لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، اجاره ویلا، اجاره آپارتمان مبله و اقامتگاه بوم گردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 556,000 تومان
تا: 556,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
556,000 تومان
روزهای آخر هفته:
556,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
800,000 تومان
556000.0IRT
اجاره باغ شهری در شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 23 بار
از: 612,000 تومان
تا: 612,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
612,000 تومان
روزهای آخر هفته:
612,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
667,000 تومان
612000.0IRT
اجاره خانه مبله در شیراز
فارس - شیراز
از: 500,000 تومان
تا: 500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
500,000 تومان
روزهای آخر هفته:
500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
500000.0IRT
اجاره سوئیت لوکس شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 7 بار
از: 500,000 تومان
تا: 500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
500,000 تومان
روزهای آخر هفته:
500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
500000.0IRT
اجاره منزل لوکس شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 7 بار
از: 280,000 تومان
تا: 290,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
280,000 تومان
روزهای آخر هفته:
290,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
340,000 تومان
285000.0IRT
اجاره روزانه منزل در شیراز
فارس - شیراز
از: 250,000 تومان
تا: 290,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
290,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
320,000 تومان
450000.0IRT
رزرو آنلاین آپارتمان مبله در شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 6 بار
از: 250,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
270,000 تومان
250000.0IRT
اجاره روزانه آپارتمان مبله شیراز
فارس - شیراز
از: 300,000 تومان
تا: 330,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
330,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
650,000 تومان
300000.0IRT
اجاره روزانه آپارتمان در شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 19 بار
از: 220,000 تومان
تا: 220,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
220,000 تومان
روزهای آخر هفته:
220,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
280,000 تومان
220000.0IRT
اجاره خانه در شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 5 بار
از: 220,000 تومان
تا: 220,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
220,000 تومان
روزهای آخر هفته:
220,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
280,000 تومان
220000.0IRT
خانه مبله شیراز با قیمت کم
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 3 بار
از: 145,000 تومان
تا: 155,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
145,000 تومان
روزهای آخر هفته:
155,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
180,000 تومان
145000.0IRT
اجاره سوئیت مبله ارزان در شیراز
فارس - شیراز
از: 300,000 تومان
تا: 330,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
330,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
650,000 تومان
300000.0IRT
منزل مبله اجاره ای در شیراز
فارس - شیراز
از: 278,000 تومان
تا: 290,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
278,000 تومان
روزهای آخر هفته:
290,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
278000.0IRT
اجاره آپارتمان مبله در شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 13 بار
از: 120,000 تومان
تا: 120,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
120,000 تومان
روزهای آخر هفته:
120,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
120000.0IRT
آپارتمان مبله در خیابان فردوسی شیراز
فارس - شیراز
از: 150,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
150,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
150000.0IRT
اجاره روزانه آپارتمان مبله در خیابان فردوسی شیراز
فارس - شیراز
از: 334,000 تومان
تا: 356,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
334,000 تومان
روزهای آخر هفته:
356,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
356,000 تومان
334000.0IRT
اجاره منزل مبله لوکس شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 6 بار
از: 150,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
150,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
220,000 تومان
150000.0IRT
اقامت در شیراز
فارس - شیراز
از: 150,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
150,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
150000.0IRT
خانه اجاره ای روزانه در شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 4 بار
از: 150,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
150,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
150000.0IRT
رزرو آنلاین خانه مسافر در شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 4 بار
از: 167,000 تومان
تا: 190,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
167,000 تومان
روزهای آخر هفته:
190,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
190,000 تومان
167000.0IRT
رزرو منزل مبله در شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 24 بار