لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، ویلا، آپارتمان مبله و اقامتگاه بومگردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 196,000 تومان
تا: 196,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
196,000 تومان
روزهای آخر هفته:
196,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
283,000 تومان
196000.0 IRT
اجاره سوئیت در خرم آباد
لرستان - خرم آباد
تعداد رزرو : 84 بار
از: 315,000 تومان
تا: 367,500 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
315,000 تومان
روزهای آخر هفته:
367,500 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
420,000 تومان
315000.0 IRT
اجاره روزانه خانه بندرعباس
هرمزگان - بندرعباس
تعداد رزرو : 37 بار
از: 196,350 تومان
تا: 196,350 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
196,350 تومان
روزهای آخر هفته:
196,350 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
283,500 تومان
196350.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در خرم آباد
لرستان - خرم آباد
تعداد رزرو : 41 بار
از: 367,500 تومان
تا: 367,500 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
367,500 تومان
روزهای آخر هفته:
367,500 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
840,000 تومان
367500.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله شیک در بندرعباس
هرمزگان - بندرعباس
تعداد رزرو : 11 بار
از: 393,750 تومان
تا: 393,750 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
393,750 تومان
روزهای آخر هفته:
393,750 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
393,750 تومان
37.0 IRT
اجاره روزانه آپارتمان مبله شیک در تهران
تهران - تهران
تعداد رزرو : 69 بار
از: 393,750 تومان
تا: 393,750 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
393,750 تومان
روزهای آخر هفته:
393,750 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
393,750 تومان
393750.0 IRT
سوئیت شیک با قیمت مناسب در تهران
تهران - تهران
تعداد رزرو : 33 بار
از: 190,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
190,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
660,000 تومان
190000.0 IRT
اتاق اجاره ای ارزان در قشم
هرمزگان - قشم
از: 185,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
185,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
800,000 تومان
185000.0 IRT
اجاره روزانه خانه اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 7 بار
از: 250,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
250000.0 IRT
اجاره روزانه سوئیت در کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 15 بار
از: 500,000 تومان
تا: 800,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
500,000 تومان
روزهای آخر هفته:
800,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,800,000 تومان
500000.0 IRT
اجاره ویلا روزانه متل قو
مازندران - متل قو(سلمان شهر)
از: 308,000 تومان
تا: 308,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
308,000 تومان
روزهای آخر هفته:
308,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
520,000 تومان
308000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در تبریز - سه خواب
آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 65 بار
از: 286,000 تومان
تا: 286,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
286,000 تومان
روزهای آخر هفته:
286,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
286000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله لوکس در تبریز - دو خواب
آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 53 بار
از: 1,300,000 تومان
تا: 1,350,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,350,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
4,800,000 تومان
1325000.0 IRT
اجاره ویلا استخردار تراس دریا
مازندران - رامسر
از: 250,000 تومان
تا: 330,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
330,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
250000.0 IRT
ويلا اجاره ای در بوشهر
بوشهر - بوشهر
تعداد رزرو : 24 بار
از: 300,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
450,000 تومان
300000.0 IRT
آپارتمان مبله یک خواب شهرک صدف کیش
هرمزگان - کیش
تعداد رزرو : 23 بار
از: 775,000 تومان
تا: 850,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
775,000 تومان
روزهای آخر هفته:
850,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,850,000 تومان
775000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در کیش روزانه
هرمزگان - کیش
تعداد رزرو : 30 بار
از: 160,000 تومان
تا: 170,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
160,000 تومان
روزهای آخر هفته:
170,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
280,000 تومان
160000.0 IRT
اجاره اتاق روزانه در تبریز
آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 46 بار
از: 150,000 تومان
تا: 170,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
150,000 تومان
روزهای آخر هفته:
170,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
165000.0 IRT
اجاره روزانه آپارتمان در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 8 بار
از: 130,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
130,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
320,000 تومان
130000.0 IRT
اجاره روزانه آپارتمان در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 30 بار
از: 170,000 تومان
تا: 200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
170,000 تومان
روزهای آخر هفته:
200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
295,000 تومان
190000.0 IRT
اجاره سوئیت در ائل گلی تبریز
آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 15 بار