لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، اجاره ویلا، اجاره آپارتمان مبله و اقامتگاه بوم گردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
180,000 تومان
با تخفیف 126,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
180,000 تومان
روزهای آخر هفته:
200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
280,000 تومان
180000.0IRT
اجاره ویلا در اصفهان -دربست
اصفهان - کاشان
تعداد رزرو : 6 بار
از: 100,000 تومان
تا: 120,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
100,000 تومان
روزهای آخر هفته:
120,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
200,000 تومان
100000.0IRT
اجاره منزل یک خوابه در کاشان
اصفهان - کاشان
تعداد رزرو : 2 بار
از: 995,000 تومان
تا: 2,000,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
995,000 تومان
روزهای آخر هفته:
2,000,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,000,000 تومان
995000.0IRT
اجاره ویلا استخردار در باغ بهادران
اصفهان - باغ بهادران
از: 500,000 تومان
تا: 700,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
500,000 تومان
روزهای آخر هفته:
700,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,000,000 تومان
500000.0IRT
اجاره روزانه باغ ویلا در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 21 بار
از: 300,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
600,000 تومان
300000.0IRT
اجاره سوئیت آپارتمان در منطقه یک اصفهان
اصفهان - اصفهان
از: 75,000 تومان
تا: 90,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
75,000 تومان
روزهای آخر هفته:
90,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
129,000 تومان
75000.0IRT
اجاره سوئیت ارزان در کاشان
اصفهان - کاشان
از: 388,500 تومان
تا: 462,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
388,500 تومان
روزهای آخر هفته:
462,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
577,500 تومان
388500.0IRT
اجاره منزل مبله در اصفهان روزانه
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 3 بار
از: 450,000 تومان
تا: 480,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
450,000 تومان
روزهای آخر هفته:
480,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
750,000 تومان
450000.0IRT
اجاره آپارتمان مبله لوکس در اصفهان
اصفهان - اصفهان
از: 250,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
157500.0IRT
آپارتمان یه خوابه شیک اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 40 بار
از: 350,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
350,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
450,000 تومان
240000.0IRT
اجاره آپارتمان سنتی مدرن مرکز شهر اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 16 بار
از: 295,000 تومان
تا: 335,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
295,000 تومان
روزهای آخر هفته:
335,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
798,000 تومان
330000.0IRT
اجاره روزانه خانه در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 30 بار
از: 367,500 تومان
تا: 420,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
367,500 تومان
روزهای آخر هفته:
420,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
892,500 تومان
393750.0IRT
اجاره سوئیت در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 7 بار
از: 300,000 تومان
تا: 350,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
350,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
300000.0IRT
اجاره آپارتمان روزانه در اصفهان
اصفهان - اصفهان
از: 262,500 تومان
تا: 367,500 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
262,500 تومان
روزهای آخر هفته:
367,500 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
262500.0IRT
لوکس و لاکچری مخصوص شیک پسندان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 9 بار
از: 336,000 تومان
تا: 399,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
336,000 تومان
روزهای آخر هفته:
399,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
787,500 تومان
336000.0IRT
خانه اجاره ای روزانه در اصفهان
اصفهان - اصفهان
از: 450,000 تومان
تا: 480,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
450,000 تومان
روزهای آخر هفته:
480,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
800,000 تومان
450000.0IRT
رزرو هتل آپارتمان لوکس در اصفهان
اصفهان - اصفهان
از: 450,000 تومان
تا: 480,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
450,000 تومان
روزهای آخر هفته:
480,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
750,000 تومان
450000.0IRT
اجاره روزانه هتل آپارتمان اصفهان
اصفهان - اصفهان
از: 300,000 تومان
تا: 350,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
350,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
210000.0IRT
آپارتمان دوخوابه شیک مرکز اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 9 بار
از: 230,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
230,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
230000.0IRT
اجاره روزانه خانه در اصفهان
اصفهان - اصفهان
از: 160,000 تومان
تا: 180,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
160,000 تومان
روزهای آخر هفته:
180,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
180,000 تومان
160000.0IRT
اجاره روزانه منزل دربستی در اصفهان
اصفهان - اصفهان