لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، اجاره ویلا، اجاره آپارتمان مبله و اقامتگاه بوم گردی

منو
تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 470,000 تومان
تا: 470,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
470,000 تومان
روزهای آخر هفته:
470,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
650,000 تومان
470000.0IRT
اجاره آپارتمان مبله شیک در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 13 بار
از: 471,000 تومان
تا: 471,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
471,000 تومان
روزهای آخر هفته:
471,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
471000.0IRT
اجاره خانه ویلایی در مشهد برای چند روز
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 6 بار
از: 612,000 تومان
تا: 667,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
612,000 تومان
روزهای آخر هفته:
667,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
667,000 تومان
612000.0IRT
آپارتمان مبله در بلوار سجاد مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 16 بار
از: 334,000 تومان
تا: 389,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
334,000 تومان
روزهای آخر هفته:
389,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
334000.0IRT
آپارتمان مبله در هاشمیه مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 13 بار
از: 588,000 تومان
تا: 588,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
588,000 تومان
روزهای آخر هفته:
588,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
705,000 تومان
588000.0IRT
اجاره آپارتمان مبله در هاشمیه مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 7 بار
از: 588,000 تومان
تا: 588,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
588,000 تومان
روزهای آخر هفته:
588,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
706,000 تومان
588000.0IRT
اجاره منزل لوکس در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 5 بار
از: 648,000 تومان
تا: 648,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
648,000 تومان
روزهای آخر هفته:
648,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
800,000 تومان
648000.0IRT
اجاره منزل مبله لوکس در مشهد - vip
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 23 بار
از: 90,000 تومان
تا: 100,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
90,000 تومان
روزهای آخر هفته:
100,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
200,000 تومان
95000.0IRT
رزرو هتل آپارتمان در مشهد نزدیک حرم
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 5 بار
از: 400,000 تومان
تا: 440,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
400,000 تومان
روزهای آخر هفته:
440,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
440,000 تومان
400000.0IRT
اجاره آپارتمان مبله در مشهد روزانه
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 35 بار
از: 350,000 تومان
تا: 350,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
350,000 تومان
روزهای آخر هفته:
350,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
350000.0IRT
اجاره خانه ویلایی در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 9 بار
از: 700,000 تومان
تا: 700,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
700,000 تومان
روزهای آخر هفته:
700,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
700,000 تومان
700000.0IRT
مشهد ویلا اجاره ای
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 4 بار
از: 620,000 تومان
تا: 620,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
620,000 تومان
روزهای آخر هفته:
620,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
620,000 تومان
620000.0IRT
اجاره روزانه منزل مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 16 بار
از: 378,000 تومان
تا: 389,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
378,000 تومان
روزهای آخر هفته:
389,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
389,000 تومان
378000.0IRT
مشهد اجاره آپارتمان روزانه
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 16 بار
از: 450,000 تومان
تا: 500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
450,000 تومان
روزهای آخر هفته:
500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
600,000 تومان
450000.0IRT
اجاره روزانه آپارتمان مبله در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 36 بار
از: 500,000 تومان
تا: 500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
500,000 تومان
روزهای آخر هفته:
500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
500000.0IRT
اپارتمان اجاره ای در مشهد مقدس
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 10 بار
از: 520,000 تومان
تا: 520,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
520,000 تومان
روزهای آخر هفته:
520,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
750,000 تومان
520000.0IRT
اجاره روزانه آپارتمان شیک مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 8 بار
از: 295,000 تومان
تا: 330,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
295,000 تومان
روزهای آخر هفته:
330,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
360,000 تومان
295000.0IRT
اجاره روزانه خانه سنتی مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 8 بار
از: 550,000 تومان
تا: 600,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
550,000 تومان
روزهای آخر هفته:
600,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
750,000 تومان
550000.0IRT
اجاره روزانه خانه دربست در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 15 بار
از: 900,000 تومان
تا: 950,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
900,000 تومان
روزهای آخر هفته:
950,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,200,000 تومان
900000.0IRT
اجاره منزل شخصی در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 4 بار
از: 860,000 تومان
تا: 900,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
860,000 تومان
روزهای آخر هفته:
900,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,000,000 تومان
860000.0IRT
اجاره منزل دربست در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 1 بار