لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، ویلا، آپارتمان مبله و اقامتگاه بومگردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 250,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
250000.0 IRT
سوییت آپارتمان های مبله
خوزستان - اهواز
تعداد رزرو : 8 بار
از: 260,000 تومان
تا: 260,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
260,000 تومان
روزهای آخر هفته:
260,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
260,000 تومان
260000.0 IRT
102
خوزستان - اهواز
تعداد رزرو : 12 بار
از: 310,000 تومان
تا: 310,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
310,000 تومان
روزهای آخر هفته:
310,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
310,000 تومان
310000.0 IRT
101
خوزستان - اهواز
تعداد رزرو : 2 بار
از: 440,000 تومان
تا: 440,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
440,000 تومان
روزهای آخر هفته:
440,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
650,000 تومان
440000.0 IRT
اجاره خانه برای یک شب در اهواز
خوزستان - اهواز
تعداد رزرو : 15 بار
از: 140,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
140,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
190,000 تومان
0.0 IRT
سوئیت ارزان قیمت در اهواز
خوزستان - اهواز
تعداد رزرو : 2 بار
از: 225,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
225,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
280,000 تومان
225000.0 IRT
اجاره کوتاه مدت آپارتمان در اهواز
خوزستان - اهواز
تعداد رزرو : 9 بار
از: 275,000 تومان
تا: 275,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
275,000 تومان
روزهای آخر هفته:
275,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
275000.0 IRT
منزل اجاره ای دوخوابه اهواز
خوزستان - اهواز
تعداد رزرو : 7 بار
از: 200,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
270,000 تومان
200000.0 IRT
آپارتمان روزانه در اهواز
خوزستان - اهواز
تعداد رزرو : 21 بار
از: 220,000 تومان
تا: 230,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
220,000 تومان
روزهای آخر هفته:
230,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
240,000 تومان
220000.0 IRT
آپارتمان اجاره ای در اهواز برای یک شب
خوزستان - اهواز
از: 280,000 تومان
تا: 320,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
280,000 تومان
روزهای آخر هفته:
320,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
280000.0 IRT
اجاره کوتاه مدت آپارتمان اهواز
خوزستان - اهواز
تعداد رزرو : 18 بار
از: 880,000 تومان
تا: 880,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
880,000 تومان
روزهای آخر هفته:
880,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
880,000 تومان
880000.0 IRT
اجاره منزل لوکس در اهواز
خوزستان - اهواز
تعداد رزرو : 2 بار
از: 230,000 تومان
تا: 240,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
230,000 تومان
روزهای آخر هفته:
240,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
230000.0 IRT
منزل اجاره ای اهواز
خوزستان - اهواز
تعداد رزرو : 7 بار
از: 250,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
250000.0 IRT
منزل اجاره ای در اهواز
خوزستان - اهواز
تعداد رزرو : 11 بار
از: 260,000 تومان
تا: 260,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
260,000 تومان
روزهای آخر هفته:
260,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
260,000 تومان
260000.0 IRT
408 سوئیت ارزان قیمت در اهواز
خوزستان - اهواز
تعداد رزرو : 10 بار
از: 260,000 تومان
تا: 260,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
260,000 تومان
روزهای آخر هفته:
260,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
310,000 تومان
245000.0 IRT
1006
خوزستان - اهواز
تعداد رزرو : 5 بار
از: 260,000 تومان
تا: 260,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
260,000 تومان
روزهای آخر هفته:
260,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
260,000 تومان
225000.0 IRT
408
خوزستان - اهواز
تعداد رزرو : 6 بار
از: 220,000 تومان
تا: 220,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
220,000 تومان
روزهای آخر هفته:
220,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
220,000 تومان
220000.0 IRT
اجاره سوئیت در اهواز
خوزستان - اهواز
تعداد رزرو : 2 بار
از: 100,000 تومان
تا: 120,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
100,000 تومان
روزهای آخر هفته:
120,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
120,000 تومان
0.0 IRT
اجاره سوئیت در اهواز روزانه
خوزستان - اهواز
تعداد رزرو : 18 بار
از: 225,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
225,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
280,000 تومان
225000.0 IRT
منزل مبله در اهواز
خوزستان - اهواز
تعداد رزرو : 6 بار
از: 310,000 تومان
تا: 310,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
310,000 تومان
روزهای آخر هفته:
310,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
310000.0 IRT
143
خوزستان - اهواز
تعداد رزرو : 11 بار