لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، ویلا، آپارتمان مبله و اقامتگاه بومگردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 150,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
150,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
150,000 تومان
150000.0 IRT
اجاره سوئیت در پیرانشهر
آذربایجان غربی - پیرانشهر
تعداد رزرو : 16 بار
از: 152,250 تومان
تا: 178,500 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
152,250 تومان
روزهای آخر هفته:
178,500 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
178,500 تومان
152250.0 IRT
اجاره منزل مبله در ارومیه
آذربایجان غربی - ارومیه
تعداد رزرو : 89 بار
از: 162,750 تومان
تا: 178,500 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
162,750 تومان
روزهای آخر هفته:
178,500 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
199,500 تومان
162750.0 IRT
اجاره خانه در ارومیه روزانه
آذربایجان غربی - ارومیه
تعداد رزرو : 139 بار
از: 178,000 تومان
تا: 178,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
178,000 تومان
روزهای آخر هفته:
178,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
210,000 تومان
178000.0 IRT
اجاره سوئیت در ارومیه
آذربایجان غربی - ارومیه
تعداد رزرو : 70 بار
از: 199,500 تومان
تا: 199,500 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
199,500 تومان
روزهای آخر هفته:
199,500 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
231,000 تومان
199500.0 IRT
اجاره خانه روزانه در ارومیه کد 3
آذربایجان غربی - ارومیه
تعداد رزرو : 29 بار
از: 230,000 تومان
تا: 230,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
230,000 تومان
روزهای آخر هفته:
230,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
378,000 تومان
230000.0 IRT
منزل اجاره ای در ارومیه
آذربایجان غربی - ارومیه
تعداد رزرو : 12 بار
از: 180,000 تومان
تا: 200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
180,000 تومان
روزهای آخر هفته:
200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
304,500 تومان
180000.0 IRT
اجاره روزانه آپارتمان در ارومیه
آذربایجان غربی - ارومیه
تعداد رزرو : 3 بار
از: 210,000 تومان
تا: 231,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
210,000 تومان
روزهای آخر هفته:
231,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
262,500 تومان
210000.0 IRT
اجاره سوئیت مجهز در ارومیه
آذربایجان غربی - ارومیه
تعداد رزرو : 24 بار
از: 257,250 تومان
تا: 267,750 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
257,250 تومان
روزهای آخر هفته:
267,750 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
278,250 تومان
257250.0 IRT
اجاره خانه مبله در ارومیه
آذربایجان غربی - ارومیه
تعداد رزرو : 16 بار
از: 220,000 تومان
تا: 220,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
220,000 تومان
روزهای آخر هفته:
220,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
320,000 تومان
241500.0 IRT
همافر1
آذربایجان غربی - ارومیه
تعداد رزرو : 3 بار
از: 257,250 تومان
تا: 262,500 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
257,250 تومان
روزهای آخر هفته:
262,500 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
267,750 تومان
257250.0 IRT
اجاره سوئیت مبله در ارومیه
آذربایجان غربی - ارومیه
تعداد رزرو : 19 بار
از: 252,500 تومان
تا: 252,500 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
252,500 تومان
روزهای آخر هفته:
252,500 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
315,000 تومان
252500.0 IRT
سوئیت اجاره ای روزانه در ارومیه
آذربایجان غربی - ارومیه
تعداد رزرو : 33 بار
از: 262,500 تومان
تا: 388,500 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
262,500 تومان
روزهای آخر هفته:
388,500 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
430,500 تومان
262500.0 IRT
اجاره منزل مبله لوکس در ارومیه
آذربایجان غربی - ارومیه
تعداد رزرو : 22 بار
از: 262,500 تومان
تا: 262,500 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
262,500 تومان
روزهای آخر هفته:
262,500 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
262,500 تومان
262500.0 IRT
منزل مبله ارومیه
آذربایجان غربی - ارومیه
تعداد رزرو : 1 بار
از: 300,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
300000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در ارومیه
آذربایجان غربی - ارومیه
تعداد رزرو : 1 بار
از: 420,000 تومان
تا: 472,500 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
420,000 تومان
روزهای آخر هفته:
472,500 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
640,500 تومان
420000.0 IRT
اجاره سوئیت مجهز در ارومیه
آذربایجان غربی - ارومیه
تعداد رزرو : 18 بار
از: 735,000 تومان
تا: 840,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
735,000 تومان
روزهای آخر هفته:
840,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,250,000 تومان
735000.0 IRT
اجاره ویلا استخردار ارومیه سه خوابه
آذربایجان غربی - ارومیه
تعداد رزرو : 12 بار
از: 682,500 تومان
تا: 735,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
682,500 تومان
روزهای آخر هفته:
735,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
892,500 تومان
682500.0 IRT
اجاره خانه ویلایی در ارومیه برای مراسمات و اقامت
آذربایجان غربی - ارومیه
تعداد رزرو : 1 بار
از: 735,000 تومان
تا: 787,500 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
735,000 تومان
روزهای آخر هفته:
787,500 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
945,000 تومان
735000.0 IRT
اجاره باغ در ارومیه
آذربایجان غربی - ارومیه
تعداد رزرو : 6 بار
از: 840,000 تومان
تا: 840,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
840,000 تومان
روزهای آخر هفته:
840,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,575,000 تومان
840000.0 IRT
اجاره ویلا استخردار در ارومیه
آذربایجان غربی - ارومیه
تعداد رزرو : 10 بار