رامسر 252 مورد
چالوس 122 مورد
ماسال 169 مورد
رشت 166 مورد
کلاردشت 59 مورد
بندرانزلی 174 مورد
نور 76 مورد
محمود آباد 85 مورد
متل قو(سلمان شهر) 88 مورد
نمک آبرود 43 مورد
تالش 286 مورد
لاهیجان 81 مورد