لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، ویلا، آپارتمان مبله و اقامتگاه بومگردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 140,000 تومان
تا: 140,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
140,000 تومان
روزهای آخر هفته:
140,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
140000.0 IRT
اجاره منزل مبله در شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 3 بار
از: 92,400 تومان
تا: 92,400 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
92,400 تومان
روزهای آخر هفته:
92,400 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
120,000 تومان
92400.0 IRT
اجاره سوئیت ارزان در شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 69 بار
از: 92,400 تومان
تا: 92,400 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
92,400 تومان
روزهای آخر هفته:
92,400 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
120,000 تومان
92400.0 IRT
اجاره منزل ارزان شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 34 بار
از: 130,000 تومان
تا: 170,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
130,000 تومان
روزهای آخر هفته:
170,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
150000.0 IRT
خانه مبله شیراز با قیمت مناسب
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 6 بار
از: 61,000 تومان
تا: 61,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
61,000 تومان
روزهای آخر هفته:
61,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
61,000 تومان
61000.0 IRT
اجاره سوئیت ارزان شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 42 بار
از: 500,000 تومان
تا: 500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
500,000 تومان
روزهای آخر هفته:
500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,210,000 تومان
500000.0 IRT
اجاره خانه مبله در شیراز
فارس - شیراز
از: 170,000 تومان
تا: 170,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
170,000 تومان
روزهای آخر هفته:
170,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
170000.0 IRT
رزرو آنلاین سوئیت در شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 44 بار
از: 150,000 تومان
تا: 180,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
150,000 تومان
روزهای آخر هفته:
180,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
440,000 تومان
150000.0 IRT
اجاره روزانه آپارتمان مبله در شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 3 بار
از: 170,000 تومان
تا: 220,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
170,000 تومان
روزهای آخر هفته:
220,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
570,000 تومان
170000.0 IRT
اجاره منزل روزانه در شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 3 بار
از: 200,000 تومان
تا: 230,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
230,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
230,000 تومان
200000.0 IRT
رزرو هتل آپارتمان در شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 32 بار
از: 200,000 تومان
تا: 230,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
230,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
600,000 تومان
200000.0 IRT
دو واحد آپارتمان دو خواب مبله
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 1 بار
از: 273,000 تومان
تا: 273,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
273,000 تومان
روزهای آخر هفته:
273,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
660,000 تومان
273000.0 IRT
اجاره آپارتمان لوکس شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 1 بار
از: 273,000 تومان
تا: 273,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
273,000 تومان
روزهای آخر هفته:
273,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
660,000 تومان
273000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله لوکس شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 13 بار
از: 215,000 تومان
تا: 220,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
215,000 تومان
روزهای آخر هفته:
220,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
220,000 تومان
215000.0 IRT
اجاره منزل یک خواب شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 3 بار
از: 420,000 تومان
تا: 420,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
420,000 تومان
روزهای آخر هفته:
420,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
880,000 تومان
420000.0 IRT
اجاره منزل لوکس شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 7 بار
از: 250,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
380,000 تومان
250000.0 IRT
آپارتمان اجاره ای روزانه شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 23 بار
از: 250,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
380,000 تومان
250000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله شیراز-زند
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 22 بار
از: 273,000 تومان
تا: 273,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
273,000 تومان
روزهای آخر هفته:
273,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
660,000 تومان
273000.0 IRT
اجاره منزل مبله لوکس شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 3 بار
از: 250,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
380,000 تومان
250000.0 IRT
قیمت اجاره روزانه آپارتمان در شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 23 بار
از: 150,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
150,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
440,000 تومان
150000.0 IRT
سوییت مبله شیک ونقلی
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 1 بار