لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، اجاره ویلا، اجاره آپارتمان مبله و اقامتگاه بوم گردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی
  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 120,000 تومان
تا: 120,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
120,000 تومان
روزهای آخر هفته:
120,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
120,000 تومان
120000.0 IRT
اجاره بوم گردی در سرایان
خراسان جنوبی - سرایان
از: 100,000 تومان
تا: 100,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
100,000 تومان
روزهای آخر هفته:
100,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
100,000 تومان
100000.0 IRT
اقامتگاه بوم گردی در سرایان
خراسان جنوبی - سرایان
از: 120,000 تومان
تا: 120,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
120,000 تومان
روزهای آخر هفته:
120,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
120,000 تومان
120000.0 IRT
اقامتگاه بوم گردی سرایان
خراسان جنوبی - سرایان
از: 120,000 تومان
تا: 120,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
120,000 تومان
روزهای آخر هفته:
120,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
120,000 تومان
120000.0 IRT
بوم گردی در سرایان
خراسان جنوبی - سرایان
ظرفيت تكميل
از: 385,000 تومان
تا: 525,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
385,000 تومان
روزهای آخر هفته:
525,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
525,000 تومان
455000.0 IRT
اجاره اقامتگاه بوم گردی سرایان
خراسان جنوبی - سرایان
ظرفيت تكميل
از: 385,000 تومان
تا: 525,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
385,000 تومان
روزهای آخر هفته:
525,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
525,000 تومان
455000.0 IRT
رزرو اقامتگاه بوم گردی در سرایان
خراسان جنوبی - سرایان
ظرفيت تكميل
از: 440,000 تومان
تا: 600,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
440,000 تومان
روزهای آخر هفته:
600,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
600,000 تومان
520000.0 IRT
رزرو بوم گردی در سرایان
خراسان جنوبی - سرایان
ظرفيت تكميل
از: 440,000 تومان
تا: 600,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
440,000 تومان
روزهای آخر هفته:
600,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
600,000 تومان
520000.0 IRT
رزرو بوم گردی سرایان
خراسان جنوبی - سرایان