لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، اجاره ویلا، اجاره آپارتمان مبله و اقامتگاه بوم گردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 300,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
600,000 تومان
300000.0 IRT
اجاره سوئیت آپارتمان در منطقه یک اصفهان
اصفهان - اصفهان
از: 150,000 تومان
تا: 180,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
150,000 تومان
روزهای آخر هفته:
180,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
130000.0 IRT
اجاره روزانه آپارتمان در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 37 بار
از: 170,000 تومان
تا: 200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
170,000 تومان
روزهای آخر هفته:
200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
270,000 تومان
150000.0 IRT
اجاره روزانه آپارتمان در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 11 بار
از: 179,000 تومان
تا: 199,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
179,000 تومان
روزهای آخر هفته:
199,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
249,000 تومان
174000.0 IRT
اجاره آپارتمان دو خوابه در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 22 بار
از: 262,500 تومان
تا: 262,500 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
262,500 تومان
روزهای آخر هفته:
262,500 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
483,000 تومان
262500.0 IRT
اجاره منزل مبله در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 3 بار
از: 210,000 تومان
تا: 241,500 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
210,000 تومان
روزهای آخر هفته:
241,500 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
210,000 تومان
225750.0 IRT
اجاره خانه مبله اصفهان -دربست
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 2 بار
از: 147,000 تومان
تا: 157,500 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
147,000 تومان
روزهای آخر هفته:
157,500 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
200,000 تومان
147000.0 IRT
اجاره روزانه خانه ارزان در اصفهان -لوکس
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 18 بار
از: 147,000 تومان
تا: 157,500 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
147,000 تومان
روزهای آخر هفته:
157,500 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
136,500 تومان
147000.0 IRT
اجاره سوئیت روزانه در اصفهان -ویوی عالی
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 2 بار
از: 210,000 تومان
تا: 210,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
210,000 تومان
روزهای آخر هفته:
210,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
420,000 تومان
210000.0 IRT
آپارتمان دوخوابه شیک مرکز اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 8 بار
از: 367,500 تومان
تا: 420,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
367,500 تومان
روزهای آخر هفته:
420,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
892,500 تومان
393750.0 IRT
اجاره سوئیت در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 6 بار
از: 277,000 تومان
تا: 277,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
277,000 تومان
روزهای آخر هفته:
277,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
798,000 تومان
330000.0 IRT
اجاره روزانه خانه در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 22 بار
از: 157,500 تومان
تا: 157,500 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
157,500 تومان
روزهای آخر هفته:
157,500 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
367,500 تومان
157500.0 IRT
آپارتمان یه خوابه شیک اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 36 بار
از: 170,000 تومان
تا: 180,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
170,000 تومان
روزهای آخر هفته:
180,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
450,000 تومان
170000.0 IRT
اجاره آپارتمان تک خواب شیک در اصفهان
اصفهان - اصفهان
از: 180,000 تومان
تا: 180,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
180,000 تومان
روزهای آخر هفته:
180,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
180000.0 IRT
اجاره منزل روزانه در کاشان
اصفهان - کاشان
از: 156,000 تومان
تا: 189,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
156,000 تومان
روزهای آخر هفته:
189,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
239,000 تومان
172500.0 IRT
آپارتمان یک خوابه ، شیک تمیز و فول امکانات
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 12 بار
از: 240,000 تومان
تا: 240,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
240,000 تومان
روزهای آخر هفته:
240,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
525,000 تومان
240000.0 IRT
اجاره آپارتمان سنتی مدرن مرکز شهر اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 16 بار
از: 300,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
520,000 تومان
300000.0 IRT
آپارتمان مبله در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 6 بار
از: 179,000 تومان
تا: 199,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
179,000 تومان
روزهای آخر هفته:
199,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
174000.0 IRT
اجاره خانه مبله در اصفهان دو خواب
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 6 بار
از: 190,000 تومان
تا: 240,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
190,000 تومان
روزهای آخر هفته:
240,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
330,000 تومان
190000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله اصفهان
اصفهان - اصفهان
از: 165,000 تومان
تا: 220,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
165,000 تومان
روزهای آخر هفته:
220,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
330,000 تومان
165000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله روزانه اصفهان
اصفهان - اصفهان