رامسر 282 مورد
چالوس 135 مورد
ماسال 191 مورد
رشت 192 مورد
کلاردشت 75 مورد
بندرانزلی 194 مورد
نور 79 مورد
محمود آباد 98 مورد
متل قو(سلمان شهر) 99 مورد
نمک آبرود 55 مورد
تالش 306 مورد
لاهیجان 85 مورد