لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، اجاره ویلا، اجاره آپارتمان مبله و اقامتگاه بوم گردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
پشتیبانی و رزرو تلفنی 09916669953
از: 230,000 تومان
تا: 290,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
230,000 تومان
روزهای آخر هفته:
290,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
230000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در آبادان
خوزستان - آبادان
از: 218,000 تومان
تا: 218,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
218,000 تومان
روزهای آخر هفته:
218,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
520,000 تومان
218000.0 IRT
منزل اجاره ای روزانه در آبادان
خوزستان - آبادان
از: 175,000 تومان
تا: 230,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
175,000 تومان
روزهای آخر هفته:
230,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
285,000 تومان
175000.0 IRT
اجاره منزل در آبادان
خوزستان - آبادان
از: 230,000 تومان
تا: 290,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
230,000 تومان
روزهای آخر هفته:
290,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
405,000 تومان
230000.0 IRT
اجاره منزل ویلایی آبادان
خوزستان - آبادان
از: 300,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
770,000 تومان
300000.0 IRT
ویلا در آبادان
خوزستان - آبادان
از: 230,000 تومان
تا: 230,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
230,000 تومان
روزهای آخر هفته:
230,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
230000.0 IRT
اجاره منزل مبله آبادان
خوزستان - آبادان
از: 220,000 تومان
تا: 240,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
220,000 تومان
روزهای آخر هفته:
240,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
220000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله شیک در آبادان
خوزستان - آبادان
تعداد رزرو : 41 بار
از: 250,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
250000.0 IRT
اجاره روزانه خانه در آبادان
خوزستان - آبادان
از: 170,000 تومان
تا: 170,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
170,000 تومان
روزهای آخر هفته:
170,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
220,000 تومان
170000.0 IRT
اجاره سوييت ارزان در ابادان
خوزستان - آبادان
تعداد رزرو : 18 بار
از: 300,000 تومان
تا: 350,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
350,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
300000.0 IRT
خانه اجاره ای در آبادان
خوزستان - آبادان
از: 100,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
100,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
100000.0 IRT
اجاره سوئیت در آبادان
خوزستان - آبادان
از: 294,200 تومان
تا: 294,200 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
294,200 تومان
روزهای آخر هفته:
294,200 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
294,200 تومان
294200.0 IRT
اجاره روزانه ویلا در آبادان
خوزستان - آبادان
از: 180,000 تومان
تا: 190,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
180,000 تومان
روزهای آخر هفته:
190,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
180,000 تومان
185000.0 IRT
آپارتمان مبله آبادان
خوزستان - آبادان
تعداد رزرو : 13 بار
از: 200,000 تومان
تا: 210,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
210,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
200,000 تومان
205000.0 IRT
آپارتمان مبله در آبادان
خوزستان - آبادان
تعداد رزرو : 14 بار
از: 220,000 تومان
تا: 225,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
220,000 تومان
روزهای آخر هفته:
225,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
220,000 تومان
222000.0 IRT
اجاره کوتاه مدت آپارتمان مبله در آبادان
خوزستان - آبادان
تعداد رزرو : 7 بار
از: 210,000 تومان
تا: 210,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
210,000 تومان
روزهای آخر هفته:
210,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
210,000 تومان
210000.0 IRT
اجاره منزل مبله در آبادان
خوزستان - آبادان
تعداد رزرو : 9 بار
ظرفيت تكميل
از: 210,000 تومان
تا: 230,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
210,000 تومان
روزهای آخر هفته:
230,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
210000.0 IRT
اجاره سوئیت در آبادان به صورت روزانه و کوتاه مدت برای مسافر
خوزستان - آبادان
ظرفيت تكميل
از: 180,000 تومان
تا: 180,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
180,000 تومان
روزهای آخر هفته:
180,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
180000.0 IRT
بهترین اقامتگاه بوم گردی آبادان
خوزستان - آبادان
تعداد رزرو : 1 بار