لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، اجاره ویلا، اجاره آپارتمان مبله و اقامتگاه بوم گردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
پشتیبانی و رزرو تلفنی 09374412397
از: 340,000 تومان
تا: 390,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
340,000 تومان
روزهای آخر هفته:
390,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
390,000 تومان
340000.0 IRT
اجاره ویلا در تالش جنگلی بر رودخانه اسالم
گیلان - اسالم
تعداد رزرو : 4 بار
از: 275,000 تومان
تا: 330,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
275,000 تومان
روزهای آخر هفته:
330,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
660,000 تومان
275000.0 IRT
اجاره ویلا تالش جنگلی بر رودخانه اسالم
گیلان - اسالم
تعداد رزرو : 1 بار
از: 175,000 تومان
تا: 198,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
175,000 تومان
روزهای آخر هفته:
198,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
330,000 تومان
175000.0 IRT
سوئیت در تالش نقلی بر رودخانه اسالم
گیلان - اسالم
از: 666,700 تومان
تا: 777,800 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
666,700 تومان
روزهای آخر هفته:
777,800 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,111,111 تومان
666700.0 IRT
ویلا تالش سه خواب جنگلی بر رودخانه اسالم
گیلان - اسالم
از: 330,000 تومان
تا: 385,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
330,000 تومان
روزهای آخر هفته:
385,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
330000.0 IRT
ویلا تالش با تراس رو به رودخانه اسالم
گیلان - اسالم
از: 333,400 تومان
تا: 388,900 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
333,400 تومان
روزهای آخر هفته:
388,900 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
666,700 تومان
333400.0 IRT
ویلا در تالش با تراس رو به رودخانه اسالم
گیلان - اسالم
از: 311,000 تومان
تا: 333,400 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
311,000 تومان
روزهای آخر هفته:
333,400 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
555,500 تومان
311000.0 IRT
ویلا تالش در طبیعت زیبای اسالم
گیلان - اسالم
از: 350,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
350,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
700,000 تومان
350000.0 IRT
اجاره ویلا تالش دربست وتمیز در طبیعت اسالم
گیلان - اسالم
تعداد رزرو : 5 بار
از: 250,000 تومان
تا: 280,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
280,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
265000.0 IRT
اجاره سوئیت در تالش - اسالم
گیلان - اسالم
از: 550,000 تومان
تا: 600,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
550,000 تومان
روزهای آخر هفته:
600,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
650,000 تومان
550000.0 IRT
اجاره سوئیت در تالش - اسالم
گیلان - اسالم
تعداد رزرو : 1 بار
از: 300,000 تومان
تا: 355,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
355,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
327000.0 IRT
اجاره هتل آپارتمان در تالش اسالم لوکس
گیلان - اسالم
از: 125,000 تومان
تا: 145,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
125,000 تومان
روزهای آخر هفته:
145,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
395,000 تومان
135000.0 IRT
اجاره ویلای جنگلی تالش در لب رودخانه اسالم
گیلان - اسالم
از: 200,000 تومان
تا: 240,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
240,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
200000.0 IRT
اجاره ویلا جنگلی در اسالم تالش
گیلان - اسالم
تعداد رزرو : 1 بار
از: 550,000 تومان
تا: 650,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
550,000 تومان
روزهای آخر هفته:
650,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
950,000 تومان
600000.0 IRT
اجاره ویلای چهار خواب لوکس در اسالم
گیلان - اسالم
از: 300,000 تومان
تا: 350,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
350,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
325000.0 IRT
اجاره ویلا در اسالم تالش لوکس
گیلان - اسالم
از: 170,000 تومان
تا: 210,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
170,000 تومان
روزهای آخر هفته:
210,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
385,000 تومان
190000.0 IRT
اجاره ویلای در اسالم روستایی
گیلان - اسالم
از: 450,000 تومان
تا: 480,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
450,000 تومان
روزهای آخر هفته:
480,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
450000.0 IRT
اجاره ویلا در تالش - اسالم
گیلان - اسالم
از: 370,000 تومان
تا: 425,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
370,000 تومان
روزهای آخر هفته:
425,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
770,000 تومان
397000.0 IRT
اجاره ویلای سه خواب تالش جنگلی لب رودخانه در اسالم
گیلان - اسالم
از: 220,000 تومان
تا: 253,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
220,000 تومان
روزهای آخر هفته:
253,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
385,000 تومان
220000.0 IRT
سوئیت نقلی در تالش بر رودخانه اسالم
گیلان - اسالم
ظرفيت تكميل
از: 450,000 تومان
تا: 500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
450,000 تومان
روزهای آخر هفته:
500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
600,000 تومان
450000.0 IRT
اجاره ویلا در اسالم
گیلان - اسالم