لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، ویلا، آپارتمان مبله و اقامتگاه بومگردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 400,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
400,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
400000.0 IRT
کرایه سوئیت در درگهان
هرمزگان - درگهان
تعداد رزرو : 1 بار
از: 400,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
400,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
400000.0 IRT
منزل دربستی درگهان
هرمزگان - درگهان
تعداد رزرو : 35 بار
از: 260,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
260,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
380,000 تومان
260000.0 IRT
خانه اجاره ای در درگهان
هرمزگان - درگهان
تعداد رزرو : 34 بار
از: 200,000 تومان
تا: 230,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
230,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
480,000 تومان
200000.0 IRT
آپارتمان اجاره ای درگهان
هرمزگان - درگهان
تعداد رزرو : 41 بار
از: 380,000 تومان
تا: 380,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
380,000 تومان
روزهای آخر هفته:
380,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
380,000 تومان
380000.0 IRT
اجاره منزل مبله در درگهان
هرمزگان - درگهان
تعداد رزرو : 77 بار
از: 200,000 تومان
تا: 230,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
230,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
480,000 تومان
200000.0 IRT
اجاره منزل مبله در درگهان
هرمزگان - درگهان
تعداد رزرو : 49 بار
از: 614,000 تومان
تا: 614,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
614,000 تومان
روزهای آخر هفته:
614,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
693,000 تومان
614000.0 IRT
اجاره منزل لوکس در درگهان
هرمزگان - درگهان
تعداد رزرو : 12 بار
از: 540,000 تومان
تا: 540,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
540,000 تومان
روزهای آخر هفته:
540,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
605,000 تومان
540000.0 IRT
اجاره منزل مبله در درگهان
هرمزگان - درگهان
تعداد رزرو : 12 بار
از: 429,000 تومان
تا: 429,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
429,000 تومان
روزهای آخر هفته:
429,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
484,000 تومان
429000.0 IRT
اسکان در درگهان
هرمزگان - درگهان
تعداد رزرو : 37 بار