لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، ویلا، آپارتمان مبله و اقامتگاه بومگردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 480,000 تومان
تا: 490,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
480,000 تومان
روزهای آخر هفته:
490,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
480000.0 IRT
منزل دربستی درگهان
هرمزگان - درگهان
تعداد رزرو : 25 بار
از: 260,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
260,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
260000.0 IRT
خانه اجاره ای در درگهان
هرمزگان - درگهان
تعداد رزرو : 2 بار
از: 250,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
480,000 تومان
0.0 IRT
آپارتمان اجاره ای درگهان
هرمزگان - درگهان
تعداد رزرو : 20 بار
از: 380,000 تومان
تا: 380,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
380,000 تومان
روزهای آخر هفته:
380,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
380,000 تومان
380000.0 IRT
اجاره منزل مبله در درگهان
هرمزگان - درگهان
تعداد رزرو : 71 بار
از: 250,000 تومان
تا: 350,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
350,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
480,000 تومان
250000.0 IRT
اجاره منزل مبله در درگهان
هرمزگان - درگهان
تعداد رزرو : 37 بار
از: 556,000 تومان
تا: 556,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
556,000 تومان
روزهای آخر هفته:
556,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
530,000 تومان
556000.0 IRT
اجاره منزل لوکس در درگهان
هرمزگان - درگهان
تعداد رزرو : 8 بار
از: 391,000 تومان
تا: 391,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
391,000 تومان
روزهای آخر هفته:
391,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
391000.0 IRT
اجاره منزل مبله در درگهان
هرمزگان - درگهان
تعداد رزرو : 5 بار
از: 220,000 تومان
تا: 220,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
220,000 تومان
روزهای آخر هفته:
220,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
280,000 تومان
220000.0 IRT
اسکان در درگهان
هرمزگان - درگهان
تعداد رزرو : 17 بار