لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، اجاره ویلا، اجاره آپارتمان مبله و اقامتگاه بوم گردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
پشتیبانی و رزرو تلفنی 09911444549
از: 330,000 تومان
تا: 340,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
330,000 تومان
روزهای آخر هفته:
340,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
340,000 تومان
330000.0 IRT
اجاره روزانه آپارتمان مبله شیک در تهران
تهران - تهران
تعداد رزرو : 113 بار
از: 330,000 تومان
تا: 340,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
330,000 تومان
روزهای آخر هفته:
340,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
340,000 تومان
330000.0 IRT
سوئیت شیک با قیمت مناسب در تهران
تهران - تهران
تعداد رزرو : 62 بار
از: 300,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
300000.0 IRT
اجاره سوئیت آپارتمان مبله در تهران
تهران - تهران
تعداد رزرو : 2 بار
از: 230,000 تومان
تا: 260,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
230,000 تومان
روزهای آخر هفته:
260,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
260,000 تومان
230000.0 IRT
سوئیت خیلی ارزان در تهران
تهران - تهران
تعداد رزرو : 158 بار
از: 315,000 تومان
تا: 315,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
315,000 تومان
روزهای آخر هفته:
315,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
346,500 تومان
315000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله حیاط دار در شمال شرق تهران
تهران - تهران
تعداد رزرو : 5 بار
از: 280,000 تومان
تا: 280,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
280,000 تومان
روزهای آخر هفته:
280,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
450,000 تومان
280000.0 IRT
اجاره روزانه خانه در تهران
تهران - تهران
از: 280,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
280,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
320,000 تومان
300000.0 IRT
اجاره روزانه واحد مبله در تهران
تهران - تهران
تعداد رزرو : 21 بار
از: 280,000 تومان
تا: 280,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
280,000 تومان
روزهای آخر هفته:
280,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
346,500 تومان
280000.0 IRT
آپارتمان مبله روزانه در تهران
تهران - تهران
تعداد رزرو : 55 بار
از: 230,000 تومان
تا: 230,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
230,000 تومان
روزهای آخر هفته:
230,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
315,000 تومان
240000.0 IRT
اجاره خانه در تهران روزانه
تهران - تهران
تعداد رزرو : 81 بار
از: 330,000 تومان
تا: 330,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
330,000 تومان
روزهای آخر هفته:
330,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
330,000 تومان
330000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در شرق تهران
تهران - تهران
تعداد رزرو : 32 بار
از: 315,000 تومان
تا: 315,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
315,000 تومان
روزهای آخر هفته:
315,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
420,000 تومان
315000.0 IRT
اجاره روزانه آپارتمان مبله در پونک
تهران - تهران
تعداد رزرو : 49 بار
از: 346,500 تومان
تا: 367,500 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
346,500 تومان
روزهای آخر هفته:
367,500 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
420,000 تومان
346500.0 IRT
آپارتمان اجاره ای روزانه در تهران
تهران - تهران
تعداد رزرو : 15 بار
از: 350,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
350,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
350000.0 IRT
اجاره اپارتمان مبله شهر تهران
تهران - تهران
از: 330,000 تومان
تا: 330,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
330,000 تومان
روزهای آخر هفته:
330,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
390,000 تومان
330000.0 IRT
اجاره روزانه آپارتمان مبله در غرب تهران
تهران - تهران
تعداد رزرو : 19 بار
از: 420,000 تومان
تا: 451,500 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
420,000 تومان
روزهای آخر هفته:
451,500 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
451,500 تومان
420000.0 IRT
اجاره روزانه خانه در غرب تهران
تهران - تهران
تعداد رزرو : 5 بار
از: 280,000 تومان
تا: 280,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
280,000 تومان
روزهای آخر هفته:
280,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
450,000 تومان
280000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در تهران
تهران - تهران
از: 304,500 تومان
تا: 304,500 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
304,500 تومان
روزهای آخر هفته:
304,500 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
472,500 تومان
304500.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در مرکز شهر تهران
تهران - تهران
تعداد رزرو : 33 بار
از: 300,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
300000.0 IRT
اجاره روزانه ویلا در درکه
تهران - شمیرانات
از: 330,000 تومان
تا: 330,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
330,000 تومان
روزهای آخر هفته:
330,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
330,000 تومان
330000.0 IRT
اجاره منزل مبله در تهران
تهران - تهران
تعداد رزرو : 14 بار
از: 330,000 تومان
تا: 330,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
330,000 تومان
روزهای آخر هفته:
330,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
334,000 تومان
330000.0 IRT
رزرو آپارتمان در تهران
تهران - تهران