لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، ویلا، آپارتمان مبله و اقامتگاه بومگردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 300,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
600,000 تومان
300000.0 IRT
اجاره سوئیت آپارتمان در منطقه یک اصفهان
اصفهان - اصفهان
از: 185,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
185,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
600,000 تومان
185000.0 IRT
اجاره روزانه خانه اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 7 بار
از: 150,000 تومان
تا: 170,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
150,000 تومان
روزهای آخر هفته:
170,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
150000.0 IRT
اجاره روزانه آپارتمان در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 8 بار
از: 130,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
130,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
130000.0 IRT
اجاره روزانه آپارتمان در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 33 بار
از: 156,450 تومان
تا: 177,450 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
156,450 تومان
روزهای آخر هفته:
177,450 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
215,000 تومان
166950.0 IRT
اجاره آپارتمان دو خوابه در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 16 بار
از: 200,000 تومان
تا: 280,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
280,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
880,000 تومان
200000.0 IRT
اجاره ویلا در اصفهان -دربست
اصفهان - کاشان
از: 262,500 تومان
تا: 262,500 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
262,500 تومان
روزهای آخر هفته:
262,500 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
483,000 تومان
262500.0 IRT
اجاره منزل مبله در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 3 بار
از: 210,000 تومان
تا: 241,500 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
210,000 تومان
روزهای آخر هفته:
241,500 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
210,000 تومان
225750.0 IRT
اجاره خانه مبله اصفهان -دربست
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 2 بار
از: 147,000 تومان
تا: 157,500 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
147,000 تومان
روزهای آخر هفته:
157,500 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
200,000 تومان
147000.0 IRT
اجاره روزانه خانه ارزان در اصفهان -لوکس
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 18 بار
از: 147,000 تومان
تا: 157,500 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
147,000 تومان
روزهای آخر هفته:
157,500 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
136,500 تومان
147000.0 IRT
اجاره سوئیت روزانه در اصفهان -ویوی عالی
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 2 بار
از: 210,000 تومان
تا: 210,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
210,000 تومان
روزهای آخر هفته:
210,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
420,000 تومان
168000.0 IRT
آپارتمان دوخوابه شیک مرکز اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 5 بار
از: 262,500 تومان
تا: 367,500 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
262,500 تومان
روزهای آخر هفته:
367,500 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
262500.0 IRT
لوکس و لاکچری مخصوص شیک پسندان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 7 بار
از: 275,000 تومان
تا: 275,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
275,000 تومان
روزهای آخر هفته:
275,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
275000.0 IRT
اجاره روزانه باغ ویلا در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 16 بار
از: 273,000 تومان
تا: 304,500 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
273,000 تومان
روزهای آخر هفته:
304,500 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
798,000 تومان
273000.0 IRT
اجاره روزانه خانه در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 20 بار
از: 300,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
800,000 تومان
300000.0 IRT
اجاره باغ ویلا استخر دار در حیدر آباد اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 1 بار
از: 157,500 تومان
تا: 157,500 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
157,500 تومان
روزهای آخر هفته:
157,500 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
367,500 تومان
157500.0 IRT
آپارتمان یه خوابه شیک اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 28 بار
از: 94,500 تومان
تا: 189,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
94,500 تومان
روزهای آخر هفته:
189,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
210,000 تومان
141750.0 IRT
اجاره سوئیت در چهارباغ اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 30 بار
از: 121,000 تومان
تا: 130,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
121,000 تومان
روزهای آخر هفته:
130,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
200,000 تومان
121000.0 IRT
رزرو منزل مبله اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 17 بار
از: 100,000 تومان
تا: 130,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
100,000 تومان
روزهای آخر هفته:
130,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
100000.0 IRT
ارزان ترین سوئیت در اصفهان
اصفهان - اصفهان
از: 170,000 تومان
تا: 180,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
170,000 تومان
روزهای آخر هفته:
180,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
450,000 تومان
170000.0 IRT
اجاره آپارتمان تک خواب شیک در اصفهان
اصفهان - اصفهان