لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، اجاره ویلا، اجاره آپارتمان مبله و اقامتگاه بوم گردی

منو
تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
38 ٪ تخفیف از 10 تا 29 آذر
250,000 تومان
با تخفیف 155,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
250000.0IRT
خانه اجاره ای ارزان اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 40 بار
از: 190,000 تومان
تا: 190,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
190,000 تومان
روزهای آخر هفته:
190,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
190,000 تومان
190000.0IRT
سوئیت اصفهان
اصفهان - اصفهان
10 ٪ تخفیف از 7 تا 29 آذر
250,000 تومان
با تخفیف 225,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
250000.0IRT
اجاره آپارتمان در اصفهان روزانه
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 13 بار
25 ٪ تخفیف از 30 آبان تا 29 دی
250,000 تومان
با تخفیف 187,500 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
250000.0IRT
اجاره آپارتمان یک خوابه در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 11 بار
40 ٪ تخفیف از 10 تا 29 آذر
250,000 تومان
با تخفیف 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
250000.0IRT
اجاره منزل دربستی در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 9 بار
از: 190,000 تومان
تا: 190,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
190,000 تومان
روزهای آخر هفته:
190,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
190,000 تومان
190000.0IRT
اجاره سوئیت اصفهان روزانه
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 8 بار
30 ٪ تخفیف از 10 تا 29 آذر
200,000 تومان
با تخفیف 140,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
200,000 تومان
200000.0IRT
اجاره سوئیت مبله در اصفهان-نزدیک سی و سه پل
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 26 بار
از: 180,000 تومان
تا: 200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
180,000 تومان
روزهای آخر هفته:
200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
280,000 تومان
180000.0IRT
منزل ویلایی دربست چهارباغ
اصفهان - کاشان
تعداد رزرو : 8 بار
از: 100,000 تومان
تا: 120,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
100,000 تومان
روزهای آخر هفته:
120,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
200,000 تومان
100000.0IRT
اجاره منزل یک خوابه در کاشان
اصفهان - کاشان
تعداد رزرو : 6 بار
از: 1,223,000 تومان
تا: 2,778,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,223,000 تومان
روزهای آخر هفته:
2,778,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
3,334,000 تومان
1223000.0IRT
اجاره ویلا استخردار در باغ بهادران
اصفهان - باغ بهادران
تعداد رزرو : 11 بار
از: 1,500,000 تومان
تا: 2,000,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,500,000 تومان
روزهای آخر هفته:
2,000,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,800,000 تومان
1500000.0IRT
ویلا استخردار باغ بهادران
اصفهان - باغ بهادران
تعداد رزرو : 1 بار
از: 1,000,000 تومان
تا: 1,500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,000,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,000,000 تومان
1000000.0IRT
ویلای استخردار در باغ بهادران
اصفهان - باغ بهادران
تعداد رزرو : 2 بار
از: 200,000 تومان
تا: 200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
200,000 تومان
200000.0IRT
اجاره ویلا در فریدون شهر
اصفهان - فریدون شهر
تعداد رزرو : 2 بار
از: 160,000 تومان
تا: 180,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
160,000 تومان
روزهای آخر هفته:
180,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
200,000 تومان
160000.0IRT
سوئیت کوچک در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 19 بار
از: 200,000 تومان
تا: 220,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
220,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
200000.0IRT
اجاره آپارتمان یک خوابه در اصفهان روزانه
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 34 بار
از: 420,000 تومان
تا: 500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
420,000 تومان
روزهای آخر هفته:
500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
700,000 تومان
460000.0IRT
اجاره آپارتمان مبله سه خواب در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 1 بار
از: 189,000 تومان
تا: 189,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
189,000 تومان
روزهای آخر هفته:
189,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
215,000 تومان
189000.0IRT
اجاره روزانه اتاق در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 1 بار
از: 200,000 تومان
تا: 200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
215,000 تومان
200000.0IRT
اجاره روزانه منزل دربستی در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 42 بار
از: 833,500 تومان
تا: 833,500 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
833,500 تومان
روزهای آخر هفته:
833,500 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
889,000 تومان
833500.0IRT
سوئیت لوکس در چادگان
اصفهان - چادگان
از: 179,000 تومان
تا: 189,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
179,000 تومان
روزهای آخر هفته:
189,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
210,000 تومان
179000.0IRT
اجاره روزانه خانه در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 30 بار