لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، اجاره ویلا، اجاره آپارتمان مبله و اقامتگاه بوم گردی

منو
تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • امکانات
  • فضای اقامتگاه
  • مقررات اقامتگاه
از: 150,000 تومان
تا: 170,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
150,000 تومان
روزهای آخر هفته:
170,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
200,000 تومان
150000.0IRT
آپارتمان مبله در خیابان فردوسی شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 56 بار
از: 150,000 تومان
تا: 170,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
150,000 تومان
روزهای آخر هفته:
170,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
150000.0IRT
اجاره روزانه آپارتمان مبله در خیابان فردوسی شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 80 بار
از: 150,000 تومان
تا: 170,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
150,000 تومان
روزهای آخر هفته:
170,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
150000.0IRT
رزرو آنلاین خانه مسافر در شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 68 بار
از: 300,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
300000.0IRT
اجاره روزانه آپارتمان لوکس در شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 31 بار
از: 350,000 تومان
تا: 350,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
350,000 تومان
روزهای آخر هفته:
350,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
350000.0IRT
اجاره سوئیت در حافظیه شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 9 بار
از: 385,000 تومان
تا: 385,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
385,000 تومان
روزهای آخر هفته:
385,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
650,000 تومان
385000.0IRT
منزل مبله اجاره ای در شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 32 بار
از: 280,000 تومان
تا: 280,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
280,000 تومان
روزهای آخر هفته:
280,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
280000.0IRT
آپارتمان مبله یک خواب حافظیه
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 15 بار
از: 240,000 تومان
تا: 240,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
240,000 تومان
روزهای آخر هفته:
240,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
280,000 تومان
240000.0IRT
اجاره خانه در شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 13 بار
از: 290,000 تومان
تا: 320,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
290,000 تومان
روزهای آخر هفته:
320,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
340,000 تومان
305000.0IRT
اجاره روزانه منزل در شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 10 بار
از: 500,000 تومان
تا: 500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
500,000 تومان
روزهای آخر هفته:
500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
500000.0IRT
اجاره آپارتمان مبله در معالی آباد شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 1 بار
از: 580,000 تومان
تا: 650,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
580,000 تومان
روزهای آخر هفته:
650,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
800,000 تومان
580000.0IRT
اجاره آپارتمان مبله لوکس در شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 9 بار
از: 500,000 تومان
تا: 660,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
500,000 تومان
روزهای آخر هفته:
660,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
667,000 تومان
500000.0IRT
اجاره سوئیت در شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 28 بار
از: 145,000 تومان
تا: 155,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
145,000 تومان
روزهای آخر هفته:
155,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
180,000 تومان
150000.0IRT
اجاره سوئیت مبله ارزان در شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 21 بار
از: 170,000 تومان
تا: 170,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
170,000 تومان
روزهای آخر هفته:
170,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
170,000 تومان
170000.0IRT
خانه مسافر شیراز قیمت
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 33 بار
از: 200,000 تومان
تا: 200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
200,000 تومان
200000.0IRT
رزرو خانه مسافر در شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 16 بار
از: 150,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
150,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
220,000 تومان
150000.0IRT
اقامت در شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 36 بار
از: 150,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
150,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
150000.0IRT
خانه اجاره ای روزانه در شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 30 بار
از: 200,000 تومان
تا: 200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
200,000 تومان
200000.0IRT
رزرو منزل مبله در شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 46 بار
از: 450,000 تومان
تا: 450,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
450,000 تومان
روزهای آخر هفته:
450,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
450,000 تومان
450000.0IRT
سوئیت مبله در معالی آباد شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 3 بار
از: 450,000 تومان
تا: 450,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
450,000 تومان
روزهای آخر هفته:
450,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
450,000 تومان
450000.0IRT
منزل مبله در معالی آباد شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 2 بار

جستجوهای مرتبط

اجاره ویلا کوهستانی در فارس
اجاره ویلا در فارس
اجاره ویلا ارزان قیمت در فارس
اجاره ویلا استخردار در فارس
اجاره ویلا لوکس در فارس
اجاره ویلا با جکوزی در فارس
اجاره اقامتگاه بوم گردی در فارس (مورد)