لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، اجاره ویلا، اجاره آپارتمان مبله و اقامتگاه بوم گردی

منو
تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 2,778,000 تومان
تا: 3,889,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
2,778,000 تومان
روزهای آخر هفته:
3,889,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
4,500,000 تومان
2778000.0IRT
اجاره ویلا در فشم یک روزه
تهران - فشم
تعداد رزرو : 4 بار
از: 667,000 تومان
تا: 1,000,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
667,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,000,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,500,000 تومان
667000.0IRT
اجاره ویلا در فشم لب رودخانه
تهران - فشم
تعداد رزرو : 4 بار
از: 1,334,000 تومان
تا: 2,000,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,334,000 تومان
روزهای آخر هفته:
2,000,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
3,000,000 تومان
1334000.0IRT
اجاره ویلا در لالان
تهران - فشم
از: 556,000 تومان
تا: 834,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
556,000 تومان
روزهای آخر هفته:
834,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,500,000 تومان
556000.0IRT
اجاره ویلا در لالان فشم
تهران - فشم
تعداد رزرو : 1 بار
از: 1,556,000 تومان
تا: 2,334,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,556,000 تومان
روزهای آخر هفته:
2,334,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
3,000,000 تومان
1556000.0IRT
ویلا در فشم
تهران - فشم
از: 1,500,000 تومان
تا: 2,800,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,500,000 تومان
روزهای آخر هفته:
2,800,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
3,800,000 تومان
1500000.0IRT
ویلا اجاره ای در رودهن
تهران - رودهن
تعداد رزرو : 3 بار
از: 2,223,000 تومان
تا: 3,333,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
2,223,000 تومان
روزهای آخر هفته:
3,333,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
4,000,000 تومان
2223000.0IRT
اجاره ویلا استخردار در فشم
تهران - فشم
تعداد رزرو : 2 بار
از: 445,000 تومان
تا: 445,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
445,000 تومان
روزهای آخر هفته:
445,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
445000.0IRT
اجاره ویلا در میگون
تهران - فشم
تعداد رزرو : 3 بار
ظرفيت تكميل
از: 577,500 تومان
تا: 735,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
577,500 تومان
روزهای آخر هفته:
735,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
577,500 تومان
656250.0IRT
اجاره منزل مبله در تهران
تهران - فشم
ظرفيت تكميل
از: 3,000,000 تومان
تا: 3,500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
3,000,000 تومان
روزهای آخر هفته:
3,500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
4,500,000 تومان
3000000.0IRT
اجاره ویلا در فشم لب رودخانه
تهران - فشم
تعداد رزرو : 1 بار