لیــــدوما، پلتفرم یکپارچه گردشگری
اجاره سوئیت، ویلا و آپارتمان مبله

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
پشتیبانی و رزرو تلفنی 09916669953
از: 220,000 تومان
تا: 230,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
220,000 تومان
روزهای آخر هفته:
230,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
310,000 تومان
220000.0 IRT
اجاره روزانه خانه در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 8 بار
از: 220,000 تومان
تا: 220,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
220,000 تومان
روزهای آخر هفته:
220,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
310,000 تومان
220000.0 IRT
اجاره آپارتمان ارزان در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 5 بار
از: 220,000 تومان
تا: 220,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
220,000 تومان
روزهای آخر هفته:
220,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
325,000 تومان
220000.0 IRT
اجاره خانه در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 3 بار
از: 120,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
120,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
230,000 تومان
120000.0 IRT
اجاره روزانه خانه مبله در اصفهان -ارزان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 14 بار
از: 160,000 تومان
تا: 180,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
160,000 تومان
روزهای آخر هفته:
180,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
160000.0 IRT
اجاره سوئیت در اصفهان روزانه
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 17 بار
از: 230,000 تومان
تا: 240,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
230,000 تومان
روزهای آخر هفته:
240,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
230000.0 IRT
رزرو آپارتمان دو خوابه اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 1 بار
از: 310,000 تومان
تا: 420,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
310,000 تومان
روزهای آخر هفته:
420,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
310,000 تومان
365000.0 IRT
سوئیت در اصفهان -لوکس
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 1 بار
از: 170,000 تومان
تا: 180,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
170,000 تومان
روزهای آخر هفته:
180,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
200,000 تومان
170000.0 IRT
اجاره خانه ارزان در اصفهان
اصفهان - اصفهان
از: 225,000 تومان
تا: 235,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
225,000 تومان
روزهای آخر هفته:
235,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
225000.0 IRT
اجاره خانه در اصفهان
اصفهان - اصفهان
از: 161,000 تومان
تا: 210,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
161,000 تومان
روزهای آخر هفته:
210,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
161000.0 IRT
اجاره منزل ویلایی در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 6 بار
از: 150,000 تومان
تا: 190,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
150,000 تومان
روزهای آخر هفته:
190,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
560,000 تومان
150000.0 IRT
اجاره منزل ویلایی دربست در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 16 بار
از: 260,000 تومان
تا: 350,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
260,000 تومان
روزهای آخر هفته:
350,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
260,000 تومان
305000.0 IRT
اجاره خانه مبله در اصفهان -لوکس
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 4 بار
از: 130,000 تومان
تا: 145,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
130,000 تومان
روزهای آخر هفته:
145,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
200,000 تومان
162500.0 IRT
اتاق سه تخته پاواهاستل اصفهان
اصفهان - اصفهان
از: 150,000 تومان
تا: 180,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
150,000 تومان
روزهای آخر هفته:
180,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
240,000 تومان
150000.0 IRT
اجاره آپارتمان ارزان در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 46 بار
از: 200,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
320,000 تومان
200000.0 IRT
اجاره منزل مبله در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 8 بار
از: 280,000 تومان
تا: 280,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
280,000 تومان
روزهای آخر هفته:
280,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
540,000 تومان
280000.0 IRT
اجاره منزل ویلایی در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 10 بار
از: 330,000 تومان
تا: 330,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
330,000 تومان
روزهای آخر هفته:
330,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
330,000 تومان
330000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در اصفهان
اصفهان - اصفهان
از: 297,000 تومان
تا: 297,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
297,000 تومان
روزهای آخر هفته:
297,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
297,000 تومان
297000.0 IRT
اجاره منزل مبله اصفهان
اصفهان - اصفهان
از: 140,000 تومان
تا: 155,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
140,000 تومان
روزهای آخر هفته:
155,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
200,000 تومان
140000.0 IRT
اجاره روزانه آپارتمان مبله در اصفهان -تک خواب
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 5 بار
از: 238,000 تومان
تا: 238,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
238,000 تومان
روزهای آخر هفته:
238,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
600,000 تومان
238000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 1 بار