لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، ویلا، آپارتمان مبله و اقامتگاه بومگردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 130,000 تومان
تا: 140,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
130,000 تومان
روزهای آخر هفته:
140,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
335,000 تومان
107000.0 IRT
اجاره ویلا دربست در تالش - نزدیک سورتمه ریلی
گیلان - طوالش
تعداد رزرو : 2 بار
از: 110,000 تومان
تا: 115,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
110,000 تومان
روزهای آخر هفته:
115,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
89000.0 IRT
اجاره ویلا در تالش جنگلی بر رودخانه اسالم
گیلان - تالش
تعداد رزرو : 3 بار
از: 110,000 تومان
تا: 115,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
110,000 تومان
روزهای آخر هفته:
115,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
230,000 تومان
100000.0 IRT
اجاره ویلا در تالش چهار تخته نزدیک جنگل
گیلان - تالش
از: 225,000 تومان
تا: 225,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
225,000 تومان
روزهای آخر هفته:
225,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
390,000 تومان
300000.0 IRT
اجاره ویلا تالش جنگلی بر رودخانه اسالم
گیلان - طوالش
تعداد رزرو : 2 بار
از: 75,000 تومان
تا: 75,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
75,000 تومان
روزهای آخر هفته:
75,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
125,000 تومان
77000.0 IRT
اجاره سوئیت تراس دار نزدیک جنگل و شهر
گیلان - تالش
تعداد رزرو : 1 بار
از: 225,000 تومان
تا: 225,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
225,000 تومان
روزهای آخر هفته:
225,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
490,000 تومان
178500.0 IRT
اجاره ویلا تالش جنگلی بر رودخانه اسالم
گیلان - طوالش
از: 90,000 تومان
تا: 90,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
90,000 تومان
روزهای آخر هفته:
90,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
280,000 تومان
95000.0 IRT
اجاره سوئیت نقلی ساحلی در گیسوم
گیلان - طوالش
تعداد رزرو : 1 بار
از: 145,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
145,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
240000.0 IRT
اجاره ویلا تالش دربست روستائی
گیلان - تالش
از: 145,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
145,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
285,000 تومان
147000.0 IRT
اجاره آپارتمان در هشتپر ساحل
گیلان - طوالش
از: 225,000 تومان
تا: 230,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
225,000 تومان
روزهای آخر هفته:
230,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
280,000 تومان
504000.0 IRT
اجاره آپارتمان در ساحل گیسوم تالش
گیلان - طوالش
تعداد رزرو : 3 بار
از: 145,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
145,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
170,000 تومان
157500.0 IRT
اجاره باغ ویلا دنج نزدیک ساحل تالش
گیلان - طوالش
از: 134,500 تومان
تا: 134,500 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
134,500 تومان
روزهای آخر هفته:
134,500 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
230,000 تومان
157000.0 IRT
اجاره خانه سنتی همراه با کلبه درختی در لیسار تالش
گیلان - طوالش
تعداد رزرو : 6 بار
از: 145,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
145,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
117000.0 IRT
اجاره خانه روستایی در تالش - ساحل گیسوم
گیلان - طوالش
تعداد رزرو : 1 بار
از: 165,000 تومان
تا: 165,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
165,000 تومان
روزهای آخر هفته:
165,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
330,000 تومان
167000.0 IRT
اجاره روزانه آپارتمان ساحلی در تالش - هشتپر
گیلان - طوالش
از: 270,000 تومان
تا: 270,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
270,000 تومان
روزهای آخر هفته:
270,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
275000.0 IRT
اجاره ویلا در ییلاق سوباتان
گیلان - تالش
تعداد رزرو : 1 بار
از: 130,000 تومان
تا: 140,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
130,000 تومان
روزهای آخر هفته:
140,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
335,000 تومان
140000.0 IRT
اجاره ویلای دربست در تالش - ساحل قروق
گیلان - تالش
تعداد رزرو : 4 بار
از: 147,000 تومان
تا: 147,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
147,000 تومان
روزهای آخر هفته:
147,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
445,000 تومان
148000.0 IRT
اجاره ویلای دربستی در جاده اسالم
گیلان - تالش
تعداد رزرو : 1 بار
از: 450,000 تومان
تا: 480,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
450,000 تومان
روزهای آخر هفته:
480,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
780,000 تومان
280000.0 IRT
اجاره ویلای دوبلکس در ییلاق مریان
گیلان - طوالش
از: 550,000 تومان
تا: 680,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
550,000 تومان
روزهای آخر هفته:
680,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
950,000 تومان
615000.0 IRT
ویلای دربست ساحلی
گیلان - تالش
از: 1,050,000 تومان
تا: 1,400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,050,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,800,000 تومان
1225000.0 IRT
ویلا استخر دار نزدیک ساحل
گیلان - طوالش