لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، اجاره ویلا، اجاره آپارتمان مبله و اقامتگاه بوم گردی

منو
تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • امکانات
  • فضای اقامتگاه
  • مقررات اقامتگاه
از: 567,000 تومان
تا: 567,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
567,000 تومان
روزهای آخر هفته:
567,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
567,000 تومان
567000.0IRT
سوئیت در الموت قزوین
قزوین - قزوین
از: 456,750 تومان
تا: 456,750 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
456,750 تومان
روزهای آخر هفته:
456,750 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
456,750 تومان
456750.0IRT
قیمت هتل آپارتمان در قزوین
قزوین - قزوین
از: 456,750 تومان
تا: 456,750 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
456,750 تومان
روزهای آخر هفته:
456,750 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
456,750 تومان
456750.0IRT
سوئیت اجاره ای در الموت قزوین
قزوین - قزوین
از: 456,750 تومان
تا: 456,750 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
456,750 تومان
روزهای آخر هفته:
456,750 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
456,750 تومان
456750.0IRT
هتل در الموت قزوین
قزوین - قزوین
از: 567,000 تومان
تا: 567,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
567,000 تومان
روزهای آخر هفته:
567,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
567,000 تومان
567000.0IRT
اجاره آپارتمان روزانه در قزوین
قزوین - قزوین
تعداد رزرو : 1 بار
از: 300,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
300000.0IRT
رزرو اینترنتی هتل قزوین
قزوین - قزوین
تعداد رزرو : 1 بار
از: 456,750 تومان
تا: 456,750 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
456,750 تومان
روزهای آخر هفته:
456,750 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
456,750 تومان
456750.0IRT
رزرو هتل در قزوین
قزوین - قزوین
از: 456,750 تومان
تا: 456,750 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
456,750 تومان
روزهای آخر هفته:
456,750 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
456,750 تومان
456750.0IRT
رزرو هتل نویذر الموت
قزوین - قزوین
تعداد رزرو : 1 بار
از: 567,000 تومان
تا: 567,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
567,000 تومان
روزهای آخر هفته:
567,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
567,000 تومان
567000.0IRT
هتل نویذر الموت
قزوین - قزوین
از: 520,000 تومان
تا: 520,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
520,000 تومان
روزهای آخر هفته:
520,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
520,000 تومان
520000.0IRT
رزرو اینترنتی هتل در قزوین
قزوین - قزوین
از: 400,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
400,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
400000.0IRT
رزرو هتل قزوین
قزوین - قزوین
از: 620,000 تومان
تا: 620,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
620,000 تومان
روزهای آخر هفته:
620,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
620,000 تومان
620000.0IRT
قیمت هتل در قزوین
قزوین - قزوین
ظرفيت تكميل
از: 530,000 تومان
تا: 530,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
530,000 تومان
روزهای آخر هفته:
530,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
530,000 تومان
530000.0IRT
اتاق اجاره ای در قزوین
قزوین - قزوین
ظرفيت تكميل
از: 0 تومان
تا: 0 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
0 تومان
روزهای آخر هفته:
0 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
0 تومان
1.0IRT
اجاره آپارتمان مبله قزوین
قزوین - قزوین
ظرفيت تكميل
از: 270,000 تومان
تا: 270,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
270,000 تومان
روزهای آخر هفته:
270,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
270,000 تومان
270000.0IRT
اجاره اتاق در قزوین
قزوین - قزوین
ظرفيت تكميل
از: 300,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
300000.0IRT
اجاره روزانه اتاق در قزوین
قزوین - قزوین
ظرفيت تكميل
از: 245,000 تومان
تا: 245,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
245,000 تومان
روزهای آخر هفته:
245,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
245,000 تومان
245000.0IRT
اجاره روزانه در قزوین
قزوین - قزوین
ظرفيت تكميل
از: 495,000 تومان
تا: 495,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
495,000 تومان
روزهای آخر هفته:
495,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
495,000 تومان
495000.0IRT
اجاره روزانه قزوین
قزوین - قزوین
ظرفيت تكميل
از: 535,000 تومان
تا: 535,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
535,000 تومان
روزهای آخر هفته:
535,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
535,000 تومان
535000.0IRT
اجاره روزانه واحد در قزوین
قزوین - قزوین
ظرفيت تكميل
از: 111,000 تومان
تا: 111,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
111,000 تومان
روزهای آخر هفته:
111,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
111,000 تومان
111000.0IRT
اجاره هتل آپارتمان در قزوین
قزوین - قزوین

جستجوهای مرتبط

اجاره اقامتگاه بوم گردی در قزوین (مورد)