لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، ویلا، آپارتمان مبله و اقامتگاه بومگردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 85,000 تومان
تا: 85,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
85,000 تومان
روزهای آخر هفته:
85,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
85,000 تومان
85000.0 IRT
سوئیت اجاره ای ارزان در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 33 بار
از: 77,000 تومان
تا: 77,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
77,000 تومان
روزهای آخر هفته:
77,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
77,000 تومان
77000.0 IRT
خانه اجاره ای کوتاه مدت در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 17 بار
از: 240,000 تومان
تا: 280,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
240,000 تومان
روزهای آخر هفته:
280,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
240000.0 IRT
اجاره خانه ویلایی در مشهد برای چند روز
خراسان رضوی - مشهد
از: 140,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
140,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
180,000 تومان
175000.0 IRT
۴ تخت هتلی شیک مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 26 بار
از: 100,000 تومان
تا: 120,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
100,000 تومان
روزهای آخر هفته:
120,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
160,000 تومان
135000.0 IRT
سوئیت 4 تخت نوساز مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 24 بار
از: 185,000 تومان
تا: 195,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
185,000 تومان
روزهای آخر هفته:
195,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
240,000 تومان
230000.0 IRT
آپارتمان دوخوابه نوساز نزدیک حرم
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 37 بار
از: 200,000 تومان
تا: 210,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
210,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
270,000 تومان
250000.0 IRT
دوخوابه 9 تخت لوکس نوساز مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 7 بار
از: 130,000 تومان
تا: 130,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
130,000 تومان
روزهای آخر هفته:
130,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
180,000 تومان
170000.0 IRT
سوئیت 5 تخت نوساز مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 8 بار
از: 115,000 تومان
تا: 125,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
115,000 تومان
روزهای آخر هفته:
125,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
150,000 تومان
145000.0 IRT
سوئیت 5 تخت همکف نوساز نزدیک حرم
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 3 بار
از: 308,000 تومان
تا: 320,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
308,000 تومان
روزهای آخر هفته:
320,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
308000.0 IRT
اجاره منزل ارزان در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 6 بار
از: 44,000 تومان
تا: 44,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
44,000 تومان
روزهای آخر هفته:
44,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
110,000 تومان
44000.0 IRT
مسافر خانه ارزان مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 6 بار
از: 44,000 تومان
تا: 44,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
44,000 تومان
روزهای آخر هفته:
44,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
110,000 تومان
44000.0 IRT
مسافر خانه مشهد نزدیک حرم
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 4 بار
از: 44,000 تومان
تا: 44,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
44,000 تومان
روزهای آخر هفته:
44,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
110,000 تومان
44000.0 IRT
خانه مسافری مشهد
خراسان رضوی - مشهد
از: 44,000 تومان
تا: 44,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
44,000 تومان
روزهای آخر هفته:
44,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
110,000 تومان
44000.0 IRT
رزرو سوئیت مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 4 بار
از: 53,000 تومان
تا: 53,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
53,000 تومان
روزهای آخر هفته:
53,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
110,000 تومان
53000.0 IRT
خانه مسافر مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 4 بار
از: 275,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
275,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
275000.0 IRT
منزل مبله روزانه مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 19 بار
از: 315,000 تومان
تا: 328,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
315,000 تومان
روزهای آخر هفته:
328,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
389,000 تومان
315000.0 IRT
اجاره روزانه سوئیت شیک در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 8 بار
از: 320,000 تومان
تا: 350,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
320,000 تومان
روزهای آخر هفته:
350,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
320000.0 IRT
اجاره آپارتمان ارزان در مشهد روزانه
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 4 بار
از: 550,000 تومان
تا: 550,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
550,000 تومان
روزهای آخر هفته:
550,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
600,000 تومان
550000.0 IRT
اجاره روزانه منزل مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 7 بار
از: 320,000 تومان
تا: 350,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
320,000 تومان
روزهای آخر هفته:
350,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
320000.0 IRT
اجاره منزل در مشهد ویلایی
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 1 بار