لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، اجاره ویلا، اجاره آپارتمان مبله و اقامتگاه بوم گردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 75,000 تومان
تا: 90,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
75,000 تومان
روزهای آخر هفته:
90,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
129,000 تومان
75000.0IRT
اجاره سوئیت ارزان در کاشان
اصفهان - کاشان
از: 159,000 تومان
تا: 189,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
159,000 تومان
روزهای آخر هفته:
189,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
239,000 تومان
174000.0IRT
اجاره سوئیت در اصفهان یک روزه ارزان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 9 بار
از: 140,000 تومان
تا: 170,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
140,000 تومان
روزهای آخر هفته:
170,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
141750.0IRT
اجاره سوئیت در چهارباغ اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 39 بار
از: 210,000 تومان
تا: 294,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
210,000 تومان
روزهای آخر هفته:
294,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
367,500 تومان
210000.0IRT
اجاره روزانه سوئیت مبله در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 7 بار
از: 149,000 تومان
تا: 159,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
149,000 تومان
روزهای آخر هفته:
159,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
219,000 تومان
154000.0IRT
یک خواب ارزان و تمیز اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 7 بار
از: 100,000 تومان
تا: 120,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
100,000 تومان
روزهای آخر هفته:
120,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
280,000 تومان
100000.0IRT
اجاره سوئیت مبله در اصفهان-نزدیک سی و سه پل
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 13 بار
از: 200,000 تومان
تا: 200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
200000.0IRT
اجاره روزانه منزل مبله دربستی در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 7 بار
از: 121,000 تومان
تا: 130,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
121,000 تومان
روزهای آخر هفته:
130,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
200,000 تومان
121000.0IRT
رزرو منزل مبله اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 27 بار
از: 100,000 تومان
تا: 120,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
100,000 تومان
روزهای آخر هفته:
120,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
120,000 تومان
100000.0IRT
سوئیت ارزان قیمت در کاشان
اصفهان - کاشان
از: 120,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
120,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
150,000 تومان
120000.0IRT
اجاره خانه حوالی باغ فین کاشان
اصفهان - کاشان
از: 120,000 تومان
تا: 190,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
120,000 تومان
روزهای آخر هفته:
190,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
390,000 تومان
120000.0IRT
آپارتمان یک خوابه 100 متری یاس 1
اصفهان - کاشان
تعداد رزرو : 4 بار
از: 78,000 تومان
تا: 95,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
78,000 تومان
روزهای آخر هفته:
95,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
95,000 تومان
78000.0IRT
سوئیت ارزان در کاشان
اصفهان - کاشان
تعداد رزرو : 6 بار
از: 220,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
220,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
320,000 تومان
220000.0IRT
اجاره منزل مبله در اصفهان -شیک
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 2 بار
از: 100,000 تومان
تا: 100,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
100,000 تومان
روزهای آخر هفته:
100,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
150,000 تومان
100000.0IRT
قیمت اجاره روزانه سوئیت در کاشان
اصفهان - کاشان
از: 160,000 تومان
تا: 170,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
160,000 تومان
روزهای آخر هفته:
170,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
140,000 تومان
165000.0IRT
اجاره روزانه سوئیت در اصفهان
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 3 بار
از: 130,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
130,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
140,000 تومان
140000.0IRT
اجاره سوئیت ارزان در اصفهان -دربست
اصفهان - اصفهان
تعداد رزرو : 1 بار
از: 400,000 تومان
تا: 450,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
400,000 تومان
روزهای آخر هفته:
450,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
425000.0IRT
اجاره سوئیت در اصفهان -یک خواب
اصفهان - اصفهان
از: 220,000 تومان
تا: 280,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
220,000 تومان
روزهای آخر هفته:
280,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
220,000 تومان
260000.0IRT
اجاره منزل مبله در اصفهان -دو خواب
اصفهان - اصفهان
از: 220,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
220,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
220,000 تومان
260000.0IRT
اجاره منزل مبله در اصفهان -لوکس
اصفهان - اصفهان
از: 80,000 تومان
تا: 90,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
80,000 تومان
روزهای آخر هفته:
90,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
150,000 تومان
85000.0IRT
سوئیت تمیز در کاشان
اصفهان - کاشان