لیــــدوما، پلتفرم یکپارچه گردشگری
اجاره سوئیت، ویلا و آپارتمان مبله

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
پشتیبانی و رزرو تلفنی 09916664145
از: 410,000 تومان
تا: 410,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
410,000 تومان
روزهای آخر هفته:
410,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
410,000 تومان
410000.0 IRT
اجاره منزل در مشهد - نزدیک حرم
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 3 بار
از: 375,000 تومان
تا: 385,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
375,000 تومان
روزهای آخر هفته:
385,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
375000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در مشهد روزانه
خراسان رضوی - مشهد
از: 435,000 تومان
تا: 450,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
435,000 تومان
روزهای آخر هفته:
450,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
480,000 تومان
435000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله شیک در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 3 بار
از: 380,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
380,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
450,000 تومان
380000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله شیک مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 1 بار
از: 335,000 تومان
تا: 350,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
335,000 تومان
روزهای آخر هفته:
350,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
335000.0 IRT
اجاره روزانه آپارتمان مبله در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 4 بار
از: 350,000 تومان
تا: 385,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
350,000 تومان
روزهای آخر هفته:
385,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
410,000 تومان
350000.0 IRT
اجاره روزانه آپارتمان مبله شیک در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 4 بار
از: 320,000 تومان
تا: 350,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
320,000 تومان
روزهای آخر هفته:
350,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
580,000 تومان
320000.0 IRT
اجاره روزانه خانه سنتی در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 2 بار
از: 410,000 تومان
تا: 410,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
410,000 تومان
روزهای آخر هفته:
410,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
410,000 تومان
410000.0 IRT
اجاره روزانه سوئیت در مشهد - نزدیک حرم
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 5 بار
از: 150,000 تومان
تا: 160,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
150,000 تومان
روزهای آخر هفته:
160,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
160,000 تومان
150000.0 IRT
اجاره سوئیت آپارتمان در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 25 بار
از: 400,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
400,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
400000.0 IRT
اجاره سوئیت در مشهد - نزدیک حرم
خراسان رضوی - مشهد
از: 450,000 تومان
تا: 450,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
450,000 تومان
روزهای آخر هفته:
450,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
450,000 تومان
450000.0 IRT
اجاره سوئیت مشهد - نزدیک حرم
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 1 بار
از: 650,000 تومان
تا: 750,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
650,000 تومان
روزهای آخر هفته:
750,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
850,000 تومان
650000.0 IRT
اجاره منزل مبله لوکس در مشهد - vip
خراسان رضوی - مشهد
از: 1,500,000 تومان
تا: 1,500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,500,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,500,000 تومان
1500000.0 IRT
اجاره ویلای استخردار در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
از: 425,000 تومان
تا: 430,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
425,000 تومان
روزهای آخر هفته:
430,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
430,000 تومان
427500.0 IRT
دوخوابه 8 تخت لوکس نوساز مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 11 بار
از: 235,000 تومان
تا: 235,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
235,000 تومان
روزهای آخر هفته:
235,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
240,000 تومان
235000.0 IRT
سوئیت 4 تخت نوساز مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 8 بار
از: 290,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
290,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
295000.0 IRT
سوئیت 5 تخت نوساز مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 3 بار
از: 530,000 تومان
تا: 530,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
530,000 تومان
روزهای آخر هفته:
530,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
530,000 تومان
530000.0 IRT
اجاره روزانه سوئیت مشهد - نزدیک حرم
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 26 بار
از: 1,200,000 تومان
تا: 1,200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,350,000 تومان
1200000.0 IRT
اجاره منزل مبله شیک مشهد روزانه
خراسان رضوی - مشهد
از: 360,000 تومان
تا: 380,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
360,000 تومان
روزهای آخر هفته:
380,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
480,000 تومان
360000.0 IRT
منزل مبله روزانه مشهد
خراسان رضوی - مشهد
از: 320,000 تومان
تا: 340,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
320,000 تومان
روزهای آخر هفته:
340,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
460,000 تومان
320000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 5 بار