لیــــدوما، پلتفرم یکپارچه گردشگری
اجاره سوئیت، ویلا و آپارتمان مبله

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
پشتیبانی و رزرو تلفنی 09916669953
از: 180,000 تومان
تا: 230,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
180,000 تومان
روزهای آخر هفته:
230,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
480,000 تومان
180000.0 IRT
اجاره روزانه آپارتمان مبله در بوشهر
بوشهر - بوشهر
تعداد رزرو : 6 بار
از: 238,000 تومان
تا: 266,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
238,000 تومان
روزهای آخر هفته:
266,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
285,000 تومان
238000.0 IRT
اجاره سوئیت در بوشهر
بوشهر - بوشهر
تعداد رزرو : 5 بار
از: 240,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
240,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
480,000 تومان
240000.0 IRT
اجاره سوئیت مبله در بوشهر
بوشهر - بوشهر
تعداد رزرو : 3 بار
از: 180,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
180,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
600,000 تومان
180000.0 IRT
اجاره سوئیت مبله در بوشهر
بوشهر - بوشهر
از: 180,000 تومان
تا: 230,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
180,000 تومان
روزهای آخر هفته:
230,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
480,000 تومان
180000.0 IRT
اجاره منزل مبله در بوشهر
بوشهر - بوشهر
تعداد رزرو : 5 بار
از: 190,000 تومان
تا: 257,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
190,000 تومان
روزهای آخر هفته:
257,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
800,000 تومان
190000.0 IRT
اجاره منزل و سوئیت در بوشهر
بوشهر - بوشهر
از: 240,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
240,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
490,000 تومان
240000.0 IRT
اجاره منزل ویلایی در بوشهر
بوشهر - بوشهر
تعداد رزرو : 1 بار
از: 142,000 تومان
تا: 171,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
142,000 تومان
روزهای آخر هفته:
171,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
285,000 تومان
142000.0 IRT
سوئیت اجاره در بوشهر
بوشهر - بوشهر
تعداد رزرو : 11 بار
از: 130,000 تومان
تا: 130,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
130,000 تومان
روزهای آخر هفته:
130,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
130000.0 IRT
آپارتمان مبله در بوشهر
بوشهر - بوشهر
تعداد رزرو : 3 بار
از: 238,000 تومان
تا: 285,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
238,000 تومان
روزهای آخر هفته:
285,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
620,000 تومان
238000.0 IRT
آپارتمان مبله در بوشهر
بوشهر - بوشهر
تعداد رزرو : 1 بار
از: 361,000 تومان
تا: 380,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
361,000 تومان
روزهای آخر هفته:
380,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
571,000 تومان
361000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در بوشهر
بوشهر - بوشهر
از: 170,000 تومان
تا: 170,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
170,000 تومان
روزهای آخر هفته:
170,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
170000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در بوشهر -همکف
بوشهر - بوشهر
از: 900,000 تومان
تا: 1,100,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
900,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,100,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
3,400,000 تومان
900000.0 IRT
اجاره آپارتمان ویلایی در بوشهر
بوشهر - بوشهر
تعداد رزرو : 2 بار
از: 450,000 تومان
تا: 570,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
450,000 تومان
روزهای آخر هفته:
570,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
570,000 تومان
470000.0 IRT
اجاره اقامتگاه بوم گردی در بوشهر
بوشهر - بوشهر
از: 180,000 تومان
تا: 210,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
180,000 تومان
روزهای آخر هفته:
210,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
180000.0 IRT
اجاره خانه در بوشهر
بوشهر - بوشهر
تعداد رزرو : 11 بار
از: 180,000 تومان
تا: 180,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
180,000 تومان
روزهای آخر هفته:
180,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
600,000 تومان
180000.0 IRT
اجاره خانه مبله در بوشهر
بوشهر - بوشهر
تعداد رزرو : 2 بار
از: 285,000 تومان
تا: 333,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
285,000 تومان
روزهای آخر هفته:
333,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
620,000 تومان
285000.0 IRT
اجاره روزانه آپارتمان در بوشهر
بوشهر - بوشهر
از: 123,000 تومان
تا: 123,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
123,000 تومان
روزهای آخر هفته:
123,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
342,000 تومان
123000.0 IRT
اجاره روزانه سوئیت در بوشهر
بوشهر - بوشهر
تعداد رزرو : 5 بار
از: 190,000 تومان
تا: 238,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
190,000 تومان
روزهای آخر هفته:
238,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
571,000 تومان
190000.0 IRT
اجاره روزانه ویلا در بوشهر
بوشهر - بوشهر
تعداد رزرو : 1 بار
از: 171,000 تومان
تا: 238,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
171,000 تومان
روزهای آخر هفته:
238,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
580,000 تومان
171000.0 IRT
اجاره سوئیت روزانه در بوشهر
بوشهر - بوشهر
تعداد رزرو : 1 بار