لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، ویلا، آپارتمان مبله و اقامتگاه بومگردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 260,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
260,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
590,000 تومان
260000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در سرعین - سه خوابه
اردبیل - سرعین
تعداد رزرو : 32 بار
از: 180,000 تومان
تا: 195,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
180,000 تومان
روزهای آخر هفته:
195,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
390,000 تومان
180000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله سرعین
اردبیل - سرعین
تعداد رزرو : 17 بار
از: 255,000 تومان
تا: 280,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
255,000 تومان
روزهای آخر هفته:
280,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
255000.0 IRT
آپارتمان مبله سرعین
اردبیل - اردبیل
تعداد رزرو : 3 بار
از: 165,000 تومان
تا: 180,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
165,000 تومان
روزهای آخر هفته:
180,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
165000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در سرعین
اردبیل - سرعین
تعداد رزرو : 12 بار
از: 220,000 تومان
تا: 230,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
220,000 تومان
روزهای آخر هفته:
230,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
310,000 تومان
220000.0 IRT
اجاره روزانه آپارتمان در سرعین ارزان
اردبیل - سرعین
تعداد رزرو : 7 بار
از: 380,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
380,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
420,000 تومان
380000.0 IRT
اجاره سوئیت چهار تخته در سرعین
اردبیل - اردبیل
تعداد رزرو : 1 بار
از: 325,000 تومان
تا: 350,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
325,000 تومان
روزهای آخر هفته:
350,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
380,000 تومان
325000.0 IRT
آپارتمان مبله در سرعین
اردبیل - اردبیل
تعداد رزرو : 7 بار
از: 415,000 تومان
تا: 440,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
415,000 تومان
روزهای آخر هفته:
440,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
460,000 تومان
415000.0 IRT
اجاره آپارتمان دو خواب در سرعین
اردبیل - اردبیل
تعداد رزرو : 2 بار
از: 317,000 تومان
تا: 317,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
317,000 تومان
روزهای آخر هفته:
317,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
317,000 تومان
317000.0 IRT
آپارتمان مبله
اردبیل - سرعین
از: 267,000 تومان
تا: 267,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
267,000 تومان
روزهای آخر هفته:
267,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
267,000 تومان
267000.0 IRT
آپارتمان مبله سرعین
اردبیل - سرعین
از: 383,000 تومان
تا: 383,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
383,000 تومان
روزهای آخر هفته:
383,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
383,000 تومان
383000.0 IRT
اجاره خانه در سرعین برای چند روز
اردبیل - سرعین
از: 332,000 تومان
تا: 332,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
332,000 تومان
روزهای آخر هفته:
332,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
332,000 تومان
332000.0 IRT
اجاره روزانه آپارتمان در سرعین
اردبیل - سرعین
از: 383,000 تومان
تا: 383,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
383,000 تومان
روزهای آخر هفته:
383,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
383,000 تومان
383000.0 IRT
اجاره روزانه آپارتمان مبله در سرعین
اردبیل - سرعین
از: 317,000 تومان
تا: 317,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
317,000 تومان
روزهای آخر هفته:
317,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
317,000 تومان
317000.0 IRT
اجاره منزل مبله در سرعین
اردبیل - سرعین
از: 383,000 تومان
تا: 383,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
383,000 تومان
روزهای آخر هفته:
383,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
383,000 تومان
383000.0 IRT
اجاره هتل اپارتمان سرعین
اردبیل - سرعین
از: 267,000 تومان
تا: 267,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
267,000 تومان
روزهای آخر هفته:
267,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
267,000 تومان
267000.0 IRT
رزرو هتل آپارتمان در سرعین
اردبیل - سرعین
از: 317,000 تومان
تا: 317,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
317,000 تومان
روزهای آخر هفته:
317,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
317,000 تومان
317000.0 IRT
رزرو هتل آپارتمان سرعین
اردبیل - سرعین
از: 383,000 تومان
تا: 383,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
383,000 تومان
روزهای آخر هفته:
383,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
383,000 تومان
383000.0 IRT
منزل مبله سرعین
اردبیل - سرعین
از: 267,000 تومان
تا: 267,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
267,000 تومان
روزهای آخر هفته:
267,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
267,000 تومان
267000.0 IRT
هتل آپارتمان سرعین اردبیل
اردبیل - سرعین
از: 1,350,000 تومان
تا: 1,800,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,350,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,800,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,500,000 تومان
1575000.0 IRT
ویلای استخردار گردنه حیران روستای گیلده
اردبیل - سرعین
تعداد رزرو : 1 بار