لیــــدوما، پلتفرم یکپارچه گردشگری
اجاره سوئیت، ویلا و آپارتمان مبله

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
پشتیبانی و رزرو تلفنی 09916669953
از: 171,000 تومان
تا: 210,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
171,000 تومان
روزهای آخر هفته:
210,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
650,000 تومان
171000.0 IRT
اجاره آپارتمان ارزان در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 2 بار
از: 133,000 تومان
تا: 153,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
133,000 تومان
روزهای آخر هفته:
153,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
450,000 تومان
133000.0 IRT
اجاره آپارتمان ارزان در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 29 بار
از: 238,000 تومان
تا: 266,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
238,000 تومان
روزهای آخر هفته:
266,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
450,000 تومان
238000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در اصفهان
اصفهان - اصفهان
از: 238,000 تومان
تا: 238,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
238,000 تومان
روزهای آخر هفته:
238,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
600,000 تومان
238000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در اصفهان
اصفهان - اصفهان
از: 200,000 تومان
تا: 238,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
238,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
200000.0 IRT
اجاره خانه در اصفهان
اصفهان - اصفهان
از: 285,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
285,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
571,000 تومان
285000.0 IRT
اجاره روزانه آپارتمان مبله در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 2 بار
از: 220,000 تومان
تا: 220,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
220,000 تومان
روزهای آخر هفته:
220,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
640,000 تومان
220000.0 IRT
اجاره روزانه آپارتمان مبله در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 5 بار
از: 210,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
210,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
457,000 تومان
210000.0 IRT
اجاره سوئیت ارزان در اصفهان
اصفهان - اصفهان
از: 161,000 تومان
تا: 190,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
161,000 تومان
روزهای آخر هفته:
190,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
450,000 تومان
161000.0 IRT
اجاره سوئیت در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 1 بار
از: 200,000 تومان
تا: 200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
840,000 تومان
200000.0 IRT
اجاره سوئیت روزانه در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 2 بار
از: 238,000 تومان
تا: 342,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
238,000 تومان
روزهای آخر هفته:
342,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
620,000 تومان
238000.0 IRT
اجاره سوئیت روزانه در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 1 بار
از: 171,000 تومان
تا: 171,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
171,000 تومان
روزهای آخر هفته:
171,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
428,000 تومان
171000.0 IRT
اجاره سوئیت روزانه در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 3 بار
از: 200,000 تومان
تا: 220,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
220,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
840,000 تومان
200000.0 IRT
اجاره سوئیت مبله ارزان در اصفهان
اصفهان - اصفهان
از: 238,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
238,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
571,000 تومان
238000.0 IRT
اجاره منزل مبله در اصفهان
اصفهان - اصفهان
از: 161,000 تومان
تا: 210,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
161,000 تومان
روزهای آخر هفته:
210,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
580,000 تومان
161000.0 IRT
اجاره منزل مبله در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 1 بار
از: 200,000 تومان
تا: 200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
571,000 تومان
200000.0 IRT
اجاره منزل مبله در اصفهان
اصفهان - اصفهان
از: 280,000 تومان
تا: 280,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
280,000 تومان
روزهای آخر هفته:
280,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
540,000 تومان
280000.0 IRT
اجاره منزل ویلایی در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 9 بار
از: 161,000 تومان
تا: 210,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
161,000 تومان
روزهای آخر هفته:
210,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
161000.0 IRT
اجاره منزل ویلایی در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 5 بار
از: 150,000 تومان
تا: 190,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
150,000 تومان
روزهای آخر هفته:
190,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
560,000 تومان
150000.0 IRT
اجاره منزل ویلایی دربست در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 7 بار
از: 250,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
571,000 تومان
250000.0 IRT
اجاره کوتاه مدت آپارتمان مبله در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 2 بار