اجاره ویلا و سوئیت در فریدون کنار - 15 مورد

  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
x
جست و جو
بستن
از: 210,000 تومان
تا: 220,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
210,000 تومان
روزهای آخر هفته:
220,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
450,000 تومان
215000.0 IRT
اجاره ویلای دربست در فریدون کنار - ساحلی
مازندران - فریدون کنار
تعداد رزرو : 0 بار
از: 190,000 تومان
تا: 200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
190,000 تومان
روزهای آخر هفته:
200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
195000.0 IRT
اجاره ویلا در فریدون کنار - لب ساحل
مازندران - فریدون کنار
تعداد رزرو : 0 بار
از: 145,000 تومان
تا: 160,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
145,000 تومان
روزهای آخر هفته:
160,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
152000.0 IRT
اجاره ویلای دو خواب ساحلی در فریدون کنار
مازندران - فریدون کنار
تعداد رزرو : 0 بار
از: 350,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
350,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,700,000 تومان
350000.0 IRT
اجاره ویلا در فریدون کنار بابل
مازندران - فریدون کنار
تعداد رزرو : 0 بار
از: 350,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
350,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,700,000 تومان
350000.0 IRT
اجاره ویلا در فریدونکنار مازندران
مازندران - فریدون کنار
تعداد رزرو : 0 بار
از: 400,000 تومان
تا: 500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
400,000 تومان
روزهای آخر هفته:
500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,100,000 تومان
400000.0 IRT
اجاره ویلا درفریدونکنار مازندران
مازندران - فریدون کنار
تعداد رزرو : 0 بار
از: 500,000 تومان
تا: 600,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
500,000 تومان
روزهای آخر هفته:
600,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,000,000 تومان
500000.0 IRT
اجاره ویلا درفریدون کنار
مازندران - فریدون کنار
تعداد رزرو : 0 بار
از: 600,000 تومان
تا: 700,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
600,000 تومان
روزهای آخر هفته:
700,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,800,000 تومان
600000.0 IRT
اجاره ویلا در فریدونکنار
مازندران - فریدون کنار
تعداد رزرو : 0 بار
از: 600,000 تومان
تا: 700,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
600,000 تومان
روزهای آخر هفته:
700,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,000,000 تومان
600000.0 IRT
اجاره ویلا در فریدون کنار
مازندران - فریدون کنار
تعداد رزرو : 0 بار
از: 600,000 تومان
تا: 700,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
600,000 تومان
روزهای آخر هفته:
700,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,100,000 تومان
600000.0 IRT
اجاره ویلا در فریدون کنار
مازندران - فریدون کنار
تعداد رزرو : 0 بار
از: 600,000 تومان
تا: 700,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
600,000 تومان
روزهای آخر هفته:
700,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,200,000 تومان
600000.0 IRT
اجاره ویلا در فریدونکنار مازندران
مازندران - فریدون کنار
تعداد رزرو : 0 بار
از: 700,000 تومان
تا: 800,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
700,000 تومان
روزهای آخر هفته:
800,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,400,000 تومان
700000.0 IRT
اجاره ویلا در فریدون کنار آمل
مازندران - فریدون کنار
تعداد رزرو : 0 بار
از: 800,000 تومان
تا: 900,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
800,000 تومان
روزهای آخر هفته:
900,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,950,000 تومان
800000.0 IRT
اجاره ویلا در فریدونکنار
مازندران - فریدون کنار
تعداد رزرو : 0 بار
از: 1,200,000 تومان
تا: 1,300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,500,000 تومان
1200000.0 IRT
اجاره ویلا در فریدون کنار
مازندران - فریدون کنار
تعداد رزرو : 0 بار
از: 1,200,000 تومان
تا: 1,300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
4,000,000 تومان
1200000.0 IRT
اجاره ویلا لوکس در فریدونکنار
مازندران - فریدون کنار
تعداد رزرو : 0 بار
رزرو تلفنی فریدون کنار 09916669953 برای تماس کلیک کنید