اجاره ویلا و سوئیت در بابلسر ( خزرشهر - دریاکنار ) - 19 مورد

  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
x
جست و جو
بستن
از: 250,000 تومان
تا: 280,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
280,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
850,000 تومان
265000.0 IRT
ویلا دریاکنار اجاره ای
مازندران - بابلسر ( خزرشهر - دریاکنار )
تعداد رزرو : 0 بار
از: 300,000 تومان
تا: 385,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
385,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,200,000 تومان
342000.0 IRT
ویلا در شهرک دریاکنار
مازندران - بابلسر ( خزرشهر - دریاکنار )
تعداد رزرو : 0 بار
از: 330,000 تومان
تا: 380,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
330,000 تومان
روزهای آخر هفته:
380,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
880,000 تومان
355000.0 IRT
اجاره ویلا در دریاکنار
مازندران - بابلسر ( خزرشهر - دریاکنار )
تعداد رزرو : 0 بار
از: 350,000 تومان
تا: 440,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
350,000 تومان
روزهای آخر هفته:
440,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,200,000 تومان
395000.0 IRT
شهرک دریاکنار ویلا اجاره ای
مازندران - بابلسر ( خزرشهر - دریاکنار )
تعداد رزرو : 0 بار
از: 380,000 تومان
تا: 440,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
380,000 تومان
روزهای آخر هفته:
440,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
850,000 تومان
410000.0 IRT
شهرک دریاکنار اجاره ویلا
مازندران - بابلسر ( خزرشهر - دریاکنار )
تعداد رزرو : 0 بار
از: 400,000 تومان
تا: 450,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
400,000 تومان
روزهای آخر هفته:
450,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,500,000 تومان
425000.0 IRT
اجاره ویلا شهرک دریاکنار
مازندران - بابلسر ( خزرشهر - دریاکنار )
تعداد رزرو : 0 بار
از: 400,000 تومان
تا: 550,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
400,000 تومان
روزهای آخر هفته:
550,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,650,000 تومان
475000.0 IRT
ویلا دریاکنار
مازندران - بابلسر ( خزرشهر - دریاکنار )
تعداد رزرو : 0 بار
از: 440,000 تومان
تا: 550,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
440,000 تومان
روزهای آخر هفته:
550,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,600,000 تومان
495000.0 IRT
ویلا دریاکنار سه خواب
مازندران - بابلسر ( خزرشهر - دریاکنار )
تعداد رزرو : 0 بار
از: 450,000 تومان
تا: 550,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
450,000 تومان
روزهای آخر هفته:
550,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,600,000 تومان
500000.0 IRT
ویلا اجاره ای شهرک دریاکنار
مازندران - بابلسر ( خزرشهر - دریاکنار )
تعداد رزرو : 0 بار
از: 520,000 تومان
تا: 660,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
520,000 تومان
روزهای آخر هفته:
660,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,300,000 تومان
590000.0 IRT
اجاره ویلا دریاکنار ساحلی
مازندران - بابلسر ( خزرشهر - دریاکنار )
تعداد رزرو : 0 بار
از: 600,000 تومان
تا: 660,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
600,000 تومان
روزهای آخر هفته:
660,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,750,000 تومان
630000.0 IRT
ویلا ساحلی شهرک دریاکنار
مازندران - بابلسر ( خزرشهر - دریاکنار )
تعداد رزرو : 0 بار
از: 650,000 تومان
تا: 850,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
650,000 تومان
روزهای آخر هفته:
850,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,300,000 تومان
750000.0 IRT
دریاکنار اجاره ویلا
مازندران - بابلسر ( خزرشهر - دریاکنار )
تعداد رزرو : 0 بار
از: 660,000 تومان
تا: 770,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
660,000 تومان
روزهای آخر هفته:
770,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,880,000 تومان
715000.0 IRT
شهرک دریاکنار اجاره ویلا
مازندران - بابلسر ( خزرشهر - دریاکنار )
تعداد رزرو : 0 بار
از: 660,000 تومان
تا: 730,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
660,000 تومان
روزهای آخر هفته:
730,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,800,000 تومان
695000.0 IRT
ویلا دریاکنار سه خواب
مازندران - بابلسر ( خزرشهر - دریاکنار )
تعداد رزرو : 0 بار
از: 750,000 تومان
تا: 880,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
750,000 تومان
روزهای آخر هفته:
880,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,650,000 تومان
815000.0 IRT
شهرک دریاکنار ویلا سه خواب اجاره ای
مازندران - بابلسر ( خزرشهر - دریاکنار )
تعداد رزرو : 0 بار
از: 850,000 تومان
تا: 1,220,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
850,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,220,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,500,000 تومان
1035000.0 IRT
ویلا دریاکنار
مازندران - بابلسر ( خزرشهر - دریاکنار )
تعداد رزرو : 0 بار
از: 880,000 تومان
تا: 1,100,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
880,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,100,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,300,000 تومان
990000.0 IRT
ویلا نزدیک دریاکنار
مازندران - بابلسر ( خزرشهر - دریاکنار )
تعداد رزرو : 0 بار
از: 1,100,000 تومان
تا: 1,330,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,100,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,330,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,250,000 تومان
1215000.0 IRT
ویلا اجاره ای در دریاکنار استخر دار
مازندران - بابلسر ( خزرشهر - دریاکنار )
تعداد رزرو : 0 بار
از: 1,100,000 تومان
تا: 1,300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,100,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
3,300,000 تومان
1200000.0 IRT
ویلا استخردار دریاکنار
مازندران - بابلسر ( خزرشهر - دریاکنار )
تعداد رزرو : 0 بار
رزرو تلفنی بابلسر ( خزرشهر - دریاکنار ) 09916669953 برای تماس کلیک کنید