لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، اجاره ویلا، اجاره آپارتمان مبله و اقامتگاه بوم گردی

منو
تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 350,000 تومان
تا: 350,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
350,000 تومان
روزهای آخر هفته:
350,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
350000.0IRT

خانه اجاره ای برای مسافران تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 110 بار
از: 350,000 تومان
تا: 350,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
350,000 تومان
روزهای آخر هفته:
350,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
350000.0IRT

رزرو آپارتمان لوکس در تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 72 بار
از: 300,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
300000.0IRT

هتل آپارتمان در تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 6 بار
از: 340,000 تومان
تا: 360,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
340,000 تومان
روزهای آخر هفته:
360,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
360,000 تومان
340000.0IRT

اجاره روزانه آپارتمان در تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 50 بار
از: 480,000 تومان
تا: 480,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
480,000 تومان
روزهای آخر هفته:
480,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
600,000 تومان
480000.0IRT

اجاره آپارتمان مبله لوکس در تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 21 بار
از: 450,000 تومان
تا: 450,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
450,000 تومان
روزهای آخر هفته:
450,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
450,000 تومان
450000.0IRT

سوئیت گرین لایف لاکچری ائل گولی واحد 3

آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 16 بار
از: 300,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
300000.0IRT

سوئیت گرین لایف ائل گولی تبریز پرواز واحد 1

آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 39 بار
از: 265,000 تومان
تا: 265,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
265,000 تومان
روزهای آخر هفته:
265,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
280,000 تومان
265000.0IRT

سوئیت اجاره ای در تبریز شیک و مرکز شهر

آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 121 بار
از: 750,000 تومان
تا: 750,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
750,000 تومان
روزهای آخر هفته:
750,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
750,000 تومان
750000.0IRT

اجاره آپارتمان مبله در تبریز - سه خواب

آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 100 بار
از: 660,000 تومان
تا: 660,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
660,000 تومان
روزهای آخر هفته:
660,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
660,000 تومان
660000.0IRT

اجاره آپارتمان مبله لوکس در تبریز - دو خواب

آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 79 بار
از: 400,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
400,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
400000.0IRT

اجاره منزل مبله در تبریز- چهار خوابه

آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 11 بار
از: 280,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
280,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
280000.0IRT

اجاره سوئیت دربست در تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 47 بار
از: 200,000 تومان
تا: 200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
240,000 تومان
200000.0IRT

اجاره اتاق روزانه در تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 124 بار
از: 300,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
300000.0IRT

اجاره سوئیت آپارتمانی در تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 33 بار
از: 180,000 تومان
تا: 190,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
180,000 تومان
روزهای آخر هفته:
190,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
210,000 تومان
180000.0IRT

اجاره سوئیت ارزان در تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 142 بار
از: 190,000 تومان
تا: 190,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
190,000 تومان
روزهای آخر هفته:
190,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
230,000 تومان
190000.0IRT

منزل اجاره ای روزانه در تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 131 بار
از: 150,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
150,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
150,000 تومان
150000.0IRT

اجاره منزل ارزان در تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 140 بار
از: 150,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
150,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
150,000 تومان
150000.0IRT

سوئیت دربست تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 62 بار
از: 350,000 تومان
تا: 350,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
350,000 تومان
روزهای آخر هفته:
350,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
450,000 تومان
350000.0IRT

خانه مبله تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 28 بار
از: 323,000 تومان
تا: 323,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
323,000 تومان
روزهای آخر هفته:
323,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
323,000 تومان
323000.0IRT

اجاره اتاق روزانه در تبریز -سه خوابه

آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 53 بار