لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، ویلا، آپارتمان مبله و اقامتگاه بومگردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
پشتیبانی و رزرو تلفنی 09917778121
از: 250,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
750,000 تومان
250000.0 IRT
اجاره ویلا روستایی در فومن
گیلان - قلعه رودخان
از: 150,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
150,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
150000.0 IRT
ویلای اجاره ای در قلعه رودخان
گیلان - قلعه رودخان
از: 200,000 تومان
تا: 200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
200000.0 IRT
خانه اجاره ای در قلعه رودخان
گیلان - قلعه رودخان
از: 90,000 تومان
تا: 100,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
90,000 تومان
روزهای آخر هفته:
100,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
130,000 تومان
90000.0 IRT
اجاره کلبه چوبی وسط جنگل
گیلان - قلعه رودخان
تعداد رزرو : 7 بار
از: 900,000 تومان
تا: 900,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
900,000 تومان
روزهای آخر هفته:
900,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
910,000 تومان
900000.0 IRT
اجاره ویلا در قلعه رودخان
گیلان - قلعه رودخان
تعداد رزرو : 2 بار
از: 300,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,500,000 تومان
300000.0 IRT
اجاره ویلا فومن قلعه رودخان
گیلان - قلعه رودخان
از: 130,000 تومان
تا: 140,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
130,000 تومان
روزهای آخر هفته:
140,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
130000.0 IRT
اقامت شبانه در قلعه رودخان
گیلان - قلعه رودخان
تعداد رزرو : 1 بار
از: 200,000 تومان
تا: 320,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
320,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
360,000 تومان
200000.0 IRT
اجاره کلبه چوبی بر رودخانه اسالم
گیلان - قلعه رودخان
از: 1,155,000 تومان
تا: 1,155,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,155,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,155,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
3,800,000 تومان
1155000.0 IRT
اجاره ویلا استخردار قلعه رودخان
گیلان - قلعه رودخان
تعداد رزرو : 4 بار
از: 180,000 تومان
تا: 240,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
180,000 تومان
روزهای آخر هفته:
240,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
240,000 تومان
180000.0 IRT
اجاره ویلا در اسالم بر رودخانه
گیلان - قلعه رودخان
از: 200,000 تومان
تا: 240,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
240,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
360,000 تومان
200000.0 IRT
اجاره ویلا دربست بر رودخانه اسالم
گیلان - قلعه رودخان
از: 170,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
170,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
210000.0 IRT
اجاره ویلا در قلعه رودخان
گیلان - قلعه رودخان
از: 350,000 تومان
تا: 420,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
350,000 تومان
روزهای آخر هفته:
420,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,650,000 تومان
350000.0 IRT
اجاره ویلا در قلعه رودخان گیلان
گیلان - قلعه رودخان
از: 390,000 تومان
تا: 450,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
390,000 تومان
روزهای آخر هفته:
450,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
420000.0 IRT
ویلا اجاره ای در قلعه رودخان فومن دو خواب
گیلان - قلعه رودخان