لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، ویلا، آپارتمان مبله و اقامتگاه بومگردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 1,020,000 تومان
تا: 1,020,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,020,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,020,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,020,000 تومان
1020000.0 IRT
اقامتگاه ابرکوه VIP
یزد - ابرکوه
تعداد رزرو : 1 بار
از: 220,000 تومان
تا: 220,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
220,000 تومان
روزهای آخر هفته:
220,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
220,000 تومان
220000.0 IRT
اقامتگاه بومگردی اتاق سوم
یزد - ابرکوه
از: 125,000 تومان
تا: 125,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
125,000 تومان
روزهای آخر هفته:
125,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
125,000 تومان
125000.0 IRT
اقامتگاه بوم گردی در ابرکوه
یزد - ابرکوه
از: 285,000 تومان
تا: 2,858,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
285,000 تومان
روزهای آخر هفته:
2,858,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
285,000 تومان
1571000.0 IRT
اقامتگاه بوم گردی در ابرکوه اتاق چهارم
یزد - ابرکوه
از: 320,000 تومان
تا: 320,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
320,000 تومان
روزهای آخر هفته:
320,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
320,000 تومان
320000.0 IRT
اقامتگاه بوم گردی یزد
یزد - ابرکوه
از: 220,000 تومان
تا: 220,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
220,000 تومان
روزهای آخر هفته:
220,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
220,000 تومان
220000.0 IRT
اقامتگاه بومگردی یزد
یزد - ابرکوه
از: 526,000 تومان
تا: 526,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
526,000 تومان
روزهای آخر هفته:
526,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
526,000 تومان
526000.0 IRT
اقامتگاه در ابرکوه
یزد - ابرکوه
از: 393,000 تومان
تا: 393,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
393,000 تومان
روزهای آخر هفته:
393,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
393,000 تومان
393000.0 IRT
اقامتگاه یزد ابرکوه
یزد - ابرکوه
از: 429,000 تومان
تا: 429,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
429,000 تومان
روزهای آخر هفته:
429,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
429,000 تومان
429000.0 IRT
اقامتگاه یزد ابرکوه
یزد - ابرکوه
از: 429,000 تومان
تا: 429,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
429,000 تومان
روزهای آخر هفته:
429,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
429,000 تومان
429000.0 IRT
اقامتگاه یزد ابرکوه اتاق بنفشه
یزد - ابرکوه