لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، اجاره ویلا، اجاره آپارتمان مبله و اقامتگاه بوم گردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 995,000 تومان
تا: 2,000,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
995,000 تومان
روزهای آخر هفته:
2,000,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,000,000 تومان
995000.0IRT
اجاره ویلا استخردار در باغ بهادران
اصفهان - باغ بهادران
از: 350,000 تومان
تا: 500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
350,000 تومان
روزهای آخر هفته:
500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
800,000 تومان
350000.0IRT
اجاره روزانه باغ ویلا در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 41 بار
از: 445,000 تومان
تا: 500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
445,000 تومان
روزهای آخر هفته:
500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
445000.0IRT
اجاره منزل مبله چادگان
اصفهان - چادگان
از: 195,000 تومان
تا: 205,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
195,000 تومان
روزهای آخر هفته:
205,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
205,000 تومان
195000.0IRT
اجاره روزانه منزل دربستی در اصفهان
اصفهان - اصفهان
از: 155,000 تومان
تا: 155,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
155,000 تومان
روزهای آخر هفته:
155,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
155000.0IRT
اجاره منزل دربستی در اصفهان
اصفهان - اصفهان
از: 130,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
130,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
200,000 تومان
130000.0IRT
اجاره روزانه خانه در سمیرم
اصفهان - سمیرم
از: 150,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
150,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
800,000 تومان
150000.0IRT
اجاره منزل دربستی در اصفهان
اصفهان - اصفهان
از: 130,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
130,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
140000.0IRT
خانه ویلایی کاشان
اصفهان - کاشان
از: 600,000 تومان
تا: 1,334,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
600,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,334,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,667,000 تومان
600000.0IRT
اجاره ویلا در اصفهان -باغ بهادران
اصفهان - باغ بهادران
تعداد رزرو : 10 بار
از: 120,000 تومان
تا: 120,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
120,000 تومان
روزهای آخر هفته:
120,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
120000.0IRT
قیمت اجاره خانه برای یک شب در کاشان
اصفهان - کاشان
تعداد رزرو : 7 بار
ظرفيت تكميل
از: 300,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
800,000 تومان
300000.0IRT
اجاره باغ ویلا استخر دار در حیدر آباد اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 4 بار
از: 150,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
150,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
170,000 تومان
150000.0IRT
اجاره آپارتمان مبله در اصفهان -نزدیک مراکز تفریحی
اصفهان - اصفهان
از: 400,000 تومان
تا: 800,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
400,000 تومان
روزهای آخر هفته:
800,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
600000.0IRT
اجاره باغ برای میهمانی در اصفهان -باغ بهادران
اصفهان - باغ بهادران
تعداد رزرو : 1 بار
از: 200,000 تومان
تا: 230,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
230,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
180,000 تومان
200000.0IRT
اجاره خانه مبله در کاشان
اصفهان - کاشان
از: 200,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
200000.0IRT
اجاره روزانه خانه در کاشان
اصفهان - کاشان
از: 120,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
120,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
135000.0IRT
اجاره روزانه سوئیت در کاشان
اصفهان - کاشان
از: 138,000 تومان
تا: 148,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
138,000 تومان
روزهای آخر هفته:
148,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
138,000 تومان
143000.0IRT
اجاره منزل مبله در اصفهان
اصفهان - اصفهان
از: 210,000 تومان
تا: 294,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
210,000 تومان
روزهای آخر هفته:
294,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
399,000 تومان
210000.0IRT
اجاره منزل مبله در اصفهان روزانه
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 2 بار
از: 100,000 تومان
تا: 100,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
100,000 تومان
روزهای آخر هفته:
100,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
200,000 تومان
100000.0IRT
اجاره منزل مبله در کاشان
اصفهان - کاشان
از: 400,000 تومان
تا: 500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
400,000 تومان
روزهای آخر هفته:
500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
450000.0IRT
اجاره ویلا در گلپایگان
اصفهان - گلپایگان
تعداد رزرو : 1 بار