لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، ویلا، آپارتمان مبله و اقامتگاه بومگردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 190,000 تومان
تا: 200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
190,000 تومان
روزهای آخر هفته:
200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
290,000 تومان
190000.0 IRT
منزل مبله روزانه شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 8 بار
از: 450,000 تومان
تا: 650,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
450,000 تومان
روزهای آخر هفته:
650,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
750,000 تومان
450000.0 IRT
اجاره ویلا لوکس شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 2 بار
از: 350,000 تومان
تا: 500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
350,000 تومان
روزهای آخر هفته:
500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
350000.0 IRT
اجاره باغ لوکس در شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 3 بار
از: 125,000 تومان
تا: 135,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
125,000 تومان
روزهای آخر هفته:
135,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
158,000 تومان
130000.0 IRT
اجاره روزانه اتاق در شیراز
فارس - شیراز
از: 800,000 تومان
تا: 1,000,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
800,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,000,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,500,000 تومان
800000.0 IRT
اجاره ویلا باغ در شیراز
فارس - شیراز
از: 280,000 تومان
تا: 280,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
280,000 تومان
روزهای آخر هفته:
280,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
280,000 تومان
280000.0 IRT
منزل روزانه در شیراز
فارس - شیراز
از: 990,000 تومان
تا: 1,210,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
990,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,210,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,210,000 تومان
1210000.0 IRT
اجاره ویلا شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 2 بار
از: 330,000 تومان
تا: 350,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
330,000 تومان
روزهای آخر هفته:
350,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
379,000 تومان
330000.0 IRT
خانه ویلایی در شیراز روزانه
فارس - شیراز
از: 285,000 تومان
تا: 295,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
285,000 تومان
روزهای آخر هفته:
295,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
310,000 تومان
285000.0 IRT
منزل مبله حیاط دار در شیراز
فارس - شیراز
از: 550,000 تومان
تا: 770,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
550,000 تومان
روزهای آخر هفته:
770,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
790,000 تومان
550000.0 IRT
اجاره ویلا استخردار در شیراز
فارس - شیراز
از: 415,000 تومان
تا: 525,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
415,000 تومان
روزهای آخر هفته:
525,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
745,000 تومان
415000.0 IRT
اجاره باغ ویلا لوکس در شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 3 بار
از: 500,000 تومان
تا: 700,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
500,000 تومان
روزهای آخر هفته:
700,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
700,000 تومان
600000.0 IRT
اجاره ی باغ ویلا استخر
فارس - شیراز
از: 450,000 تومان
تا: 600,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
450,000 تومان
روزهای آخر هفته:
600,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
650,000 تومان
450000.0 IRT
اجاره باغ استخر دار در شیراز
فارس - شیراز
از: 323,000 تومان
تا: 323,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
323,000 تومان
روزهای آخر هفته:
323,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
323,000 تومان
323000.0 IRT
اقامتگاه ارزان در شیراز
فارس - شیراز
از: 175,000 تومان
تا: 200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
175,000 تومان
روزهای آخر هفته:
200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
380,000 تومان
175000.0 IRT
خانه اجاره ای روزانه در شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 4 بار
از: 250,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
250000.0 IRT
منزل اجاره ای روزانه در شیراز
فارس - شیراز
ظرفيت تكميل
از: 1,100,000 تومان
تا: 1,300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,100,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,500,000 تومان
1200000.0 IRT
اجاره باغ شهری در حومه شهر شیراز
فارس - شیراز
ظرفيت تكميل
از: 220,000 تومان
تا: 385,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
220,000 تومان
روزهای آخر هفته:
385,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
520,000 تومان
302000.0 IRT
اجاره باغ ویلا در شیراز
فارس - شیراز
ظرفيت تكميل
از: 700,000 تومان
تا: 800,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
700,000 تومان
روزهای آخر هفته:
800,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,100,000 تومان
750000.0 IRT
اجاره روزانه باغ شهری در شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 1 بار
ظرفيت تكميل
از: 250,000 تومان
تا: 350,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
350,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
450,000 تومان
300000.0 IRT
اجاره روزانه باغ شهری در شیراز
فارس - شیراز