لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، ویلا، آپارتمان مبله و اقامتگاه بومگردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
پشتیبانی و رزرو تلفنی 09918003560
از: 250,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
250000.0 IRT
اجاره ویلا در سیاهکل
گیلان - سیاهکل
از: 100,000 تومان
تا: 120,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
100,000 تومان
روزهای آخر هفته:
120,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
150,000 تومان
100000.0 IRT
اجاره سوئیت در دیلمان
گیلان - دیلمان
از: 130,000 تومان
تا: 160,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
130,000 تومان
روزهای آخر هفته:
160,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
130000.0 IRT
اجاره خانه ویلایی در سیاهکل
گیلان - سیاهکل
تعداد رزرو : 2 بار
از: 85,000 تومان
تا: 110,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
85,000 تومان
روزهای آخر هفته:
110,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
110,000 تومان
85000.0 IRT
اجاره روزانه منزل در سیاهکل
گیلان - دیلمان
از: 85,000 تومان
تا: 110,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
85,000 تومان
روزهای آخر هفته:
110,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
110,000 تومان
85000.0 IRT
اجاره روزانه آپارتمان در سیاهکل
گیلان - دیلمان
از: 150,000 تومان
تا: 200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
150,000 تومان
روزهای آخر هفته:
200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
150000.0 IRT
اجاره ویلا روزانه در سیاهکل
گیلان - دیلمان
از: 150,000 تومان
تا: 180,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
150,000 تومان
روزهای آخر هفته:
180,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
150000.0 IRT
اجاره ویلا در دیلمان گیلان
گیلان - دیلمان
از: 120,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
120,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
150,000 تومان
120000.0 IRT
اجاره روزانه خانه ویلایی در سیاهکل
گیلان - دیلمان
از: 170,000 تومان
تا: 200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
170,000 تومان
روزهای آخر هفته:
200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
170000.0 IRT
اجاره خانه روستایی در سیاهکل
گیلان - سیاهکل
از: 105,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
105,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
105000.0 IRT
اجاره روزانه خانه در دیلمان
گیلان - دیلمان
از: 120,000 تومان
تا: 230,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
120,000 تومان
روزهای آخر هفته:
230,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
120000.0 IRT
اجاره روزانه ویلا در دیلمان
گیلان - دیلمان
از: 120,000 تومان
تا: 230,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
120,000 تومان
روزهای آخر هفته:
230,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
120000.0 IRT
اجاره روزانه ویلا در سیاهکل
گیلان - دیلمان
از: 80,000 تومان
تا: 80,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
80,000 تومان
روزهای آخر هفته:
80,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
80,000 تومان
80000.0 IRT
اجاره سوئیت در سیاهکل
گیلان - سیاهکل
تعداد رزرو : 1 بار
از: 132,000 تومان
تا: 132,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
132,000 تومان
روزهای آخر هفته:
132,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
140,000 تومان
132000.0 IRT
اجاره منزل در دیلمان
گیلان - دیلمان
از: 220,000 تومان
تا: 330,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
220,000 تومان
روزهای آخر هفته:
330,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
220000.0 IRT
اجاره ویلا در دیلمان
گیلان - دیلمان
از: 220,000 تومان
تا: 330,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
220,000 تومان
روزهای آخر هفته:
330,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
220000.0 IRT
اجاره ویلا در دیلمان سیاهکل
گیلان - دیلمان
از: 140,000 تومان
تا: 200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
140,000 تومان
روزهای آخر هفته:
200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
140000.0 IRT
اجاره ویلا دیلمان
گیلان - دیلمان
از: 190,000 تومان
تا: 225,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
190,000 تومان
روزهای آخر هفته:
225,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
225,000 تومان
207500.0 IRT
اقامتگاه بوم گردی در سیاهکل
گیلان - سیاهکل
از: 190,000 تومان
تا: 225,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
190,000 تومان
روزهای آخر هفته:
225,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
225,000 تومان
207500.0 IRT
بوم گردی در سیاهکل
گیلان - سیاهکل
از: 135,000 تومان
تا: 170,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
135,000 تومان
روزهای آخر هفته:
170,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
170,000 تومان
152500.0 IRT
بوم گردی سیاهکل
گیلان - سیاهکل