لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، اجاره ویلا، اجاره آپارتمان مبله و اقامتگاه بوم گردی

منو
تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 450,000 تومان
تا: 550,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
450,000 تومان
روزهای آخر هفته:
550,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
700,000 تومان
450000.0IRT
اجاره ویلا در فیلبند مازندران
مازندران - فیلبند
تعداد رزرو : 2 بار
از: 400,000 تومان
تا: 800,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
400,000 تومان
روزهای آخر هفته:
800,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,000,000 تومان
400000.0IRT
رزرو اقامتگاه فیلبند
مازندران - فیلبند
تعداد رزرو : 1 بار
از: 280,000 تومان
تا: 470,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
280,000 تومان
روزهای آخر هفته:
470,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
600,000 تومان
280000.0IRT
فیلبند ویلا اجاره ای
مازندران - فیلبند
تعداد رزرو : 1 بار
از: 400,000 تومان
تا: 800,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
400,000 تومان
روزهای آخر هفته:
800,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,000,000 تومان
400000.0IRT
رزرو اقامتگاه در فیلبند
مازندران - فیلبند
از: 300,000 تومان
تا: 600,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
600,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
600,000 تومان
300000.0IRT
اجاره خانه در فیلبند
مازندران - فیلبند
تعداد رزرو : 2 بار
از: 220,000 تومان
تا: 440,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
220,000 تومان
روزهای آخر هفته:
440,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
440,000 تومان
220000.0IRT
اجاره خانه روستایی در فیلبند
مازندران - فیلبند
تعداد رزرو : 2 بار
از: 190,000 تومان
تا: 190,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
190,000 تومان
روزهای آخر هفته:
190,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
190,000 تومان
190000.0IRT
اجاره خانه روستایی در فیلبند
مازندران - فیلبند
از: 390,000 تومان
تا: 660,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
390,000 تومان
روزهای آخر هفته:
660,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
660,000 تومان
525000.0IRT
سوئیت اجاره ای در فیلبند
مازندران - فیلبند
تعداد رزرو : 1 بار
ظرفيت تكميل
از: 200,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
225000.0IRT
اجاره روزانه سوئیت فیلبند
مازندران - فیلبند
ظرفيت تكميل
از: 250,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
275000.0IRT
اجاره سوئیت در فیلبند
مازندران - فیلبند
ظرفيت تكميل
از: 230,000 تومان
تا: 450,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
230,000 تومان
روزهای آخر هفته:
450,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
340000.0IRT
اجاره ویلا در فیلبند
مازندران - فیلبند