لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، ویلا، آپارتمان مبله و اقامتگاه بومگردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
پشتیبانی و رزرو تلفنی 09911444549
از: 100,000 تومان
تا: 100,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
100,000 تومان
روزهای آخر هفته:
100,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
100,000 تومان
100000.0 IRT
اجاره بوم گردی ابرکوه
یزد - ابرکوه
از: 1,071,000 تومان
تا: 1,071,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,071,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,071,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,071,000 تومان
1071000.0 IRT
اقامتگاه ابرکوه VIP
یزد - ابرکوه
تعداد رزرو : 1 بار
از: 100,000 تومان
تا: 100,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
100,000 تومان
روزهای آخر هفته:
100,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
100,000 تومان
100000.0 IRT
اقامتگاه بوم گردی ابرکوه
یزد - ابرکوه
از: 231,000 تومان
تا: 231,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
231,000 تومان
روزهای آخر هفته:
231,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
231,000 تومان
231000.0 IRT
اقامتگاه بومگردی اتاق سوم
یزد - ابرکوه
از: 131,250 تومان
تا: 131,250 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
131,250 تومان
روزهای آخر هفته:
131,250 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
131,250 تومان
131250.0 IRT
اقامتگاه بوم گردی در ابرکوه
یزد - ابرکوه
از: 100,000 تومان
تا: 100,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
100,000 تومان
روزهای آخر هفته:
100,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
100,000 تومان
100000.0 IRT
اقامتگاه بوم گردی در ابرکوه
یزد - ابرکوه
از: 299,250 تومان
تا: 3,000,900 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
299,250 تومان
روزهای آخر هفته:
3,000,900 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
299,250 تومان
1649550.0 IRT
اقامتگاه بوم گردی در ابرکوه اتاق چهارم
یزد - ابرکوه
از: 336,000 تومان
تا: 336,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
336,000 تومان
روزهای آخر هفته:
336,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
336,000 تومان
336000.0 IRT
اقامتگاه بوم گردی یزد
یزد - ابرکوه
از: 231,000 تومان
تا: 231,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
231,000 تومان
روزهای آخر هفته:
231,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
231,000 تومان
231000.0 IRT
اقامتگاه بومگردی یزد
یزد - ابرکوه
از: 552,300 تومان
تا: 552,300 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
552,300 تومان
روزهای آخر هفته:
552,300 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
552,300 تومان
552300.0 IRT
اقامتگاه در ابرکوه
یزد - ابرکوه
از: 412,650 تومان
تا: 412,650 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
412,650 تومان
روزهای آخر هفته:
412,650 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
412,650 تومان
412650.0 IRT
اقامتگاه یزد ابرکوه
یزد - ابرکوه
از: 450,450 تومان
تا: 450,450 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
450,450 تومان
روزهای آخر هفته:
450,450 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
450,450 تومان
450450.0 IRT
اقامتگاه یزد ابرکوه
یزد - ابرکوه
از: 450,450 تومان
تا: 450,450 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
450,450 تومان
روزهای آخر هفته:
450,450 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
450,450 تومان
450450.0 IRT
اقامتگاه یزد ابرکوه اتاق بنفشه
یزد - ابرکوه
از: 100,000 تومان
تا: 100,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
100,000 تومان
روزهای آخر هفته:
100,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
100,000 تومان
100000.0 IRT
بوم گردی ابرکوه
یزد - ابرکوه
از: 100,000 تومان
تا: 100,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
100,000 تومان
روزهای آخر هفته:
100,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
100,000 تومان
100000.0 IRT
بوم گردی در ابرکوه
یزد - ابرکوه
از: 100,000 تومان
تا: 100,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
100,000 تومان
روزهای آخر هفته:
100,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
100,000 تومان
100000.0 IRT
رزرو اقامتگاه بوم گردی ابرکوه
یزد - ابرکوه
از: 100,000 تومان
تا: 100,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
100,000 تومان
روزهای آخر هفته:
100,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
100,000 تومان
100000.0 IRT
رزرو اقامتگاه بوم گردی در ابرکوه
یزد - ابرکوه
از: 100,000 تومان
تا: 100,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
100,000 تومان
روزهای آخر هفته:
100,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
100,000 تومان
100000.0 IRT
رزرو بوم گردی ابرکوه
یزد - ابرکوه