لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، اجاره ویلا، اجاره آپارتمان مبله و اقامتگاه بوم گردی

منو
تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
ظرفيت تكميل
از: 2,200,000 تومان
تا: 2,700,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
2,200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
2,700,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,700,000 تومان
2200000.0IRT
اجاره ویلا استخردار در شیرود
مازندران - شیرود
تعداد رزرو : 2 بار
ظرفيت تكميل
از: 1,400,000 تومان
تا: 1,600,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,400,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,600,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,600,000 تومان
1400000.0IRT
اجاره ویلا در تنکابن لوکس ساحلی
مازندران - تنکابن
از: 1,300,000 تومان
تا: 1,500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,000,000 تومان
1300000.0IRT
اجاره ویلا استخردار تنکابن
مازندران - تنکابن
تعداد رزرو : 2 بار
از: 2,200,000 تومان
تا: 2,200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
2,200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
2,200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
3,000,000 تومان
2200000.0IRT
ویلا استخردار تنکابن
مازندران - تنکابن
از: 1,200,000 تومان
تا: 1,700,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,700,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,200,000 تومان
1200000.0IRT
ویلا اجاره ای در تنکابن
مازندران - تنکابن
تعداد رزرو : 2 بار
از: 700,000 تومان
تا: 700,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
700,000 تومان
روزهای آخر هفته:
700,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,000,000 تومان
700000.0IRT
ویلای ساحلی روزانه شمال رامسر
مازندران - شیرود
تعداد رزرو : 5 بار
از: 1,300,000 تومان
تا: 1,300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,400,000 تومان
1300000.0IRT
ویلای لاکچری رامسر
مازندران - شیرود
تعداد رزرو : 1 بار
ظرفيت تكميل
از: 2,000,000 تومان
تا: 2,200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
2,000,000 تومان
روزهای آخر هفته:
2,200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,200,000 تومان
2000000.0IRT
اجاره ویلا با استخر شیرود
مازندران - شیرود
تعداد رزرو : 3 بار
ظرفيت تكميل
از: 1,000,000 تومان
تا: 1,200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,000,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,200,000 تومان
1000000.0IRT
ویلا اجاره ای استخردار تنکابن
مازندران - تنکابن
تعداد رزرو : 2 بار
از: 700,000 تومان
تا: 800,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
700,000 تومان
روزهای آخر هفته:
800,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,000,000 تومان
700000.0IRT
ویلای استخردار رامسر
مازندران - شیرود
تعداد رزرو : 4 بار
از: 800,000 تومان
تا: 800,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
800,000 تومان
روزهای آخر هفته:
800,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,200,000 تومان
800000.0IRT
ویلا دربستی رامسر
مازندران - شیرود
تعداد رزرو : 5 بار
از: 600,000 تومان
تا: 700,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
600,000 تومان
روزهای آخر هفته:
700,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
800,000 تومان
600000.0IRT
اجاره ویلای استخردار در تنکابن
مازندران - تنکابن
تعداد رزرو : 3 بار
از: 1,900,000 تومان
تا: 1,900,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,900,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,900,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
3,800,000 تومان
1900000.0IRT
اجاره ویلا ساحلی در شیرود رامسر
مازندران - شیرود
ظرفيت تكميل
از: 900,000 تومان
تا: 1,000,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
900,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,000,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,000,000 تومان
900000.0IRT
اجاره ویلا در شیرود تنکابن
مازندران - تنکابن
تعداد رزرو : 3 بار
از: 233,000 تومان
تا: 267,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
233,000 تومان
روزهای آخر هفته:
267,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
355,000 تومان
233000.0IRT
اجاره ویلا در تنکابن نوروز 99
مازندران - تنکابن
تعداد رزرو : 1 بار
از: 156,000 تومان
تا: 178,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
156,000 تومان
روزهای آخر هفته:
178,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
244,000 تومان
156000.0IRT
اجاره آپارتمان مبله در تنکابن
مازندران - تنکابن
تعداد رزرو : 5 بار
از: 450,000 تومان
تا: 550,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
450,000 تومان
روزهای آخر هفته:
550,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
900,000 تومان
500000.0IRT
اجاره ویلای ساحلی در تنکابن
مازندران - تنکابن
از: 350,000 تومان
تا: 550,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
350,000 تومان
روزهای آخر هفته:
550,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
700,000 تومان
450000.0IRT
ویلا اجاره ای در شیرود
مازندران - شیرود