لیــــدوما، پلتفرم یکپارچه گردشگری
اجاره سوئیت، ویلا و آپارتمان مبله

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
پشتیبانی و رزرو تلفنی 09916664145
از: 400,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
400,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
380,000 تومان
400000.0 IRT
سوئیت اجاره ای ارزان در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 7 بار
از: 250,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
250000.0 IRT
خانه اجاره ای کوتاه مدت در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 3 بار
از: 180,000 تومان
تا: 200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
180,000 تومان
روزهای آخر هفته:
200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
280,000 تومان
190000.0 IRT
۴ تخت هتلی شیک مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 26 بار
از: 140,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
140,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
180,000 تومان
145000.0 IRT
سوئیت 4 تخت نوساز مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 21 بار
از: 240,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
240,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
360,000 تومان
245000.0 IRT
دوخوابه 8 تخت لوکس نوساز مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 37 بار
از: 270,000 تومان
تا: 275,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
270,000 تومان
روزهای آخر هفته:
275,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
360,000 تومان
272500.0 IRT
دوخوابه 9 تخت لوکس نوساز مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 4 بار
از: 175,000 تومان
تا: 185,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
175,000 تومان
روزهای آخر هفته:
185,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
260,000 تومان
215000.0 IRT
سوئیت 5 تخت نوساز مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 8 بار
از: 165,000 تومان
تا: 170,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
165,000 تومان
روزهای آخر هفته:
170,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
195000.0 IRT
سوئیت 5 تخت همکف نوساز مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 2 بار
از: 308,000 تومان
تا: 320,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
308,000 تومان
روزهای آخر هفته:
320,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
308000.0 IRT
اجاره منزل ارزان در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 4 بار
از: 275,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
275,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
275000.0 IRT
منزل مبله روزانه مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 16 بار
از: 315,000 تومان
تا: 328,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
315,000 تومان
روزهای آخر هفته:
328,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
389,000 تومان
315000.0 IRT
اجاره روزانه سوئیت شیک در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 4 بار
از: 320,000 تومان
تا: 350,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
320,000 تومان
روزهای آخر هفته:
350,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
320000.0 IRT
اجاره آپارتمان ارزان در مشهد روزانه
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 3 بار
از: 500,000 تومان
تا: 550,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
500,000 تومان
روزهای آخر هفته:
550,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
600,000 تومان
500000.0 IRT
اجاره روزانه منزل مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 6 بار
از: 320,000 تومان
تا: 350,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
320,000 تومان
روزهای آخر هفته:
350,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
320000.0 IRT
اجاره منزل در مشهد ویلایی
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 1 بار
از: 450,000 تومان
تا: 500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
450,000 تومان
روزهای آخر هفته:
500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
750,000 تومان
450000.0 IRT
اجاره روزانه آپارتمان شیک مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 1 بار
از: 400,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
400,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
385,000 تومان
400000.0 IRT
اجاره روزانه منزل ویلایی در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 17 بار
از: 50,000 تومان
تا: 85,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
50,000 تومان
روزهای آخر هفته:
85,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
150,000 تومان
50000.0 IRT
سوئیت آپارتمان مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 29 بار
از: 385,000 تومان
تا: 390,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
385,000 تومان
روزهای آخر هفته:
390,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
420,000 تومان
385000.0 IRT
اجاره منزل شخصی ارزان در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
از: 120,000 تومان
تا: 130,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
120,000 تومان
روزهای آخر هفته:
130,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
150,000 تومان
120000.0 IRT
سوئیت کوچک در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
از: 130,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
130,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
180,000 تومان
130000.0 IRT
رزرو سوئیت دو نفره در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 1 بار