لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، اجاره ویلا، اجاره آپارتمان مبله و اقامتگاه بوم گردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 470,000 تومان
تا: 470,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
470,000 تومان
روزهای آخر هفته:
470,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
700,000 تومان
470000.0IRT
اجاره آپارتمان مبله شیک در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 8 بار
از: 330,000 تومان
تا: 330,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
330,000 تومان
روزهای آخر هفته:
330,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
330000.0IRT
اجاره خانه ویلایی در مشهد برای چند روز
خراسان رضوی - مشهد
از: 588,000 تومان
تا: 588,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
588,000 تومان
روزهای آخر هفته:
588,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
705,000 تومان
588000.0IRT
اجاره آپارتمان مبله در هاشمیه مشهد
خراسان رضوی - مشهد
از: 588,000 تومان
تا: 588,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
588,000 تومان
روزهای آخر هفته:
588,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
706,000 تومان
588000.0IRT
اجاره منزل لوکس در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
از: 600,000 تومان
تا: 600,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
600,000 تومان
روزهای آخر هفته:
600,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
700,000 تومان
600000.0IRT
اجاره منزل مبله لوکس در مشهد - vip
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 13 بار
از: 90,000 تومان
تا: 100,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
90,000 تومان
روزهای آخر هفته:
100,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
140,000 تومان
95000.0IRT
رزرو هتل آپارتمان در مشهد نزدیک حرم
خراسان رضوی - مشهد
از: 400,000 تومان
تا: 440,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
400,000 تومان
روزهای آخر هفته:
440,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
440,000 تومان
400000.0IRT
اجاره آپارتمان مبله در مشهد روزانه
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 31 بار
از: 350,000 تومان
تا: 350,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
350,000 تومان
روزهای آخر هفته:
350,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
350000.0IRT
اجاره خانه ویلایی در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
از: 620,000 تومان
تا: 620,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
620,000 تومان
روزهای آخر هفته:
620,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
620,000 تومان
620000.0IRT
اجاره روزانه منزل مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 11 بار
از: 1,500,000 تومان
تا: 2,000,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,500,000 تومان
روزهای آخر هفته:
2,000,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,000,000 تومان
1500000.0IRT
اجاره ویلای استخردار در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
از: 450,000 تومان
تا: 500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
450,000 تومان
روزهای آخر هفته:
500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
600,000 تومان
450000.0IRT
اجاره روزانه آپارتمان مبله در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 36 بار
از: 520,000 تومان
تا: 520,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
520,000 تومان
روزهای آخر هفته:
520,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
750,000 تومان
520000.0IRT
اجاره روزانه آپارتمان شیک مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 5 بار
از: 260,000 تومان
تا: 280,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
260,000 تومان
روزهای آخر هفته:
280,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
360,000 تومان
260000.0IRT
اجاره روزانه خانه سنتی مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 6 بار
از: 550,000 تومان
تا: 600,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
550,000 تومان
روزهای آخر هفته:
600,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
750,000 تومان
550000.0IRT
اجاره روزانه خانه دربست در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 12 بار
از: 900,000 تومان
تا: 950,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
900,000 تومان
روزهای آخر هفته:
950,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,200,000 تومان
900000.0IRT
اجاره منزل شخصی در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 2 بار
از: 860,000 تومان
تا: 900,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
860,000 تومان
روزهای آخر هفته:
900,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,000,000 تومان
860000.0IRT
اجاره منزل دربست در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
از: 385,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
385,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
385000.0IRT
اجاره آپارتمان روزانه مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 13 بار
از: 480,000 تومان
تا: 600,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
480,000 تومان
روزهای آخر هفته:
600,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
600,000 تومان
480000.0IRT
اجاره آپارتمان مبله در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 4 بار
از: 115,000 تومان
تا: 120,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
115,000 تومان
روزهای آخر هفته:
120,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
140,000 تومان
115000.0IRT
۴ تخت هتلی شیک مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 32 بار
از: 100,000 تومان
تا: 120,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
100,000 تومان
روزهای آخر هفته:
120,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
140,000 تومان
110000.0IRT
سوئیت 4 تخت نوساز مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 44 بار