لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، اجاره ویلا، اجاره آپارتمان مبله و اقامتگاه بوم گردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی
  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 81,000 تومان
تا: 90,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
81,000 تومان
روزهای آخر هفته:
90,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
90,000 تومان
85500.0 IRT
اقامتگاه بوم گردی اقلید
فارس - اقلید
از: 81,000 تومان
تا: 90,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
81,000 تومان
روزهای آخر هفته:
90,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
90,000 تومان
85500.0 IRT
اقامتگاه بوم گردی در اقلید
فارس - اقلید
از: 288,000 تومان
تا: 320,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
288,000 تومان
روزهای آخر هفته:
320,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
320,000 تومان
304000.0 IRT
بوم گردی در اقلید
فارس - اقلید
از: 324,000 تومان
تا: 360,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
324,000 تومان
روزهای آخر هفته:
360,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
360,000 تومان
342000.0 IRT
رزرو اقامتگاه بوم گردی در اقلید
فارس - اقلید
از: 252,000 تومان
تا: 280,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
252,000 تومان
روزهای آخر هفته:
280,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
280,000 تومان
266000.0 IRT
رزرو بوم گردی در اقلید
فارس - اقلید