لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، اجاره ویلا، اجاره آپارتمان مبله و اقامتگاه بوم گردی

منو
تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 450,000 تومان
تا: 500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
450,000 تومان
روزهای آخر هفته:
500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
475000.0IRT
سوئیت مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 1 بار
5 ٪ تخفیف از 21 آبان تا 21 اسفند
400,000 تومان
با تخفیف 380,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
400,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
350000.0IRT
اجاره خانه ویلایی در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 12 بار
از: 470,000 تومان
تا: 470,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
470,000 تومان
روزهای آخر هفته:
470,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
650,000 تومان
470000.0IRT
اجاره آپارتمان مبله شیک در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 18 بار
از: 600,000 تومان
تا: 600,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
600,000 تومان
روزهای آخر هفته:
600,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
600,000 تومان
600000.0IRT
اجاره روزانه خانه ویلایی در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 1 بار
از: 160,000 تومان
تا: 170,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
160,000 تومان
روزهای آخر هفته:
170,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
190,000 تومان
165000.0IRT
آپارتمان یکخواب شیک نزدیک حرم
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 3 بار
از: 150,000 تومان
تا: 160,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
150,000 تومان
روزهای آخر هفته:
160,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
180,000 تومان
150000.0IRT
اجاره روزانه سوئیت آپارتمان در مشهد نزدیک حرم
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 1 بار
از: 90,000 تومان
تا: 100,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
90,000 تومان
روزهای آخر هفته:
100,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
180,000 تومان
90000.0IRT
رزرو هتل آپارتمان در مشهد نزدیک حرم
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 7 بار
از: 588,000 تومان
تا: 588,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
588,000 تومان
روزهای آخر هفته:
588,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
705,000 تومان
588000.0IRT
اجاره آپارتمان مبله در هاشمیه مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 10 بار
از: 750,000 تومان
تا: 800,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
750,000 تومان
روزهای آخر هفته:
800,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
800,000 تومان
750000.0IRT
مشهد اجاره روزانه
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 5 بار
از: 700,000 تومان
تا: 700,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
700,000 تومان
روزهای آخر هفته:
700,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
700,000 تومان
700000.0IRT
مشهد ویلا اجاره ای
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 5 بار
از: 180,000 تومان
تا: 200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
180,000 تومان
روزهای آخر هفته:
200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
225,000 تومان
180000.0IRT
۴ تخت هتلی شیک مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 38 بار
از: 68,000 تومان
تا: 78,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
68,000 تومان
روزهای آخر هفته:
78,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
90,000 تومان
68000.0IRT
سوئیت 4 تخت نوساز مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 49 بار
از: 140,000 تومان
تا: 160,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
140,000 تومان
روزهای آخر هفته:
160,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
195,000 تومان
140000.0IRT
سوئیت 5 تخت نوساز مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 15 بار
از: 648,000 تومان
تا: 748,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
648,000 تومان
روزهای آخر هفته:
748,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
778,000 تومان
648000.0IRT
اجاره منزل مبله لوکس در مشهد - vip
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 27 بار
از: 400,000 تومان
تا: 440,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
400,000 تومان
روزهای آخر هفته:
440,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
440,000 تومان
400000.0IRT
اجاره آپارتمان مبله در مشهد روزانه
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 38 بار
از: 588,000 تومان
تا: 588,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
588,000 تومان
روزهای آخر هفته:
588,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
706,000 تومان
588000.0IRT
اجاره منزل لوکس در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 6 بار
از: 300,000 تومان
تا: 350,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
350,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
450,000 تومان
300000.0IRT
آپارتمان مبله در وکیل آباد مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 12 بار
از: 400,000 تومان
تا: 450,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
400,000 تومان
روزهای آخر هفته:
450,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
450,000 تومان
400000.0IRT
آپارتمان مبله وکیل آباد مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 4 بار
از: 500,000 تومان
تا: 500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
500,000 تومان
روزهای آخر هفته:
500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
500000.0IRT
رزرو آپارتمان مبله در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 14 بار
از: 350,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
350,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
350000.0IRT
رزرو آپارتمان مبله در وکیل آباد مشهد
خراسان رضوی - مشهد