لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، اجاره ویلا، اجاره آپارتمان مبله و اقامتگاه بوم گردی

منو
تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 800,000 تومان
تا: 1,000,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
800,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,000,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,500,000 تومان
800000.0IRT
اجاره سوئیت در فیروزکوه
تهران - فیروزکوه
از: 200,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
200000.0IRT
اجاره روزانه آپارتمان در فیروزکوه
تهران - فیروزکوه
تعداد رزرو : 26 بار
ظرفيت تكميل
از: 525,000 تومان
تا: 1,050,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
525,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,050,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,575,000 تومان
525000.0IRT
اجاره باغ ویلا در فیروزکوه
تهران - فیروزکوه
تعداد رزرو : 13 بار
از: 250,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
250000.0IRT
اجاره آپارتمان مبله در فیروزکوه
تهران - فیروزکوه
تعداد رزرو : 16 بار
از: 500,000 تومان
تا: 600,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
500,000 تومان
روزهای آخر هفته:
600,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
700,000 تومان
500000.0IRT
اجاره سوئیت فیروزکوه
تهران - فیروزکوه
از: 250,000 تومان
تا: 380,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
380,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
420,000 تومان
250000.0IRT
اجاره یک روزه خانه در فیروزکوه
تهران - فیروزکوه
تعداد رزرو : 4 بار
از: 525,000 تومان
تا: 525,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
525,000 تومان
روزهای آخر هفته:
525,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
525,000 تومان
525000.0IRT
اجاره ویلا در تهران
تهران - فیروزکوه
تعداد رزرو : 27 بار
ظرفيت تكميل
از: 280,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
280,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
280000.0IRT
اجاره روزانه خانه در فیروزکوه
تهران - فیروزکوه
تعداد رزرو : 27 بار
ظرفيت تكميل
از: 178,500 تومان
تا: 252,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
178,500 تومان
روزهای آخر هفته:
252,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
178,500 تومان
215250.0IRT
اجاره کلبه در فیروزکوه
تهران - فیروزکوه
تعداد رزرو : 2 بار
ظرفيت تكميل
از: 850,000 تومان
تا: 850,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
850,000 تومان
روزهای آخر هفته:
850,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
850,000 تومان
850000.0IRT
اجاره ویلا در ارجمند فیروزکوه
تهران - فیروزکوه
تعداد رزرو : 4 بار
ظرفيت تكميل
از: 409,500 تومان
تا: 409,500 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
409,500 تومان
روزهای آخر هفته:
409,500 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
304,500 تومان
409500.0IRT
اجاره ویلا دربست در تهران
تهران - فیروزکوه
ظرفيت تكميل
از: 189,000 تومان
تا: 262,500 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
189,000 تومان
روزهای آخر هفته:
262,500 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
189,000 تومان
225750.0IRT
رزرو سوئیت لوکس در تهران - شهر ارجمند
تهران - فیروزکوه