لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، ویلا، آپارتمان مبله و اقامتگاه بومگردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی
  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
ظرفيت تكميل
از: 114,000 تومان
تا: 114,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
114,000 تومان
روزهای آخر هفته:
114,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
114,000 تومان
114000.0 IRT
اجاره اقامتگاه بوم گردی در شوش
خوزستان - شوش
ظرفيت تكميل
از: 114,000 تومان
تا: 114,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
114,000 تومان
روزهای آخر هفته:
114,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
114,000 تومان
114000.0 IRT
اقامتگاه بوم گردی در شوش
خوزستان - شوش
ظرفيت تكميل
از: 75,000 تومان
تا: 75,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
75,000 تومان
روزهای آخر هفته:
75,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
75,000 تومان
75000.0 IRT
اقامتگاه بوم گردی شوش
خوزستان - شوش
ظرفيت تكميل
از: 75,000 تومان
تا: 75,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
75,000 تومان
روزهای آخر هفته:
75,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
75,000 تومان
75000.0 IRT
بوم گردی در شوش
خوزستان - شوش
ظرفيت تكميل
از: 114,000 تومان
تا: 114,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
114,000 تومان
روزهای آخر هفته:
114,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
114,000 تومان
114000.0 IRT
بوم گردی شوش
خوزستان - شوش
ظرفيت تكميل
از: 114,000 تومان
تا: 114,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
114,000 تومان
روزهای آخر هفته:
114,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
114,000 تومان
114000.0 IRT
رزرو اقامتگاه بوم گردی شوش
خوزستان - شوش
ظرفيت تكميل
از: 114,000 تومان
تا: 114,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
114,000 تومان
روزهای آخر هفته:
114,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
114,000 تومان
114000.0 IRT
رزرو بوم گردی در شوش
خوزستان - شوش
ظرفيت تكميل
از: 50,000 تومان
تا: 50,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
50,000 تومان
روزهای آخر هفته:
50,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
50,000 تومان
50000.0 IRT
رزرو بوم گردی شوش
خوزستان - شوش