اجاره ویلا و سوئیت در فریدون کنار - 16 مورد

  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
x
جست و جو
بستن
از: 210,000 تومان
تا: 220,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
210,000 تومان
روزهای آخر هفته:
220,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
450,000 تومان
215000.0 IRT
اجاره ویلای دربست در فریدون کنار - ساحلی
مازندران - فریدون کنار
از: 190,000 تومان
تا: 200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
190,000 تومان
روزهای آخر هفته:
200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
195000.0 IRT
اجاره ویلا در فریدون کنار - لب ساحل
مازندران - فریدون کنار
از: 145,000 تومان
تا: 160,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
145,000 تومان
روزهای آخر هفته:
160,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
152000.0 IRT
اجاره ویلای دو خواب ساحلی در فریدون کنار
مازندران - فریدون کنار
از: 180,000 تومان
تا: 220,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
180,000 تومان
روزهای آخر هفته:
220,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
200000.0 IRT
ویلای دربست فریدون کنار دو خواب
مازندران - فریدون کنار
از: 350,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
350,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,700,000 تومان
350000.0 IRT
اجاره ویلا در فریدون کنار بابل
مازندران - فریدون کنار
از: 350,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
350,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,700,000 تومان
350000.0 IRT
اجاره ویلا در فریدونکنار مازندران
مازندران - فریدون کنار
از: 400,000 تومان
تا: 500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
400,000 تومان
روزهای آخر هفته:
500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,100,000 تومان
400000.0 IRT
اجاره ویلا درفریدونکنار مازندران
مازندران - فریدون کنار
از: 500,000 تومان
تا: 600,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
500,000 تومان
روزهای آخر هفته:
600,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,000,000 تومان
500000.0 IRT
اجاره ویلا درفریدون کنار
مازندران - فریدون کنار
از: 600,000 تومان
تا: 700,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
600,000 تومان
روزهای آخر هفته:
700,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,800,000 تومان
600000.0 IRT
اجاره ویلا در فریدونکنار
مازندران - فریدون کنار
از: 600,000 تومان
تا: 700,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
600,000 تومان
روزهای آخر هفته:
700,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,100,000 تومان
600000.0 IRT
اجاره ویلا در فریدون کنار
مازندران - فریدون کنار
از: 600,000 تومان
تا: 700,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
600,000 تومان
روزهای آخر هفته:
700,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,000,000 تومان
600000.0 IRT
اجاره ویلا در فریدون کنار
مازندران - فریدون کنار
از: 600,000 تومان
تا: 700,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
600,000 تومان
روزهای آخر هفته:
700,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,200,000 تومان
600000.0 IRT
اجاره ویلا در فریدونکنار مازندران
مازندران - فریدون کنار
از: 700,000 تومان
تا: 800,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
700,000 تومان
روزهای آخر هفته:
800,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,400,000 تومان
700000.0 IRT
اجاره ویلا در فریدون کنار آمل
مازندران - فریدون کنار
از: 800,000 تومان
تا: 900,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
800,000 تومان
روزهای آخر هفته:
900,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,950,000 تومان
800000.0 IRT
اجاره ویلا در فریدونکنار
مازندران - فریدون کنار
از: 1,200,000 تومان
تا: 1,300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,500,000 تومان
1200000.0 IRT
اجاره ویلا در فریدون کنار
مازندران - فریدون کنار
از: 1,200,000 تومان
تا: 1,300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
4,000,000 تومان
1200000.0 IRT
اجاره ویلا لوکس در فریدونکنار
مازندران - فریدون کنار
رزرو تلفنی فریدون کنار 09916669953 برای تماس کلیک کنید
برچسب ها

اجاره سوئیت و آپارتمان مبله در فریدون کنار (16)

اجاره ویلا در شمال

اجاره آپارتمان مبله در شمال

اجاره سوئیت در شمال

اجاره اقامتگاه بومگردی در شمال

اجاره ویلا در فریدون کنار

اجاره آپارتمان مبله در فریدون کنار

اجاره سوئیت در فریدون کنار

اجاره اقامتگاه بومگردی در فریدون کنار