اجاره ویلا و سوئیت در علی آباد کتول - 23 مورد

  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
x
جست و جو
بستن
از: 55,000 تومان
تا: 70,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
55,000 تومان
روزهای آخر هفته:
70,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
125,000 تومان
62000.0 IRT
سوئیت علی آباد ستاره ی گلستان
گلستان - علی آباد کتول
تعداد رزرو : 0 بار
از: 65,000 تومان
تا: 80,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
65,000 تومان
روزهای آخر هفته:
80,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
120,000 تومان
72000.0 IRT
اجاره آپارتمان در علی آباد کتول
گلستان - علی آباد کتول
تعداد رزرو : 1 بار
از: 80,000 تومان
تا: 99,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
80,000 تومان
روزهای آخر هفته:
99,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
115,000 تومان
89000.0 IRT
اجاره سوئیت در علی آباد کتول
گلستان - علی آباد کتول
تعداد رزرو : 0 بار
از: 80,000 تومان
تا: 90,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
80,000 تومان
روزهای آخر هفته:
90,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
125,000 تومان
85000.0 IRT
اجاره سوئیت در علی آباد مجتمع اقامتی ستاره گلستان
گلستان - علی آباد کتول
تعداد رزرو : 0 بار
از: 130,000 تومان
تا: 170,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
130,000 تومان
روزهای آخر هفته:
170,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
200,000 تومان
150000.0 IRT
اجاره ویلا علی آباد کتول
گلستان - علی آباد کتول
تعداد رزرو : 0 بار
از: 130,000 تومان
تا: 180,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
130,000 تومان
روزهای آخر هفته:
180,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
200,000 تومان
155000.0 IRT
ویلا در علی آباد
گلستان - علی آباد کتول
تعداد رزرو : 0 بار
از: 150,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
150,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
200000.0 IRT
اجاره خانه در علی آباد کتول
گلستان - علی آباد کتول
تعداد رزرو : 0 بار
از: 150,000 تومان
تا: 180,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
150,000 تومان
روزهای آخر هفته:
180,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
165000.0 IRT
سوئیت علی آباد ییلاقی
گلستان - علی آباد کتول
تعداد رزرو : 0 بار
از: 150,000 تومان
تا: 180,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
150,000 تومان
روزهای آخر هفته:
180,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
200,000 تومان
165000.0 IRT
ویلای علی آباد با چشم اندازی بینظیر
گلستان - علی آباد کتول
تعداد رزرو : 0 بار
از: 160,000 تومان
تا: 165,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
160,000 تومان
روزهای آخر هفته:
165,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
200,000 تومان
162000.0 IRT
اجاره ویلا در علی آباد کوهستانی
گلستان - علی آباد کتول
تعداد رزرو : 0 بار
از: 170,000 تومان
تا: 225,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
170,000 تومان
روزهای آخر هفته:
225,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
197000.0 IRT
ویلا علی آباد نرسو
گلستان - علی آباد کتول
تعداد رزرو : 0 بار
از: 180,000 تومان
تا: 200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
180,000 تومان
روزهای آخر هفته:
200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
190000.0 IRT
ویلا علی آباد با چشم انداز بی نظیر 2
گلستان - علی آباد کتول
تعداد رزرو : 0 بار
از: 180,000 تومان
تا: 200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
180,000 تومان
روزهای آخر هفته:
200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
190000.0 IRT
ویلا علی اباد کتول ییلاقی
گلستان - علی آباد کتول
تعداد رزرو : 0 بار
از: 200,000 تومان
تا: 230,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
230,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
200000.0 IRT
اجاره ویلا در علی آباد کتول-روستای لوکال چلی
گلستان - علی آباد کتول
تعداد رزرو : 2 بار
از: 200,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
250000.0 IRT
اجاره ویلا علی آباد
گلستان - علی آباد کتول
تعداد رزرو : 0 بار
از: 200,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
225000.0 IRT
ویلا علی آباد
گلستان - علی آباد کتول
تعداد رزرو : 0 بار
از: 200,000 تومان
تا: 240,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
240,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
220000.0 IRT
ویلا علی آباد روستایی در کوهپایه و نزدیک جنگل
گلستان - علی آباد کتول
تعداد رزرو : 0 بار
از: 200,000 تومان
تا: 240,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
240,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
220000.0 IRT
ویلا علی آباد کوهستانی-جنگلی
گلستان - علی آباد کتول
تعداد رزرو : 0 بار
از: 200,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
225000.0 IRT
ویلای علی آباد ییلاقی در افراتخته
گلستان - علی آباد کتول
تعداد رزرو : 0 بار
از: 220,000 تومان
تا: 330,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
220,000 تومان
روزهای آخر هفته:
330,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
375,000 تومان
275000.0 IRT
اجاره سوئیت علی آباد کتول
گلستان - علی آباد کتول
تعداد رزرو : 0 بار
رزرو تلفنی علی آباد کتول 09916664145 برای تماس کلیک کنید