لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، ویلا، آپارتمان مبله و اقامتگاه بومگردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
پشتیبانی و رزرو تلفنی 09916664145
از: 100,000 تومان
تا: 100,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
100,000 تومان
روزهای آخر هفته:
100,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
100000.0 IRT
سوئیت اجاره ای ارزان در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 81 بار
از: 80,000 تومان
تا: 80,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
80,000 تومان
روزهای آخر هفته:
80,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
80,000 تومان
80000.0 IRT
خانه اجاره ای کوتاه مدت در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 55 بار
از: 330,000 تومان
تا: 330,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
330,000 تومان
روزهای آخر هفته:
330,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
330000.0 IRT
اجاره خانه ویلایی در مشهد برای چند روز
خراسان رضوی - مشهد
از: 120,000 تومان
تا: 130,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
120,000 تومان
روزهای آخر هفته:
130,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
320,000 تومان
125000.0 IRT
۴ تخت هتلی شیک مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 29 بار
از: 100,000 تومان
تا: 120,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
100,000 تومان
روزهای آخر هفته:
120,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
320,000 تومان
135000.0 IRT
سوئیت 4 تخت نوساز مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 28 بار
از: 185,000 تومان
تا: 195,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
185,000 تومان
روزهای آخر هفته:
195,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
240,000 تومان
190000.0 IRT
آپارتمان دوخوابه نوساز نزدیک حرم
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 43 بار
از: 200,000 تومان
تا: 210,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
210,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
520,000 تومان
250000.0 IRT
دوخوابه 9 تخت لوکس نوساز مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 7 بار
از: 130,000 تومان
تا: 130,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
130,000 تومان
روزهای آخر هفته:
130,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
450,000 تومان
170000.0 IRT
سوئیت 5 تخت نوساز مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 13 بار
از: 115,000 تومان
تا: 125,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
115,000 تومان
روزهای آخر هفته:
125,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
150,000 تومان
120000.0 IRT
سوئیت 5 تخت همکف نوساز نزدیک حرم
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 5 بار
از: 308,000 تومان
تا: 320,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
308,000 تومان
روزهای آخر هفته:
320,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
308000.0 IRT
اجاره منزل ارزان در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 7 بار
از: 66,000 تومان
تا: 66,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
66,000 تومان
روزهای آخر هفته:
66,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
220,000 تومان
66000.0 IRT
خانه مسافری مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 8 بار
از: 55,000 تومان
تا: 55,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
55,000 تومان
روزهای آخر هفته:
55,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
165,000 تومان
44000.0 IRT
رزرو سوئیت مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 8 بار
از: 300,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
700,000 تومان
300000.0 IRT
قیمت آپارتمان نزدیک حرم مشهد
خراسان رضوی - مشهد
از: 280,000 تومان
تا: 280,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
280,000 تومان
روزهای آخر هفته:
280,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
275000.0 IRT
منزل مبله روزانه مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 24 بار
از: 315,000 تومان
تا: 328,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
315,000 تومان
روزهای آخر هفته:
328,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
389,000 تومان
315000.0 IRT
اجاره روزانه سوئیت شیک در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 9 بار
از: 320,000 تومان
تا: 350,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
320,000 تومان
روزهای آخر هفته:
350,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
320000.0 IRT
اجاره آپارتمان ارزان در مشهد روزانه
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 7 بار
از: 300,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
300000.0 IRT
اجاره خانه ویلایی در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
از: 110,000 تومان
تا: 110,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
110,000 تومان
روزهای آخر هفته:
110,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
110000.0 IRT
رزرو هتل آپارتمان در مشهد
خراسان رضوی - مشهد
از: 82,500 تومان
تا: 82,500 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
82,500 تومان
روزهای آخر هفته:
82,500 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
375,000 تومان
82500.0 IRT
هتل آپارتمان مشهد خیابان امام رضا
خراسان رضوی - مشهد
از: 320,000 تومان
تا: 350,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
320,000 تومان
روزهای آخر هفته:
350,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
320000.0 IRT
اجاره منزل در مشهد ویلایی
خراسان رضوی - مشهد
تعداد رزرو : 2 بار