لیــــدوما، پلتفرم یکپارچه گردشگری
اجاره سوئیت، ویلا و آپارتمان مبله

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
پشتیبانی و رزرو تلفنی 09916669953
از: 270,000 تومان
تا: 270,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
270,000 تومان
روزهای آخر هفته:
270,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
310,000 تومان
270000.0 IRT
اجاره آپارتمان ارزان در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 5 بار
از: 270,000 تومان
تا: 270,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
270,000 تومان
روزهای آخر هفته:
270,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
325,000 تومان
270000.0 IRT
اجاره خانه در اصفهان
اصفهان - اصفهان
از: 120,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
120,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
230,000 تومان
120000.0 IRT
اجاره روزانه خانه مبله در اصفهان -ارزان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 11 بار
از: 160,000 تومان
تا: 180,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
160,000 تومان
روزهای آخر هفته:
180,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
160000.0 IRT
اجاره سوئیت در اصفهان روزانه
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 6 بار
از: 150,000 تومان
تا: 180,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
150,000 تومان
روزهای آخر هفته:
180,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
240,000 تومان
150000.0 IRT
اجاره آپارتمان ارزان در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 39 بار
از: 200,000 تومان
تا: 265,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
265,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
200000.0 IRT
اجاره روزانه منزل مبله دربستی در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 6 بار
از: 140,000 تومان
تا: 155,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
140,000 تومان
روزهای آخر هفته:
155,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
200,000 تومان
140000.0 IRT
اجاره روزانه آپارتمان مبله در اصفهان -تک خواب
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 4 بار
از: 238,000 تومان
تا: 266,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
238,000 تومان
روزهای آخر هفته:
266,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
450,000 تومان
238000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در اصفهان
اصفهان - اصفهان
از: 238,000 تومان
تا: 238,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
238,000 تومان
روزهای آخر هفته:
238,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
600,000 تومان
238000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در اصفهان
اصفهان - اصفهان
از: 199,000 تومان
تا: 220,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
199,000 تومان
روزهای آخر هفته:
220,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
360,000 تومان
199000.0 IRT
اجاره خانه مبله در اصفهان
اصفهان - اصفهان
از: 280,000 تومان
تا: 280,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
280,000 تومان
روزهای آخر هفته:
280,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
640,000 تومان
280000.0 IRT
اجاره روزانه آپارتمان مبله در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 5 بار
از: 385,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
385,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
385000.0 IRT
اجاره روزانه آپارتمان مبله در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 11 بار
از: 210,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
210,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
457,000 تومان
210000.0 IRT
اجاره سوئیت ارزان در اصفهان
اصفهان - اصفهان
از: 161,000 تومان
تا: 190,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
161,000 تومان
روزهای آخر هفته:
190,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
450,000 تومان
161000.0 IRT
اجاره سوئیت در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 1 بار
از: 259,000 تومان
تا: 270,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
259,000 تومان
روزهای آخر هفته:
270,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
840,000 تومان
259000.0 IRT
اجاره سوئیت روزانه در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 4 بار
از: 171,000 تومان
تا: 171,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
171,000 تومان
روزهای آخر هفته:
171,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
428,000 تومان
171000.0 IRT
اجاره سوئیت روزانه در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 3 بار
از: 238,000 تومان
تا: 342,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
238,000 تومان
روزهای آخر هفته:
342,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
620,000 تومان
238000.0 IRT
اجاره سوئیت روزانه در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 1 بار
از: 270,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
270,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
270,000 تومان
285000.0 IRT
اجاره سوئیت لوکس در اصفهان -دو خواب
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 1 بار
از: 250,000 تومان
تا: 270,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
270,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
840,000 تومان
250000.0 IRT
اجاره سوئیت مبله ارزان در اصفهان
اصفهان - اصفهان
از: 200,000 تومان
تا: 200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
571,000 تومان
200000.0 IRT
اجاره منزل مبله در اصفهان
اصفهان - اصفهان