لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، اجاره ویلا، اجاره آپارتمان مبله و اقامتگاه بوم گردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 2,778,000 تومان
تا: 4,445,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
2,778,000 تومان
روزهای آخر هفته:
4,445,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
5,000,000 تومان
2778000.0IRT
اجاره ویلا استخردار دماوند
تهران - دماوند
از: 545,000 تومان
تا: 1,088,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
545,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,088,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,200,000 تومان
545000.0IRT
اجاره ویلا در دماوند ارزان
تهران - دماوند
از: 200,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
200000.0IRT
اجاره روزانه آپارتمان در فیروزکوه
تهران - فیروزکوه
از: 2,500,000 تومان
تا: 3,500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
2,500,000 تومان
روزهای آخر هفته:
3,500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
5,000,000 تومان
2500000.0IRT
اجاره روزانه ویلا دماوند
تهران - دماوند
از: 670,000 تومان
تا: 778,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
670,000 تومان
روزهای آخر هفته:
778,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
778,000 تومان
670000.0IRT
اجاره آپارتمان در غرب تهران
تهران - تهران
از: 450,000 تومان
تا: 470,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
450,000 تومان
روزهای آخر هفته:
470,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
470,000 تومان
450000.0IRT
اجاره آپارتمان یک خوابه در تهران
تهران - تهران
از: 1,500,000 تومان
تا: 1,500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,500,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,500,000 تومان
1500000.0IRT
اجاره روزانه آپارتمان مبله شیک در تهران
تهران - تهران
از: 350,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
350,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
375000.0IRT
اجاره روزانه ویلا در درکه
تهران - شمیرانات
از: 2,300,000 تومان
تا: 2,300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
2,300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
2,300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,300,000 تومان
2300000.0IRT
اجاره آپارتمان سوپرلوکس استخردار در کامرانیه
تهران - تهران
تعداد رزرو : 10 بار
از: 1,250,000 تومان
تا: 1,250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,500,000 تومان
1200000.0IRT
اجاره آپارتمان مبله
تهران - تهران
از: 1,400,000 تومان
تا: 1,600,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,400,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,600,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,600,000 تومان
1400000.0IRT
اجاره روزانه خانه در تهران با استخر
تهران - تهران
تعداد رزرو : 3 بار
از: 670,000 تومان
تا: 670,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
670,000 تومان
روزهای آخر هفته:
670,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
670,000 تومان
670000.0IRT
اجاره آپارتمان روزانه یوسف آباد
تهران - تهران
تعداد رزرو : 14 بار
از: 400,000 تومان
تا: 450,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
400,000 تومان
روزهای آخر هفته:
450,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
450,000 تومان
400000.0IRT
اجاره روزانه آپارتمان مبله شیک در تهران
تهران - تهران
تعداد رزرو : 177 بار
از: 500,000 تومان
تا: 520,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
500,000 تومان
روزهای آخر هفته:
520,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
520,000 تومان
510000.0IRT
اجاره سوئیت شیک در تهران
تهران - تهران
تعداد رزرو : 12 بار
از: 740,000 تومان
تا: 780,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
740,000 تومان
روزهای آخر هفته:
780,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
780,000 تومان
740000.0IRT
آپارتمان مبله اجاره ای روزانه در تهران
تهران - تهران
از: 750,000 تومان
تا: 850,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
750,000 تومان
روزهای آخر هفته:
850,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
850,000 تومان
750000.0IRT
اجاره آپارتمان مبله روزانه در تهران
تهران - تهران
تعداد رزرو : 4 بار
از: 1,200,000 تومان
تا: 1,200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,200,000 تومان
1200000.0IRT
اجاره روزانه خانه در قیطریه
تهران - تهران
از: 650,000 تومان
تا: 700,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
650,000 تومان
روزهای آخر هفته:
700,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
700,000 تومان
650000.0IRT
اجاره آپارتمان مبله در مرزداران دو خواب
تهران - تهران
تعداد رزرو : 9 بار
از: 680,000 تومان
تا: 680,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
680,000 تومان
روزهای آخر هفته:
680,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
680,000 تومان
680000.0IRT
اجاره روزانه آپارتمان در ولنجک
تهران - تهران
از: 800,000 تومان
تا: 850,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
800,000 تومان
روزهای آخر هفته:
850,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
850,000 تومان
800000.0IRT
اجاره سوئیت در تهران جردن
تهران - تهران