لیــــدوما، پلتفرم یکپارچه گردشگری
اجاره سوئیت، ویلا و آپارتمان مبله

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 230,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
230,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
230000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در رشت دوخوابه
گیلان - رشت
تعداد رزرو : 6 بار
از: 170,000 تومان
تا: 170,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
170,000 تومان
روزهای آخر هفته:
170,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
170000.0 IRT
رزرو آنلاین سوئیت در شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 12 بار
ظرفيت تكميل
از: 230,000 تومان
تا: 230,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
230,000 تومان
روزهای آخر هفته:
230,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
600,000 تومان
230000.0 IRT
خانه مسافر شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 1 بار
ظرفيت تكميل
از: 270,000 تومان
تا: 270,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
270,000 تومان
روزهای آخر هفته:
270,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
270000.0 IRT
رزرو آپارتمان مبله شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 2 بار
از: 290,000 تومان
تا: 290,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
290,000 تومان
روزهای آخر هفته:
290,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
290000.0 IRT
اجاره روزانه سوئیت شیک در قزوین
قزوین - قزوین
تعداد رزرو : 46 بار
از: 210,000 تومان
تا: 235,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
210,000 تومان
روزهای آخر هفته:
235,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
280,000 تومان
210000.0 IRT
اجاره سوئیت در ساری
مازندران - ساری
از: 235,000 تومان
تا: 245,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
235,000 تومان
روزهای آخر هفته:
245,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
235000.0 IRT
اجاره سوئیت در کرمان
کرمان - کرمان
تعداد رزرو : 8 بار
از: 160,000 تومان
تا: 215,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
160,000 تومان
روزهای آخر هفته:
215,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
230,000 تومان
160000.0 IRT
اجاره سوئیت ساری
مازندران - ساری
تعداد رزرو : 2 بار
از: 280,000 تومان
تا: 290,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
280,000 تومان
روزهای آخر هفته:
290,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
280000.0 IRT
منزل مبله ارزان در کرمان
کرمان - کرمان
تعداد رزرو : 1 بار
از: 275,000 تومان
تا: 280,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
275,000 تومان
روزهای آخر هفته:
280,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
385,000 تومان
275000.0 IRT
آپارتمان مبله لوكس در کرمان
کرمان - کرمان
تعداد رزرو : 5 بار
از: 250,000 تومان
تا: 280,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
280,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
250000.0 IRT
سوئیت ارزان در کرمان
کرمان - کرمان
از: 220,000 تومان
تا: 230,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
220,000 تومان
روزهای آخر هفته:
230,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
275,000 تومان
220000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در اردبیل
اردبیل - اردبیل
تعداد رزرو : 2 بار
از: 250,000 تومان
تا: 285,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
285,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
325,000 تومان
250000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در تبریز ارزان
آذربایجان شرقی - تبریز
از: 270,000 تومان
تا: 320,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
270,000 تومان
روزهای آخر هفته:
320,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
520,000 تومان
285000.0 IRT
اجاره منزل شیک در قشم
هرمزگان - قشم
از: 220,000 تومان
تا: 235,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
220,000 تومان
روزهای آخر هفته:
235,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
220000.0 IRT
اجاره آپارتمان دو خوابه در شیراز
فارس - شیراز
تعداد رزرو : 3 بار
از: 200,000 تومان
تا: 245,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
245,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
430,000 تومان
200000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در رشت -دو خواب
گیلان - رشت
تعداد رزرو : 7 بار
از: 380,000 تومان
تا: 405,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
380,000 تومان
روزهای آخر هفته:
405,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
425,000 تومان
380000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در سرعین - سه خوابه
اردبیل - سرعین
تعداد رزرو : 4 بار
از: 350,000 تومان
تا: 365,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
350,000 تومان
روزهای آخر هفته:
365,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
350000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در کرمان روزانه
کرمان - کرمان
از: 285,000 تومان
تا: 315,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
285,000 تومان
روزهای آخر هفته:
315,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
285000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله سرعین
اردبیل - سرعین
از: 195,000 تومان
تا: 200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
195,000 تومان
روزهای آخر هفته:
200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
195000.0 IRT
آپارتمان اردبیل
اردبیل - اردبیل
تعداد رزرو : 1 بار