لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، ویلا، آپارتمان مبله و اقامتگاه بومگردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 92,400 تومان
تا: 92,400 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
92,400 تومان
روزهای آخر هفته:
92,400 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
120,000 تومان
92400.0 IRT
اجاره روزانه سوئیت ارزان در شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 54 بار
از: 92,400 تومان
تا: 92,400 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
92,400 تومان
روزهای آخر هفته:
92,400 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
120,000 تومان
92400.0 IRT
اجاره سوئیت در شیراز با قیمت مناسب
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 34 بار
از: 95,000 تومان
تا: 95,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
95,000 تومان
روزهای آخر هفته:
95,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
150,000 تومان
95000.0 IRT
اجاره سوئیت در شیراز ارزان
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 6 بار
از: 92,400 تومان
تا: 92,400 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
92,400 تومان
روزهای آخر هفته:
92,400 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
120,000 تومان
92400.0 IRT
اجاره اتاق ارزان در شیراز
فارس - شیراز
از: 89,000 تومان
تا: 99,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
89,000 تومان
روزهای آخر هفته:
99,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
99,000 تومان
89000.0 IRT
اجاره اتاق در شیراز
فارس - شیراز
از: 92,400 تومان
تا: 92,400 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
92,400 تومان
روزهای آخر هفته:
92,400 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
120,000 تومان
92400.0 IRT
اجاره سوئیت در شیراز برای مسافر
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 1 بار
از: 125,000 تومان
تا: 135,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
125,000 تومان
روزهای آخر هفته:
135,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
155,000 تومان
125000.0 IRT
اجاره هاستل در شیراز
فارس - شیراز
از: 92,400 تومان
تا: 92,400 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
92,400 تومان
روزهای آخر هفته:
92,400 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
120,000 تومان
92400.0 IRT
رزرو سوئیت ارزان در شیراز
فارس - شیراز
از: 340,000 تومان
تا: 360,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
340,000 تومان
روزهای آخر هفته:
360,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
340000.0 IRT
منزل ویلایی سرباغ
فارس - شیراز
از: 160,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
160,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
160,000 تومان
155000.0 IRT
سویت مبله شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 1 بار
از: 100,000 تومان
تا: 120,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
100,000 تومان
روزهای آخر هفته:
120,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
130,000 تومان
110000.0 IRT
اجاره سوئیت روزانه در شیراز
فارس - شیراز
از: 150,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
150,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
150000.0 IRT
سوئیت قیمت مناسب بلوار چمران
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 2 بار
ظرفيت تكميل
از: 100,000 تومان
تا: 120,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
100,000 تومان
روزهای آخر هفته:
120,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
110000.0 IRT
اجاره روزانه سوئیت ارزان در شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 1 بار
ظرفيت تكميل
از: 125,000 تومان
تا: 125,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
125,000 تومان
روزهای آخر هفته:
125,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
125,000 تومان
125000.0 IRT
خانه مسافر در شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 1 بار