لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، ویلا، آپارتمان مبله و اقامتگاه بومگردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
پشتیبانی و رزرو تلفنی 09916669953
از: 220,000 تومان
تا: 230,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
220,000 تومان
روزهای آخر هفته:
230,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
310,000 تومان
220000.0 IRT
اجاره روزانه خانه در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 8 بار
از: 110,000 تومان
تا: 130,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
110,000 تومان
روزهای آخر هفته:
130,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
200,000 تومان
110000.0 IRT
رزرو منزل مبله اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 1 بار
از: 129,000 تومان
تا: 139,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
129,000 تومان
روزهای آخر هفته:
139,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
129000.0 IRT
سوییت کرایه ای روزانه ارزان اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 1 بار
از: 139,000 تومان
تا: 149,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
139,000 تومان
روزهای آخر هفته:
149,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
239,000 تومان
139000.0 IRT
اجاره سوئیت در اصفهان یک روزه ارزان
اصفهان - اصفهان
از: 110,000 تومان
تا: 130,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
110,000 تومان
روزهای آخر هفته:
130,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
200,000 تومان
110000.0 IRT
اجاره سوئیت یک نفره در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 8 بار
از: 169,000 تومان
تا: 189,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
169,000 تومان
روزهای آخر هفته:
189,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
369,000 تومان
169000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله اصفهان
اصفهان - اصفهان
از: 50,000 تومان
تا: 60,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
50,000 تومان
روزهای آخر هفته:
60,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
60,000 تومان
50000.0 IRT
اقامتگاه بومگردی ترنج کاشان
اصفهان - کاشان
از: 66,000 تومان
تا: 95,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
66,000 تومان
روزهای آخر هفته:
95,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
130,000 تومان
80500.0 IRT
سوئیت ارزان در کاشان
اصفهان - کاشان
از: 89,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
89,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
200,000 تومان
89000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله کاشان
اصفهان - کاشان
از: 90,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
90,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
90000.0 IRT
سوئیت در کاشان
اصفهان - کاشان
تعداد رزرو : 8 بار
از: 112,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
112,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
150,000 تومان
112000.0 IRT
اتاق در کاشان
اصفهان - کاشان
از: 150,000 تومان
تا: 180,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
150,000 تومان
روزهای آخر هفته:
180,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
150,000 تومان
165000.0 IRT
سوئیت حیاط دار در کاشان
اصفهان - کاشان
از: 120,000 تومان
تا: 120,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
120,000 تومان
روزهای آخر هفته:
120,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
190,000 تومان
120000.0 IRT
قیمت اجاره روزانه منزل در کاشان
اصفهان - کاشان
تعداد رزرو : 4 بار
از: 120,000 تومان
تا: 190,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
120,000 تومان
روزهای آخر هفته:
190,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
120000.0 IRT
اجاره روزانه خانه و سوییت مبله در کاشان
اصفهان - کاشان
تعداد رزرو : 1 بار
از: 220,000 تومان
تا: 220,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
220,000 تومان
روزهای آخر هفته:
220,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
310,000 تومان
220000.0 IRT
اجاره آپارتمان ارزان در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 5 بار
از: 220,000 تومان
تا: 220,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
220,000 تومان
روزهای آخر هفته:
220,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
325,000 تومان
220000.0 IRT
اجاره خانه در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 3 بار
از: 120,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
120,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
230,000 تومان
120000.0 IRT
اجاره روزانه خانه مبله در اصفهان -ارزان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 14 بار
از: 122,000 تومان
تا: 130,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
122,000 تومان
روزهای آخر هفته:
130,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
200,000 تومان
122000.0 IRT
اجاره سوییت آپارتمان مبله اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 2 بار
از: 160,000 تومان
تا: 180,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
160,000 تومان
روزهای آخر هفته:
180,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
160000.0 IRT
اجاره سوئیت در اصفهان روزانه
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 17 بار
از: 230,000 تومان
تا: 240,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
230,000 تومان
روزهای آخر هفته:
240,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
230000.0 IRT
رزرو آپارتمان دو خوابه اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 1 بار