لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، ویلا، آپارتمان مبله و اقامتگاه بومگردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی
  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 120,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
120,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
200,000 تومان
120000.0 IRT
اجاره روزانه خانه در سمیرم
اصفهان - سمیرم
ظرفيت تكميل
از: 57,000 تومان
تا: 57,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
57,000 تومان
روزهای آخر هفته:
57,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
57,000 تومان
57000.0 IRT
اجاره بوم گردی در سمیرم اصفهان
اصفهان - سمیرم
ظرفيت تكميل
از: 100,000 تومان
تا: 125,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
100,000 تومان
روزهای آخر هفته:
125,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
100,000 تومان
112000.0 IRT
اجاره سوئیت 60 متری در سمیرم
اصفهان - سمیرم
ظرفيت تكميل
از: 125,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
125,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
125,000 تومان
137000.0 IRT
اجاره سوئیت ارزان در سمیرم
اصفهان - سمیرم
ظرفيت تكميل
از: 85,000 تومان
تا: 100,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
85,000 تومان
روزهای آخر هفته:
100,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
85,000 تومان
92000.0 IRT
اجاره سوئیت دانشجویی در سمیرم
اصفهان - سمیرم
ظرفيت تكميل
از: 300,000 تومان
تا: 450,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
450,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
375000.0 IRT
اجاره سوئیت در سمیرم
اصفهان - سمیرم
ظرفيت تكميل
از: 57,000 تومان
تا: 57,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
57,000 تومان
روزهای آخر هفته:
57,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
57,000 تومان
57000.0 IRT
اقامتگاه بوم گردی سمیرم
اصفهان - سمیرم
ظرفيت تكميل
از: 120,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
120,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
120,000 تومان
135000.0 IRT
خانه اجاره ای در سمیرم ارزان
اصفهان - سمیرم
ظرفيت تكميل
از: 57,000 تومان
تا: 57,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
57,000 تومان
روزهای آخر هفته:
57,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
57,000 تومان
57000.0 IRT
رزرو بوم گردی در سمیرم
اصفهان - سمیرم