لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، ویلا، آپارتمان مبله و اقامتگاه بومگردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی
  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
پشتیبانی و رزرو تلفنی 09911444549
از: 525,000 تومان
تا: 1,050,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
525,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,050,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,575,000 تومان
525000.0 IRT
اجاره باغ ویلا در فیروزکوه
تهران - فیروزکوه
تعداد رزرو : 4 بار
از: 350,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
350,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
375000.0 IRT
اجاره بوم گردی در فیروزکوه
تهران - فیروزکوه
از: 320,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
320,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
360000.0 IRT
اجاره بوم گردی فیروزکوه
تهران - فیروزکوه
از: 262,500 تومان
تا: 262,500 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
262,500 تومان
روزهای آخر هفته:
262,500 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
262,500 تومان
262500.0 IRT
اجاره روزانه خانه در فیروزکوه
تهران - فیروزکوه
تعداد رزرو : 2 بار
از: 525,000 تومان
تا: 525,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
525,000 تومان
روزهای آخر هفته:
525,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
525,000 تومان
525000.0 IRT
اجاره ویلا در تهران
تهران - فیروزکوه
تعداد رزرو : 23 بار
از: 400,000 تومان
تا: 500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
400,000 تومان
روزهای آخر هفته:
500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
450000.0 IRT
بوم گردی در فیروزکوه
تهران - فیروزکوه
از: 500,000 تومان
تا: 600,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
500,000 تومان
روزهای آخر هفته:
600,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
600,000 تومان
550000.0 IRT
بوم گردی فیروزکوه
تهران - فیروزکوه
از: 100,000 تومان
تا: 100,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
100,000 تومان
روزهای آخر هفته:
100,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
100,000 تومان
100000.0 IRT
رزرو بوم گردی در فیروزکوه
تهران - فیروزکوه
از: 350,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
350,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
375000.0 IRT
رزرو بوم گردی فیروزکوه
تهران - فیروزکوه
ظرفيت تكميل
از: 178,500 تومان
تا: 252,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
178,500 تومان
روزهای آخر هفته:
252,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
178,500 تومان
215250.0 IRT
اجاره کلبه در فیروزکوه
تهران - فیروزکوه
تعداد رزرو : 2 بار
ظرفيت تكميل
از: 409,500 تومان
تا: 409,500 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
409,500 تومان
روزهای آخر هفته:
409,500 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
304,500 تومان
409500.0 IRT
اجاره ویلا دربست در تهران
تهران - فیروزکوه
ظرفيت تكميل
از: 189,000 تومان
تا: 262,500 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
189,000 تومان
روزهای آخر هفته:
262,500 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
189,000 تومان
225750.0 IRT
رزرو سوئیت لوکس در تهران - شهر ارجمند
تهران - فیروزکوه