لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، اجاره ویلا، اجاره آپارتمان مبله و اقامتگاه بوم گردی

منو
تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 600,000 تومان
تا: 600,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
600,000 تومان
روزهای آخر هفته:
600,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
600,000 تومان
600000.0IRT
اجاره ویلا در ارومیه
آذربایجان غربی - ارومیه
تعداد رزرو : 9 بار
از: 900,000 تومان
تا: 1,300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
900,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,500,000 تومان
900000.0IRT
ویلا امامزاده ارومیه
آذربایجان غربی - ارومیه
از: 735,000 تومان
تا: 787,500 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
735,000 تومان
روزهای آخر هفته:
787,500 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
945,000 تومان
735000.0IRT
اجاره باغ در ارومیه
آذربایجان غربی - ارومیه
تعداد رزرو : 7 بار
ظرفيت تكميل
از: 840,000 تومان
تا: 840,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
840,000 تومان
روزهای آخر هفته:
840,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,600,000 تومان
840000.0IRT
اجاره ویلا استخردار در ارومیه
آذربایجان غربی - اجاره ویلا استخردار در ارومیه
تعداد رزرو : 18 بار
از: 400,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
400,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
400000.0IRT
اجاره ویلا روزانه ارومیه
آذربایجان غربی - ارومیه
تعداد رزرو : 9 بار
از: 529,500 تومان
تا: 530,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
529,500 تومان
روزهای آخر هفته:
530,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
530,000 تومان
529500.0IRT
اجاره ویلا در ماکو
آذربایجان غربی - ماکو
از: 235,300 تومان
تا: 235,300 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
235,300 تومان
روزهای آخر هفته:
235,300 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
235,300 تومان
235300.0IRT
ویلا اجاره ای در ماکو
آذربایجان غربی - ماکو
تعداد رزرو : 1 بار
ظرفيت تكميل
از: 945,000 تومان
تا: 1,050,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
945,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,050,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,260,000 تومان
997500.0IRT
ویلای اجاره ای در ارومیه
آذربایجان غربی - ارومیه
از: 300,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
210,000 تومان
300000.0IRT
اجاره خانه در بهداری ارومیه
آذربایجان غربی - ارومیه
تعداد رزرو : 3 بار
از: 300,000 تومان
تا: 350,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
350,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
450,000 تومان
250000.0IRT
اجاره روزانه سوئیت در خوی واحد 4
آذربایجان غربی - خوی
تعداد رزرو : 8 بار
از: 250,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
250000.0IRT
سوئیت اجاره ای روزانه در خوی واحد 1
آذربایجان غربی - خوی
تعداد رزرو : 83 بار
از: 1,500,000 تومان
تا: 1,500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,500,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,300,000 تومان
1500000.0IRT
اجاره ویلای استخر دار در ارومیه
آذربایجان غربی - اجاره ویلا استخردار در ارومیه
تعداد رزرو : 2 بار
از: 682,500 تومان
تا: 735,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
682,500 تومان
روزهای آخر هفته:
735,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
892,500 تومان
682500.0IRT
اجاره خانه ویلایی در ارومیه برای مراسمات و اقامت
آذربایجان غربی - ارومیه
تعداد رزرو : 1 بار
از: 380,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
380,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
420,000 تومان
390000.0IRT
اجاره سوییت ویلا در خوی - فیرورق
آذربایجان غربی - خوی
تعداد رزرو : 38 بار
از: 1,680,000 تومان
تا: 1,785,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,680,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,785,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
3,045,000 تومان
1680000.0IRT
اجاره ویلا استخر دار در ارومیه
آذربایجان غربی - اجاره ویلا استخردار در ارومیه
تعداد رزرو : 3 بار
از: 1,250,000 تومان
تا: 1,450,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,450,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,500,000 تومان
1250000.0IRT
اجاره ویلا باغ در ارومیه
آذربایجان غربی - ارومیه
ظرفيت تكميل
از: 110,000 تومان
تا: 110,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
110,000 تومان
روزهای آخر هفته:
110,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
110,000 تومان
110000.0IRT
اجاره روزانه خانه مبله در سلماس
آذربایجان غربی - سلماس
تعداد رزرو : 8 بار
ظرفيت تكميل
از: 315,000 تومان
تا: 315,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
315,000 تومان
روزهای آخر هفته:
315,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
420,000 تومان
315000.0IRT
ویلای اجاره ای روزانه ارومیه
آذربایجان غربی - ارومیه
تعداد رزرو : 4 بار