لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، ویلا، آپارتمان مبله و اقامتگاه بومگردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
پشتیبانی و رزرو تلفنی 09916669953
از: 110,000 تومان
تا: 130,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
110,000 تومان
روزهای آخر هفته:
130,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
200,000 تومان
110000.0 IRT
رزرو منزل مبله اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 1 بار
از: 129,000 تومان
تا: 139,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
129,000 تومان
روزهای آخر هفته:
139,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
129000.0 IRT
سوییت کرایه ای روزانه ارزان اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 1 بار
از: 139,000 تومان
تا: 149,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
139,000 تومان
روزهای آخر هفته:
149,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
239,000 تومان
139000.0 IRT
اجاره سوئیت در اصفهان یک روزه ارزان
اصفهان - اصفهان
از: 66,000 تومان
تا: 95,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
66,000 تومان
روزهای آخر هفته:
95,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
130,000 تومان
80500.0 IRT
سوئیت ارزان در کاشان
اصفهان - کاشان
از: 150,000 تومان
تا: 180,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
150,000 تومان
روزهای آخر هفته:
180,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
150,000 تومان
165000.0 IRT
سوئیت حیاط دار در کاشان
اصفهان - کاشان
از: 120,000 تومان
تا: 120,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
120,000 تومان
روزهای آخر هفته:
120,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
190,000 تومان
120000.0 IRT
قیمت اجاره روزانه منزل در کاشان
اصفهان - کاشان
تعداد رزرو : 4 بار
از: 200,000 تومان
تا: 280,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
280,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
200000.0 IRT
اجاره روزانه سوئیت مبله در اصفهان
اصفهان - اصفهان
از: 200,000 تومان
تا: 265,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
265,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
200000.0 IRT
اجاره روزانه منزل مبله دربستی در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 6 بار
از: 110,000 تومان
تا: 170,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
110,000 تومان
روزهای آخر هفته:
170,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
190,000 تومان
110000.0 IRT
قیمت اجاره روزانه سوئیت در کاشان
اصفهان - کاشان
از: 160,000 تومان
تا: 170,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
160,000 تومان
روزهای آخر هفته:
170,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
140,000 تومان
165000.0 IRT
اجاره روزانه سوئیت در اصفهان
اصفهان - اصفهان
از: 130,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
130,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
140,000 تومان
140000.0 IRT
اجاره سوئیت ارزان در اصفهان -دربست
اصفهان - اصفهان
از: 400,000 تومان
تا: 450,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
400,000 تومان
روزهای آخر هفته:
450,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
425000.0 IRT
اجاره سوئیت در اصفهان -یک خواب
اصفهان - اصفهان
از: 220,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
220,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
220,000 تومان
260000.0 IRT
اجاره منزل مبله در اصفهان -دو خواب
اصفهان - اصفهان
از: 220,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
220,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
220,000 تومان
260000.0 IRT
اجاره منزل مبله در اصفهان -شیک
اصفهان - اصفهان
از: 220,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
220,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
220,000 تومان
260000.0 IRT
اجاره منزل مبله در اصفهان -لوکس
اصفهان - اصفهان
از: 160,000 تومان
تا: 160,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
160,000 تومان
روزهای آخر هفته:
160,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
160,000 تومان
160000.0 IRT
اقامتگاه بوم گردی اصفهان
اصفهان - آران و بیدگل
ظرفيت تكميل
از: 150,000 تومان
تا: 200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
150,000 تومان
روزهای آخر هفته:
200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
150,000 تومان
175000.0 IRT
آپارتمان مبله در اصفهان -تمیز
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 1 بار
ظرفيت تكميل
از: 120,000 تومان
تا: 130,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
120,000 تومان
روزهای آخر هفته:
130,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
120,000 تومان
125000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله ارزان در شهرضا
اصفهان - شهرضا
ظرفيت تكميل
از: 110,000 تومان
تا: 160,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
110,000 تومان
روزهای آخر هفته:
160,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
110,000 تومان
135000.0 IRT
اجاره روزانه سوئیت در اصفهان -تمیز
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 1 بار
ظرفيت تكميل
از: 110,000 تومان
تا: 130,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
110,000 تومان
روزهای آخر هفته:
130,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
130,000 تومان
120000.0 IRT
اجاره سوئیت دربست در اصفهان
اصفهان - اصفهان