لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، اجاره ویلا، اجاره آپارتمان مبله و اقامتگاه بوم گردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 120,000 تومان
تا: 120,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
120,000 تومان
روزهای آخر هفته:
120,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
160,000 تومان
120000.0 IRT
اجاره روزانه خانه مبله در جزیره مینو
خوزستان - جزیره مینو
از: 105,000 تومان
تا: 105,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
105,000 تومان
روزهای آخر هفته:
105,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
150,000 تومان
105000.0 IRT
اجاره سوئیت در جزیره مینو
خوزستان - جزیره مینو
از: 134,000 تومان
تا: 134,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
134,000 تومان
روزهای آخر هفته:
134,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
134,000 تومان
134000.0 IRT
اقامتگاه بوم گردی جزیره مینو
خوزستان - جزیره مینو
از: 134,000 تومان
تا: 134,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
134,000 تومان
روزهای آخر هفته:
134,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
134,000 تومان
134000.0 IRT
بوم گردی در جزیره مینو
خوزستان - جزیره مینو