اجاره ویلا و سوئیت در خراسان رضوی - 26 مورد

  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
x
جست و جو
بستن
از: 180,000 تومان
تا: 200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
180,000 تومان
روزهای آخر هفته:
200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
180000.0 IRT
اجاره روزانه سوئیت مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 2 بار
از: 150,000 تومان
تا: 180,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
150,000 تومان
روزهای آخر هفته:
180,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250 تومان
150000.0 IRT
سوئیت در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 1 بار
از: 155,000 تومان
تا: 180,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
155,000 تومان
روزهای آخر هفته:
180,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
200,000 تومان
155000.0 IRT
اجاره روزانه سوئیت در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 1 بار
از: 230,000 تومان
تا: 230,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
230,000 تومان
روزهای آخر هفته:
230,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
340,000 تومان
230000.0 IRT
اجاره سوئیت مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 1 بار
از: 250,000 تومان
تا: 350,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
350,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
300000.0 IRT
اجاره روزانه آپارتمان مبله در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 1 بار
از: 85,000 تومان
تا: 90,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
85,000 تومان
روزهای آخر هفته:
90,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
200,000 تومان
85000.0 IRT
اجاره سوئیت آپارتمان در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 16 بار
از: 200,000 تومان
تا: 220,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
220,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
200000.0 IRT
اجاره روزانه آپارتمان نزدیک حرم در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 9 بار
از: 250,000 تومان
تا: 280,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
280,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
549,000 تومان
250000.0 IRT
اجاره روزانه خانه سنتی مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 2 بار
از: 280,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
280,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
580,000 تومان
280000.0 IRT
اجاره روزانه خانه سنتی در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 0 بار
از: 300,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
350000.0 IRT
اجاره روزانه آپارتمان مبله در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 1 بار
از: 300,000 تومان
تا: 330,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
330,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
449,000 تومان
300000.0 IRT
اجاره روزانه آپارتمان مبله در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 2 بار
از: 300,000 تومان
تا: 330,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
330,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
385,000 تومان
300000.0 IRT
اجاره روزانه منزل ویلایی در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 2 بار
از: 330,000 تومان
تا: 350,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
330,000 تومان
روزهای آخر هفته:
350,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
330000.0 IRT
اجاره آپارتمان روزانه مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 1 بار
از: 345,000 تومان
تا: 375,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
345,000 تومان
روزهای آخر هفته:
375,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
449,000 تومان
345000.0 IRT
اجاره روزانه آپارتمان مبله شیک در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 0 بار
از: 350,000 تومان
تا: 370,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
350,000 تومان
روزهای آخر هفته:
370,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
435,000 تومان
350000.0 IRT
اجاره منزل ارزان در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 0 بار
از: 350,000 تومان
تا: 380,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
350,000 تومان
روزهای آخر هفته:
380,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
620,000 تومان
350000.0 IRT
منزل مبله روزانه مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 0 بار
از: 430,000 تومان
تا: 450,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
430,000 تومان
روزهای آخر هفته:
450,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
530,000 تومان
430000.0 IRT
اجاره آپارتمان ارزان در مشهد روزانه
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 0 بار
از: 450,000 تومان
تا: 480,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
450,000 تومان
روزهای آخر هفته:
480,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
750,000 تومان
450000.0 IRT
اجاره روزانه خانه دربست در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 1 بار
از: 480,000 تومان
تا: 500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
480,000 تومان
روزهای آخر هفته:
500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
750,000 تومان
480000.0 IRT
اجاره روزانه آپارتمان شیک مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 0 بار
از: 530,000 تومان
تا: 550,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
530,000 تومان
روزهای آخر هفته:
550,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
750,000 تومان
530000.0 IRT
اجاره روزانه سوئیت شیک در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 0 بار