قزوین

بازارها و مراکز خرید قزوین
قزوین

معرفی بازارها و مراکز خرید قزوین


بازارها و مراکز خرید قزوین از جمله مقاصدی است که هر ساله گردشگران بسیاری را جذب این شهر می‌نماید. قزوین زمانی پایتخت ایران بوده و همین عامل…