اجاره ویلا و سوئیت در دماوند - 7 مورد

  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
x
جست و جو
بستن
از: 165,000 تومان
تا: 165,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
165,000 تومان
روزهای آخر هفته:
165,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
165,000 تومان
165000.0 IRT
بهترین اقامتگاه بوم گردی تهران
تهران - دماوند
تعداد رزرو : 0 بار
از: 250,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
280,000 تومان
325000.0 IRT
اجاره روزانه ویلا استخردار در تهران -دماوند
تهران - دماوند
تعداد رزرو : 0 بار
از: 350,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
350,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
375000.0 IRT
اجاره ویلا در تهران -دماوند
تهران - دماوند
تعداد رزرو : 0 بار
از: 500,000 تومان
تا: 700,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
500,000 تومان
روزهای آخر هفته:
700,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
600000.0 IRT
ویلا اجاره ای در تهران -رودهن
تهران - دماوند
تعداد رزرو : 0 بار
از: 800,000 تومان
تا: 1,000,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
800,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,000,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
800,000 تومان
900000.0 IRT
رزرو ویلای لوکس در تهران -دماوند
تهران - دماوند
تعداد رزرو : 0 بار
از: 1,150,000 تومان
تا: 1,700,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,150,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,700,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,700,000 تومان
1425000.0 IRT
اجاره ویلا تریبلکس درتهران -دماوند
تهران - دماوند
تعداد رزرو : 0 بار
از: 1,500,000 تومان
تا: 2,000,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,500,000 تومان
روزهای آخر هفته:
2,000,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,040,000 تومان
1750000.0 IRT
سوئیت در تهران
تهران - دماوند
تعداد رزرو : 0 بار