لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، ویلا، آپارتمان مبله و اقامتگاه بومگردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی
  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
پشتیبانی و رزرو تلفنی 09911444549
از: 1,540,000 تومان
تا: 1,760,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,540,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,760,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,760,000 تومان
1540000.0 IRT
اجاره ویلا در دماوند با استخر
تهران - دماوند
از: 190,000 تومان
تا: 320,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
190,000 تومان
روزهای آخر هفته:
320,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
304500.0 IRT
اجاره ویلا باغ روزانه - باغ گردو
تهران - دماوند
تعداد رزرو : 11 بار
از: 660,000 تومان
تا: 770,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
660,000 تومان
روزهای آخر هفته:
770,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
770,000 تومان
660000.0 IRT
اجاره خانه ویلایی در دماوند
تهران - دماوند
از: 1,207,500 تومان
تا: 1,785,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,207,500 تومان
روزهای آخر هفته:
1,785,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,785,000 تومان
1496250.0 IRT
اجاره ویلا تریبلکس درتهران -دماوند
تهران - دماوند
تعداد رزرو : 5 بار
از: 1,155,000 تومان
تا: 1,785,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,155,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,785,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,155,000 تومان
1470000.0 IRT
اجاره ویلای لوکس در دماوند کاملا مجهز
تهران - دماوند
تعداد رزرو : 1 بار
از: 840,000 تومان
تا: 1,050,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
840,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,050,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
840,000 تومان
945000.0 IRT
رزرو ویلای لوکس در تهران -دماوند
تهران - دماوند
از: 1,575,000 تومان
تا: 2,100,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,575,000 تومان
روزهای آخر هفته:
2,100,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,092,000 تومان
1837500.0 IRT
سوئیت در تهران
تهران - دماوند
تعداد رزرو : 1 بار
ظرفيت تكميل
از: 262,500 تومان
تا: 420,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
262,500 تومان
روزهای آخر هفته:
420,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
294,000 تومان
341250.0 IRT
اجاره روزانه ویلا استخردار در تهران -دماوند
تهران - دماوند
ظرفيت تكميل
از: 280,000 تومان
تا: 550,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
280,000 تومان
روزهای آخر هفته:
550,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
300000.0 IRT
اجاره ویلا در آبسرد دماوند
تهران - دماوند
ظرفيت تكميل
از: 367,500 تومان
تا: 420,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
367,500 تومان
روزهای آخر هفته:
420,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
367,500 تومان
393750.0 IRT
اجاره ویلا در تهران -دماوند
تهران - دماوند
ظرفيت تكميل
از: 173,250 تومان
تا: 173,250 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
173,250 تومان
روزهای آخر هفته:
173,250 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
173,250 تومان
173250.0 IRT
بهترین اقامتگاه بوم گردی تهران
تهران - دماوند
ظرفيت تكميل
از: 200,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
225000.0 IRT
بوم گردی در دماوند
تهران - دماوند
ظرفيت تكميل
از: 200,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
225000.0 IRT
بوم گردی دماوند
تهران - دماوند
ظرفيت تكميل
از: 200,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
225000.0 IRT
رزرو بوم گردی در دماوند
تهران - دماوند
ظرفيت تكميل
از: 200,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
225000.0 IRT
رزرو بوم گردی دماوند
تهران - دماوند