لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، اجاره ویلا، اجاره آپارتمان مبله و اقامتگاه بوم گردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 200,000 تومان
تا: 200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
200000.0IRT
اجاره روزانه آپارتمان در فیروزکوه
تهران - فیروزکوه
از: 280,000 تومان
تا: 280,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
280,000 تومان
روزهای آخر هفته:
280,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
280000.0IRT
اجاره روزانه خانه در فیروزکوه
تهران - فیروزکوه
تعداد رزرو : 13 بار
از: 525,000 تومان
تا: 1,050,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
525,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,050,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,575,000 تومان
525000.0IRT
اجاره باغ ویلا در فیروزکوه
تهران - فیروزکوه
تعداد رزرو : 8 بار
از: 250,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
250000.0IRT
اجاره آپارتمان مبله در فیروزکوه
تهران - فیروزکوه
از: 525,000 تومان
تا: 525,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
525,000 تومان
روزهای آخر هفته:
525,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
525,000 تومان
525000.0IRT
اجاره ویلا در تهران
تهران - فیروزکوه
تعداد رزرو : 24 بار
از: 100,000 تومان
تا: 100,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
100,000 تومان
روزهای آخر هفته:
100,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
100,000 تومان
100000.0IRT
رزرو بوم گردی در فیروزکوه
تهران - فیروزکوه
ظرفيت تكميل
از: 178,500 تومان
تا: 252,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
178,500 تومان
روزهای آخر هفته:
252,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
178,500 تومان
215250.0IRT
اجاره کلبه در فیروزکوه
تهران - فیروزکوه
تعداد رزرو : 2 بار
ظرفيت تكميل
از: 409,500 تومان
تا: 409,500 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
409,500 تومان
روزهای آخر هفته:
409,500 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
304,500 تومان
409500.0IRT
اجاره ویلا دربست در تهران
تهران - فیروزکوه
ظرفيت تكميل
از: 189,000 تومان
تا: 262,500 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
189,000 تومان
روزهای آخر هفته:
262,500 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
189,000 تومان
225750.0IRT
رزرو سوئیت لوکس در تهران - شهر ارجمند
تهران - فیروزکوه