لیــــدوما، پلتفرم یکپارچه گردشگری
اجاره سوئیت، ویلا و آپارتمان مبله

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
پشتیبانی و رزرو تلفنی 09916664145
از: 210,000 تومان
تا: 210,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
210,000 تومان
روزهای آخر هفته:
210,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
280,000 تومان
0.0 IRT
اجاره منزل شخصی ارزان در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 2 بار
از: 231,000 تومان
تا: 252,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
231,000 تومان
روزهای آخر هفته:
252,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
294,000 تومان
231000.0 IRT
سوئیت اجاره ای ارزان در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 1 بار
از: 275,000 تومان
تا: 275,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
275,000 تومان
روزهای آخر هفته:
275,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
330,000 تومان
275000.0 IRT
اجاره آپارتمان نزدیک حرم در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 8 بار
از: 480,000 تومان
تا: 600,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
480,000 تومان
روزهای آخر هفته:
600,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
600,000 تومان
0.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 3 بار
از: 550,000 تومان
تا: 550,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
550,000 تومان
روزهای آخر هفته:
550,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
550000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله مشهد نزدیک حرم
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 2 بار
از: 150,000 تومان
تا: 200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
150,000 تومان
روزهای آخر هفته:
200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
150000.0 IRT
اجاره خانه ویلایی ارزان در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 20 بار
از: 300,000 تومان
تا: 450,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
450,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
300000.0 IRT
اجاره خانه ویلایی مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 3 بار
از: 280,000 تومان
تا: 280,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
280,000 تومان
روزهای آخر هفته:
280,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
280,000 تومان
0.0 IRT
اجاره روزانه خانه در مشهد نزدیک حرم
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 4 بار
از: 275,000 تومان
تا: 275,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
275,000 تومان
روزهای آخر هفته:
275,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
330,000 تومان
275000.0 IRT
اجاره روزانه منزل در مشهد نزدیک حرم
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 2 بار
از: 368,000 تومان
تا: 375,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
368,000 تومان
روزهای آخر هفته:
375,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
420,000 تومان
368000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در مشهد روزانه
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 1 بار
از: 550,000 تومان
تا: 550,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
550,000 تومان
روزهای آخر هفته:
550,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
550000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در مشهد نزدیک حرم
خراسان رضوی - مشهد
از: 275,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
275,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
330,000 تومان
275000.0 IRT
اجاره آپارتمان نزدیک حرم مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 6 بار
از: 176,000 تومان
تا: 210,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
176,000 تومان
روزهای آخر هفته:
210,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
230,000 تومان
0.0 IRT
اجاره روزانه خانه نزدیک حرم در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 17 بار
از: 176,000 تومان
تا: 210,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
176,000 تومان
روزهای آخر هفته:
210,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
230,000 تومان
0.0 IRT
اجاره سوئیت مبله مشهد نزدیک حرم
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 14 بار
از: 270,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
270,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
330,000 تومان
270000.0 IRT
سوییت اجاره ای ارزان در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 5 بار
از: 270,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
270,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
330,000 تومان
270000.0 IRT
اجاره روزانه خانه دربست مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 2 بار
از: 90,000 تومان
تا: 120,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
90,000 تومان
روزهای آخر هفته:
120,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
120,000 تومان
90000.0 IRT
اجاره منزل ویلایی در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 19 بار
از: 270,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
270,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
330,000 تومان
270000.0 IRT
اجاره منزل شخصی نزدیک حرم
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 2 بار
از: 165,000 تومان
تا: 220,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
165,000 تومان
روزهای آخر هفته:
220,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
165000.0 IRT
اجاره منزل روزانه ارزان مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 10 بار
از: 175,000 تومان
تا: 220,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
175,000 تومان
روزهای آخر هفته:
220,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
220,000 تومان
175000.0 IRT
اجاره منزل مبله مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 3 بار